Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Metropolia on perustanut  Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymän, joka kokoaa yhteen rakennetun ympäristön toimijat ja asiakkaat uudistamaan ja kehittämään rakennusalaa yhdessä Metropolian opiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Taustalla on meneillään oleva rakennusalan murros, jota  vauhdittavat useat erilaiset ajurit, kuten digitalisaatio, käyttäjätarpeiden muutos, ympäristötehokkuusvaatimukset sekä rakennuskannan kunnosta aiheutuvat haasteet.

Innovaatiokeskittymä toimii katalyyttina tietoa hyödyntävien rakennusprosessien kehityksessä, kehittää uusia teknologioita palvelemaan prosesseja  sekä orkestroi kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Yhteistyön tuloksina syntyy uutta osaamista ja innovaatioita, tuotteita ja palveluita, joita siirretään käytäntöön mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön, opiskelijaprojektien, opinnäytetöiden, yrittäjyyden ja kumppanuuksien avulla..

Innovaatiokeskittymän toimintaa kirittää Ratkaisujen Areena -kokeilu- ja yhteistyöalusta, jossa innovaatiot ja osaamiset syntyvät innostavassa yhteistyössä.

Rakennus- ja kiinteistöalalla tieto-ohjattu rakentaminen merkitsee digitalisaation hyödyntämistä rakennus- ja kiinteistöalan tarpeisiin. Nykyaikaisilla tiedonhallinta- ja tekoälysovelluksilla pystytään analysoimaan suuria tietomääriä, mikä luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja palveluprosessin tehostamiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Näin voidaan varmistaa hyvät, laadukkaat, sekä taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävät ratkaisut.  

Teemallisesti innovaatiokeskittymän ytimessä ovat:

  • käyttäjien muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen ja päätöksenteon ohjaus näiden tarpeiden perusteella resurssiviisaasti
  • suunnitteluvaiheessa syntyvän tiedon täydentäminen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta kerättävällä mittaus- ja analysointitiedolla
  • tiedon analysointi nykyaikaisilla tiedonhallinta ja tekoälysovelluksilla rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa
  • haasteisiin vastaavan yhdyskunta-, rakennus, ja talotekniikan kehittäminen ja testaaminen sekä käytäntöön soveltaminen
  • kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksen kehittäminen yhdistämällä rakentamisen ja tietotekniikan osaamisia uudella asiakkaita, opiskelijoita ja toimialaa palvelevalla tavalla.

Laajennamme parhaillaan osaaja- ja kumppaniverkostoa. Tervetuloa mukaan innovatiiviseen yhteistyöhön ja uudistamaan suomalaista rakennusalaa!

Yhteystiedot

Jorma Säteri.

Osaamisaluejohtaja, Kiinteistö- ja rakennusala
Jorma Säteri
jorma.sateri [at] metropolia.fi
puh. 040 548 5429

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929