Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen rakennetun ympäristön toimijat ja asiakkaat uudistamaan ja kehittämään rakennusalaa yhdessä Metropolian opiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Innovaatiokeskittymä haluaa vastata meneillä olevaan rakennusalan murrokseen kehittämällä alan koulutusta yhdistämällä rakentamisen ja tietotekniikan osaamisen rakennusalaa palvelevalla tavalla. Alan murrosta vauhdittavat etenkin digitalisaatio, käyttäjätarpeiden muutos, ympäristötehokkuusvaatimukset ja rakennuskannan kunnosta aiheutuvat haasteet.

Yhteistyön tuotoksina syntyy uutta osaamista ja innovaatioita

Innovaatiokeskittymä edistää tietoa hyödyntävien rakennusprosessien kehitystä, kehittää uusia teknologioita palvelemaan prosesseja sekä osallistuu aktiivisesti kumppanien kanssa tehtävää yhteistyöhön.

Yhteistyön tuloksina syntyy uutta osaamista ja innovaatioita, tuotteita ja palveluita, joita siirretään käytäntöön mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön, opiskelijaprojektien, opinnäytetöiden, yrittäjyyden ja kumppanuuksien avulla.

Rakennus- ja kiinteistöalalla tieto-ohjattu rakentaminen merkitsee digitalisaation hyödyntämistä rakennus- ja kiinteistöalan tarpeisiin. Nykyaikaisilla tiedonhallinta- ja tekoälysovelluksilla pystytään analysoimaan suuria tietomääriä, mikä luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja palveluprosessin tehostamiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Näin voidaan varmistaa hyvät, laadukkaat, sekä taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävät ratkaisut.

Teemallisesti innovaatiokeskittymän ytimessä ovat:

  • käyttäjien muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen ja päätöksenteon ohjaus näiden tarpeiden perusteella resurssiviisaasti
  • suunnitteluvaiheessa syntyvän tiedon täydentäminen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta kerättävällä mittaus- ja analysointitiedolla
  • tiedon analysointi nykyaikaisilla tiedonhallinta ja tekoälysovelluksilla rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa
  • haasteisiin vastaavan yhdyskunta-, rakennus, ja talotekniikan kehittäminen ja testaaminen sekä käytäntöön soveltaminen
  • kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksen kehittäminen yhdistämällä rakentamisen ja tietotekniikan osaamisia uudella asiakkaita, opiskelijoita ja toimialaa palvelevalla tavalla.

Laajennamme parhaillaan osaaja- ja kumppaniverkostoa. Tervetuloa mukaan innovatiiviseen yhteistyöhön ja uudistamaan suomalaista rakennusalaa!

Yhteystiedot

 

Anna-Stina Tähkävuori

Innovaatiojohtaja Anna-Stina Tähkävuori
anna-stina.tahkavuori [at] metropolia.fi
040 670 8525

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929