Tieto-ohjattu rakentaminen

Myllypuron kampuksen talotekninen keskus.Tieto-ohjattu rakentaminen merkitsee digitalisaation hyödyntämistä rakennus- ja kiinteistöalan tarpeisiin. Digitaalisuus mahdollistaa tehokkaan, oikea-aikaisen ja kattavan tiedon keräämisen esimerkiksi rakennusprosessin eri vaiheista, kiinteistön käytöstä tai ihmisten liikkumisesta.

Kerätyn tiedon avulla kertyy dataa, jota voidaan analysoida ja hyödyntää esimerkiksi rakennusprosessin tehostamisessa tai rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Näin voidaan varmistaa taloudellisesti, ekologisesti ja inhimillisesti kestävät digitaaliset ratkaisut rakennetussa ympäristössä.

Tieto-ohjattu rakentaminen -hankekokonaisuus haluaa vastata meneillä olevaan rakennusalan murrokseen yhdistämällä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan sekä alan osaamistarpeet rakennusalaa palvelevalla tavalla. Tieto-ohjatun rakentamisen teemakokonaisuudet vuodelle 2022 on tiivistetty Metropolian laaja-alaisen osaamisen ja edistyksellisen kehitystyön tuloksena kolmeen kokonaisuuteen:

  • Älykkäät kiinteistöt
  • Rakentamisen digitalisaatio
  • Energiasiirtymä

Tieto-ohjattu rakentaminen -hankekokonaisuuden tavoitteena on:

  • edistää tietoa hyödyntävien rakennusprosessien kehitystä ja kehittää uusia teknologioita palvelemaan prosesseja
  • käyttäjien muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen ja päätöksenteon ohjaus näiden tarpeiden perusteella resurssiviisaasti
  • tiedon analysointi nykyaikaisilla tiedonhallinta ja tekoälysovelluksilla rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa
  • kehittää alan koulutusta ja vastata alan osaamistarpeisiin

SmartLab-älykoti Myllypuron kampuksella.Tieto-ohjattu rakentaminen -hankekokonaisuus kokoaa yhteen rakennetun ympäristön toimijat uudistamaan rakennusalaa Metropolian opiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Myllypuron älykampus ja SmartLab-älykotikehitysalusta mahdollistavat ainutlaatuisen ympäristön oppia, tutkia, kehittää ja innovoida yhdessä. Yhteistyön tuloksina syntyy uutta osaamista ja innovaatioita, tuotteita ja palveluita, joita siirretään käytäntöön mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön, opiskelijaprojektien, opinnäytetöiden, yrittäjyyden ja kumppanuuksien avulla.

Laajennamme parhaillaan osaaja- ja kumppaniverkostoa. Tervetuloa mukaan innovatiiviseen yhteistyöhön ja uudistamaan suomalaista rakennusalaa!

Hankkeet

Digipurku-teksti, QR-koodi ja tiiliseinägrafiikka.

Digipurku

Digipurku-hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön rakennusten tehokasta purkamista ja kierrätystä edistäviä digitaalisia ratkaisuja.

Aikuisopiskelija tutkii ilmanvaihtolaitetta.

KITSI

Projektin tavoitteena on hyödyntää laboratoriota sekä muita alustoja energiankäytön tutkimuksessa älytekniikan avulla yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Tavoitteena on löytää energiaa säästäviä ja käyttötyytyväisyyttä lisääviä ratkaisuja, ja kehittää digitaalista opetusympäristöä.

Opiskelija katsoo läppärin ruutua kuulokkeet päässä.

FrEE – Framtidens EnergiExpert – tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun

FrEE-hankkeen tarkoituksena on poistaa energiamurrokseen liittyvää osaamisvajetta energia- ja talotekniikan aloilla ja tuoda uutta osaamista resurssitehokkaasti erityisesti pk-yritysten henkilökunnalle ja yrittäjille. FrEE-hankkeessa kehitetään koulutusmateriaaleja vastaamaan rakennusalan sekä energia-alan tarpeisiin. Koulutusmateriaalien sisältö on luotu tarvelähtöisesti alan asiantuntijoita kuullen, ja sitä kehittävät yhdessä Metropolia, Yrkeshögskolan Novia, Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä Lähienergialiitto.

Yksi henkilö esittelee aurinkokeräintä talon katolla kahdelle muulle.

BLOCKCC – Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Block the Climate Change

BLOCKCC-hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä. Hankkeessa kehitetään alueellisia energiaratkaisuja ja -yhteisöjä taloyhtiöiden, energia-alan yritysten ja paikallisten yhteisöjen/yritysten kanssa. Käytännössä aitojen taloyhtiökohteiden tarkastelun pohjalta simuloidaan erilaisia energiaratkaisuja taloyhtiöihin ja alueelle. Yhteistoiminnallisesti kehitetään asiakkaiden, rahoittajien sekä erilaisten lämpöenergiaratkaisujen toimittajien ymmärrystä tarjolla olevista vaihtoehdoista järjestelmän koko elinkaari huomioiden.

Tapahtumia

Ei tulevia tapahtumia.

Tieto-ohjattu rakentaminen -hankekokonaisuuden julkaisuja

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Yhteystiedot

Anna-Stina Tähkävuori

Innovaatiojohtaja
Anna-Stina Tähkävuori
anna-stina.tahkavuori [at] metropolia.fi (anna-stina[dot]tahkavuori[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 670 8525

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]vilkuna[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 334 7929