Autotalleissa syntyy innovaatioita - Robo Garage avattiin Myyrmäen kampuksella

28.5.2021 - 09:30

Metropolian Myyrmäen kampuksen Robo Garage -teknologiakeskus avattiin juhlallisin menoin tiistaina 25.5.2021. Paikalla oli pieni ydinjoukko Metropolian, Vantaan kaupungin ja kumppaniorganisaatioiden edustajia. Keskuksen ovat mahdollistaneet lahjoituksillaan kumppanit Beckhoff, Henry Fordin säätiö, Vaisala ja Teknologiateollisuus.

Robo Garage on Metropolian, yritysten ja uuden teknologian fyysinen kohtaamispaikka, joka palvelee laajasti automaatiotekniikan ja robotiikan yhteistyöalustana ja opiskelijoiden työpajana. Sen juuret ovat Uudenmaan liiton rahoittamassa Digi-Salama hankkeessa (2019-2021), jonka yhtenä tavoitteena on luoda Metropolian, robotiikka- ja automaatioalan yritysten ja Vantaan kaupungin muodostama ARI (Automation, Robotics and Industry) -osaamiskeskittymä. Robo Garage on ARI-keskittymän fyysinen kohtaamispaikka ja kehittämisalusta.

Tila rakennettiin marraskuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana. Varsinainen toiminta Robo Garagessa alkaa syksyllä.

Yhteistyökumppanit leikkaamassa Robo Garagen punaista nauhaa

Nauhaa leikkaamassa (vasemmalta) Tarja Hammarberg (Henry Fordin säätiö), Mikko Uuskoski (Beckhoff), Liisa Åström (Vaisala) ja Kimmo Viljamaa (Vantaan kaupunki). Taustalla Vantaan kaupungilta Mira Rajalakso ja Metropoliasta Pekka Hautala.

Sinnikkäästä kokeilusta suuriin innovaatioihin

Tilaisuuden avasi Metropolian lehtori, Digi-Salama-hankkeen projektipäällikkö Antti Liljaniemi. Puheessaan Liljaniemi tiivisti teollisten vallankumousten polun aina nykypäivään asti, todeten, että suuret innovaatiot ja yritykset ovat saaneet alkunsa sinnikkäästä kokeilusta ja tutkimisesta, usein “garage”-tyyppisessä ympäristössä.

“Nyt avattava ja syyskuussa 2021 käyttöönotettava Robo Garage keskittyy alkuvaiheessa robotiikkaan (teollisuusrobotiikka, kobotiikka ja autonominen robotiikka) sekä tätä tukevaan digital twin -teknologiaan. Niinikään Myyrmäen kampukselle suunnitteilla oleva AIoT -Garage keskittyy IoT-pohjaiseen tiedonkeruuseen ja kerätyn datan hyödyntämiseen tekoälyn sekä koneoppimisen keinoin”, kertoi Liljaniemi.

Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisalueen päällikkö Pekka Hautala kuvasi garage-tiloja seuraavasti:

“Garaget ovat opiskelijoille avoimia yhteisiä oppimistiloja, joissa opiskelijat voivat syventää osaamistaan haluamassaan aiheessa. Toimintaa voisi verrata vaikkapa kirjastoon, jossa lukemalla voi oppia lisää: tässä on kyse tekemällä oppimisesta!”

Hyötyjä opiskelijoille ja yrityksille

Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa totesi Vantaalla ja Metropolialla olleen vuosien mittaan runsaasti yhteistyötä, mm. Electrian kanssa ja yrityshautomo- ja kiihdyttämötoiminnassa. Sittemmin yhteistyöavaukset ovat näkyneet Myyrmäen uusitun kampuksen Business Avenuen kehittämisessä.

”Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö on osa Vantaan laajempaa aluekehityksen visiota, jossa tavoitteenamme on luoda alueelle osaamisen ja jatkuvan oppimisen keskittymiä. Robo Garagen tyyppisessä yhteiskehittelyssä näen kaksi toisiaan tukevaa puolta. Opiskelijat saavat tehdä käsin kosketeltavia merkityksellisiä asioita ja he pääsevät kytkeytymään mukana oleviin yrityksiin. Pk-yrityksiä yhteistyö toivottavasti innostaa miettimään digiteknologian hyödyntämistä toiminnassaan ja ottamaan kehitysaskeleita yhteisen verkoston tukemana”, summasi Viljamaa.

Beckhoff Suomen toimitusjohtaja Mikko Uuskoski kertoi saksalaisesta perheyrityksestä ponnistaneen automaatioteknologian uranuurtajayrityksen uskovan jatkuvaan opiskeluun ja uuden oppimiseen.

” Beckhoff tekee tiivistä yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa. Jatkuvalla oppimisella takaamme ammattitaidon ja asiantuntijuuden myös tulevaisuudessa. Uusien ratkaisujen ja teknologian hyödyntäminen on Beckhoffin menestyksen perusta; näen hyvänä, että Robo Garagessa voi vahvistaa näitä taitoja käytännössä. Odotan siis täältä ponnistavan paljon hyviä insinöörejä”, hymähtää Uuskoski.

Teknologiaosaamisella maailman huipulle

Henry Fordin Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Matti Juhala kertoi säätiön lähteneen tukemaan Garage-toimintaa säätiön perustarkoituksen, moottoroidun liikenteen tutkimus- ja opetushankkeiden tukemisen, myötä.

”Olemme jo usean vuoden ajan tukeneet erityisesti autonomiseen ajamiseen liittyviä hankkeita, koska uskomme, että jo nyt yleistyneet, kuljettajaa avustavat järjestelmät kaipaavat edelleen kehitystä ja siten tutkimusta. Tavoitteena on jonain päivänä mahdollistaa täysin automaattinen ajaminen tavaroiden ja jopa matkustajien kuljettamiseksi”, kertoo Juhala.

Juhalan mukaan kuljettajaa avustavat järjestelmät ja automaattinen ajaminen perustuvat valtavaan määrään monimutkaista ohjelmistoa. Varsinaisesta auton rakentamisesta poiketen kehitystyö tehdään tietoverkoissa. Tässä osaamisessa Suomen kaltainen pienten omien markkinoiden maa voi nousta jopa maailman huipulle. Hyvänä esimerkkinä toimii Metropolian ja Aallon opiskelijoiden spin-off-yritys Sensible Four.

”Toivomme, että Garagen toiminnan tuloksena maahamme syntyy toisaalta menestyviä spin-off-yrityksiä ja toisaalta saamme tulevaisuuden ajoneuvojen toiminnan tuntevia autoalan asiantuntijoita autokaupan ja jälkimarkinoinnin palvelukseen”, summaa Juhala.

Vaisalan tuotekehityspäällikkö Liisa Åström korostaa teknologiayritysten avainroolia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.

“Vaisala on hyvä esimerkki siitä, miten teknologialla voidaan ratkaista aitoja globaaleja ongelmia, kuten esimerkiksi olemme tehneet Covid-19 pandemian myötä kehittämällä ja tarjoamalla mittaus- ja monitorointilaitteistoa rokotteiden kehittämiseen ja säilytykseen. Samalla olemme elävä esimerkki suomalaisesta kilpailukyvystä ja osaamisesta”, totesi Åström.

Vaisalassa työskentelee Åströmin mukaan useita Metropolian alumneja.

“Tarvitsemme lahjakkaita nuoria, joilla on tiimityöosaamista ja valmiuksia tuote- ja innovaatiokehitykseen. Käytännönläheinen oppiminen yhdessä yritysten kanssa esimerkiksi Garage-ympäristössä antaa mahdollisuuden kasvattaa näitä työelämävalmiuksia”, pohti Åström.

Kumppaneiden edustajat Kimmo Viljamaa Vantaalta, Liisa Åström Vaisalalta, Tarja Hammarberg Henry Fordin Säätiöstä ja Mikko Uuskoski Beckhoffilta.

Vasemmalta Kimmo Viljamaa (Vantaan kaupunki), Liisa Åström (Vaisala), Tarja Hammarberg (Henry Fordin säätiö) ja Mikko Uuskoski (Beckhoff). Taustalla Jesse Pasasen seinätaidetta.

Digi-Salama salamoi jatkossakin

Garage-idean perustana olleessa Digi-Salama-hankkeessa toteutettiin Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja viidessä digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa: Cobotiikka, Autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin-teknologia, Tekoäly ja kone-oppiminen automaatiossa sekä VR/AR/Holodeck. Salamaprojekteja toteutettiin yhteensä 25 kappaletta.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena oli synnyttää uutta osaamista, kykyä soveltaa uusia teknologioita sekä valmiita toimintakonsepteja. Hanke päättyy 31.8.2021 mutta toiminta yhteistyöverkostossa jatkuu ja opittuja asioita jalostetaan entisestään.

Hankkeen toteuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki yhteistyössä Suomen Automaatioseura ry:n, Suomen Robotiikkayhdistys ry:n, Tampereen yliopiston koordinoiman TRINITY-hankkeen ja VTT:n koordinoima DIH2 -hankkeen kanssa. Päärahoittajana toimii Uudenmaan liitto / EAKR.

Lue lisää hankkeen sivustolta

Video: Robo Garagen avaus 25.5.2021

Katso video: Robo Garage julistetaan avatuksi

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Antti Liljaniemi
Projektipäällikkö, lehtori
+358 40 024 0756
antti.liljaniemi [at] metropolia.fi (antti[dot]liljaniemi[at]metropolia[dot]fi)

Tutustu kumppaneihin:
Beckhoff Suomi
Henry Fordin säätiö
Vaisala
Teknologiateollisuus