Jalkaterapeutti hoitotieteen yliopisto-opinnoissa

4.1.2020 - 09:00

Minna Stolt"Valmistuin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta (nyk. Metropolia) jalkaterapeutiksi keväällä 2003. Kiinnostuin tutkimuksen tekemisestä jalkaterapiakoulutuksen aikana, koska opintojen aikana näyttöön perustuvaa toimintaa korostettiin ja sitä varten luin paljon kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita.

Jalkaterapia Suomessa on vielä hyvin nuori koulutusala ja halusin omalta osaltani kehittää jalkaterapian tietopohjaa sekä koulutusta. Suomessa jalkoihin kohdistuva tutkimus on vähäistä, vaikka monet esimerkiksi ikääntyneet ihmiset kärsivät erilaisista jalkavaivoista. Näiden perusteiden lisäksi jalkaterapian lehtorit Riitta Saarikoski ja Irmeli Liukkonen kannustivat minua yliopiston jatko-opintoihin, jolloin päätin hakea Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle terveystieteiden maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Jalkaterveyden tutkimusta hoitotieteessä

Hoitotiede on tieteenala, joka tutkii terveyttä ja hoitamista eri näkökulmista. Tämä pitää sisällään myös jalkaterveyden tutkimuksen. Maisteriksi valmistumiseni jälkeen keväällä 2006 aloin heti suunnitella tieteellisiä jatko-opintoja ja väitöskirjan tekemistä. Väittelin keväällä 2013 ikääntyneiden jalkaterveyden arvioinnista. Kehitin väitöstutkimuksessani jalkaterveyden arviointimittarin, jonka avulla hoitajat voivat arvioida ikääntyneen potilaan jalkojen terveyden ja tarvittaessa ohjata ikääntynyt asiantuntijan vastaanotolle.

Hoitotieteen dosentin arvo myönnettiin minulle 2017. Dosentuurin saavuttaminen merkitsee itsenäisen tieteellisen tutkijanuran rakentamista ja aktiivista opetus- ja julkaisutoimintaa akateemisessa ympäristössä. Nykyisin työskentelen hoitotieteen yliopistonlehtorina Turun yliopiston, lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksella ja vastaan hoitotieteen laitoksella jalkaterveyteen kohdistuvasta tutkimuksesta. Laitoksella on siis mahdollista tehdä kandidaatintutkielmasta lähtien jalkaterveyteen kohdistuvaa tutkimusta.

Hae opiskelijaksi hoitotieteeseen: jalkaterapia tarvitsee myös tieteentekijöitä

Kannustan jokaista jatkamaan opintoja ja kehittämään osaltaan jalkaterapian tietoperustaa. Jalkaterapia tarvitsee myös tieteentekijöitä. Yliopisto-opinnot hoitotieteessä lisäävät jalkaterapeuttien osaamista sosiaali- ja terveydenhuollosta, tieteellisen tutkimuksen ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä ja implementoinnista sekä antavat laajat valmiudet terveydenhuollon asiantuntija-, johto-, opetus- ja tutkimustehtäviin."

Kirjoittaja: Minna Stolt, dosentti, TtT, jalkaterapeutti (AMK), FEANS, FFPM RCPS (Glasg.), yliopistonlehtori, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Lisätietoja

Jalkaterapeutti AMK -tutkinnon opiskelu

Hoitotieteen opiskelu Turun yliopistossa