Jatko-opintoihin yliopistoon rakennusarkkitehti (AMK) -tutkinnon jälkeen

25.3.2020 - 09:00

Anna Kokkonen ja Antti VäisänenAnna Kokkonen ja Antti Väisänen valmistuivat Metropoliasta rakennusarkkitehdeiksi keväällä 2018, olivat vuoden töissä ja päättivät jatkaa opintojaan arkkitehtuurin maisteriohjelmissa. Anna aloitti opintonsa Tampereen yliopistossa ja Antti Oulun yliopistossa vuonna 2019.

Jatko-opintoinnoissa edellytetään AMK-tutkinnon suorittaneilta ns. siltaopintoja. Tampereen yliopistossa ne ovat arkkitehtuurin historiaa mittausleireineen sekä yhdyskuntasuunnittelun lisäkurssi.

Molemmat toteavat, että maisterivaiheen opinnot ovat olleet mielenkiintoiset ja monipuoliset sekä aihesisällöiltään että toteutuksiltaan. Kurssitarjottimet ovat arkkitehtuurin yksiköissä laajat, ja pääaineen mukaan opetus tapahtuu englanniksi ja suomeksi.

– Syventävät opinnot Tampereen yliopistossa käsittävät kolme aluetta: yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja rakennusperinnön hoito. Valitsin yhdyskuntasuunnittelun opintokokonaisuuden pääaineeksi, sillä jatkossa minua kiinnostaa suunnitella kestävää, toimivaa, viihtyisää ja taiteellisesti korkeatasoista kaupunkitilaa ja -rakennetta, Anna kertoo.

Ensimmäisen vuoden aikana Anna on opiskellut muun muassa yhdyskuntasuunnittelun analyysimetodeja, kaupunkisuunnittelun järjestelmän rakenteita ja peruspiirteitä, sekä yhdyskuntasuunnittelun sosiaalisia ja kulttuurillisia reunaehtoja.

Oulun yliopiston arkkitehdin tutkinnossa on mahdollista painottaa opintojaan valitsemalla kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja Architectural Design (AD). Antti on suorittanut ensimmäisenä vuotena opintoja AD-suunnan mukaan, mutta painottaa opintonsa yhdyskuntasuunniteluun kokonaisuudessaan. AD-suunnassa on kursseja rakennussuunnittelusta, yhdyskuntasuunnittelusta, muotoilusta, sisustuksesta, valaistuksesta ja rakenteista.

– Haluan painottaa opintojani yhdyskuntasuunnitteluun, koska olen opintojeni aikana kiinnostunut enemmän ja enemmän kaavoituksesta ja kaupunkitilan suunnittelusta. Yhdyskuntasuunnitteluun painottaminen maisteriopinnoissa on tuntunut luontevalta, koska Metropoliassa syvennyttiin monipuolisesti rakennussuunnitteluun, Antti kertoo.

Oulussa kurssit pidetään englanniksi yhdessä kansainvälisen maisteriohjelman kanssa.

Sekä Anna että Antti on tyytyväinen rakennusarkkitehdin tutkintoonsa:

– Olemme saaneet hyvät eväät sekä työelämään että jatko-opintoihin Metropoliasta. Rakennusarkkitehtuurin koulutuksen sisällön, projektiluonteisten kurssien ja kurssitöiden ohjauksien vuoksi on ollut helppo integroitua uusiin opintoihin, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän samankaltaisia. Opinnot Metropoliassa ovat olleet työelämäläheisiä, jolloin työllistyminenkin on ollut helppoa. Jos nälkä kasvaa syödessä, voi jatkokoulutukseen hakeutua heti tai vaikka kymmenen vuoden päästä. Näin ollen, jos on vähääkään kiinnostusta opiskella arkkitehtuuria, suosittelemme lämpimästi Metropolian rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaa ja rohkaisemme kaikkia kiinnostuneita myös jatkokouluttautumaan!

Lopuksi Anna ja Antti siteeraavat Arkkimatti-sitsilaulun sanoja “... arkkitehtuuri on rakkaus, uskonto ja elämä.”

Lisätietoja

Rakennusarkkitehtuurin opiskelu

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin maisteriohjelma

Oulun yliopiston arkkitehtuurin maisteriohjelma