Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus ratkoo osaajapulaa – koulutusmalli on kehitetty Metropolian ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä

11.9.2023 - 12:55

Suomessa on sairaanhoitajapula. Sosiaali- ja terveysalan osaajavajeeseen on yhteistyössä Metropolian ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa kehitetty ja pilotoitu toiminnallisesti kaksikielistä koulutusmallia (TOKASA). Uutta koulutusmallissa on se, että kansainvälisten opiskelijoiden ei tarvitse osata suomen kieltä opintojen alussa. TOKASA-mallissa sairaanhoitajan AMK-tutkinnon lisäksi opiskelijat saavat tukea suomen kielen oppimiseen, työllistymiseen ja integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomen kielen opiskelu sisältyy opintoihin ja harjoitteluun

Kaksikielisen korkeakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija valmistuessaan AMK-sairaanhoitajaksi hallitsee suomen kielen niin, että hän voi toimia sairaanhoitajatyön edellyttämän kielitaitotason mukaisesti.

TOKASA-koulutusmallissa opiskelijat oppivat suomen kieltä substanssiopintoihin integroituna ja ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa. Tämän lisäksi opetussuunnitelmaan kuuluu 20-23 opintopistettä suomen kielen opintoja. Oppimistilanteissa kieli nähdään aidosti vuorovaikutuksen ja ihmisten välisen yhteisymmärryksen mahdollistajana.

– Kun Suomella on ratkaistavana työvoimapula ja visiona on edistää koulutusperäistä maahanmuuttoa, tarvitsemme kaksikielistä koulutusta. Lisäksi sen toteuttamiseen tarvitaan valtiolta riittävää rahoitusta. Tämän tyyppisellä koulutuksella voidaan aidosti ratkoa osaajapulaa ja nopeuttaa osaajien siirtymistä työelämään. Hankkeessa kehitetty malli on geneerinen; sen voi osittain tai kokonaisuudessaan ottaa käyttöön millä tahansa koulutusalalla, kertoo hoitotyön lehtori ja projektipäällikkö Hanna Repo Jamal Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Opiskelijoiden motivaatio oppia hoitotyötä ja suomen kieltä on korkea

TOKASA-koulutukseen on hakenut ja valikoitunut erittäin motivoituneita opiskelijoita laajasti ympäri maailmaa. Opettajat kiittävät opiskelijoiden aktiivisuutta ja oppimismotivaatiota.

– Opiskelijat panostavat hoitotyön ja suomen kielen oppimiseen, koska he haluavat tulevaisuudessa tehdä sairaanhoitajan työtä Suomessa. He ovat tiedonjanoisia ja kiinnostuneita kehittämään osaamistaan. Merkittävimpiä syitä hakeutua koulutukseen on ollut sairaanhoitajan tutkinnon lisäksi mahdollisuus oppia suomen kieli opintojen aikana, mikä antaa mahdollisuuden siirtyä suoraan työelämään ammatin vaatimalla kielen osaamisella, toteaa hoitotyön lehtori ja projektipäällikkö Sanna Laiho Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on mielekästä opiskella ammattiin, oppia suomen kieli ja integroitua suomalaiseen työelämään mahdollisimman nopeasti. Korkeakoulujen tehtävänä on tukea kansainvälisiä opiskelijoita myös sosiaalisesti. Toiminnallisesti kaksikielisen tutkintokoulutuksen ansiosta opiskelijat pääsevät nopeammin työskentelemään Suomessa, josta koituu säästöjä myös yhteiskunnalle.

Pilotin tulosten mukaan TOKASA-koulutusmalli toimii

Kolmivuotisessa hankkeessa kehitetyn koulutusmallin pilotointi, arviointi ja kehittäminen jatkuvat vuoden 2024 loppuun saakka. Kehitettävä koulutusmalli pohjautuu hankkeessa tehtyyn arviointitutkimukseen sekä substanssin opettajien, suomen kielen opettajien ja työelämän edustajien asiantuntijanäkemyksiin. Tavoitteena on pysyvä ja dynaaminen tutkintomalli toiminnallisesti kaksikieliseen tutkintokoulutukseen. Alustavien tulosten mukaan koulutusmalli näyttää toimivan hyvin erityisesti suomen kielen oppimisen näkökulmasta.

– Tunnemme myös koulutuksen kehityskohdat, joten jokaisen koulutuksen järjestäjän ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Teemme jo nyt yhteistyötä eri ammattikorkeakoulujen kanssa. Haluamme tällä koulutusmallilla helpottaa muiden työtä ja edistää toiminnallisesti kaksikielisen koulutuksen juurtumista laajasti osaksi suomalaista koulutuskenttää, Repo Jamal sanoo.

Opiskelijoilta kiitosta kaksikielisestä sairaanhoitajakoulutuksesta

Ensimmäiset kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijaryhmät aloittivat opintonsa keväällä 2022 Metropolian ja Tampereen ammattikorkeakouluissa. Yksi Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoista, Zimbabwesta kotoisin oleva Sharon Adje, kiittelee opintojen toteutusta. Valmistuminen siintää keväällä 2024.

Adje kertoo, että hoitoalan suomenkielistä sanastoa käsitellään aktiivisesti oppitunneilla. Esimerkiksi lääkehoidon opetuksessa teoria opiskellaan englanniksi ja suomeksi, jonka jälkeen harjoitellaan käytännön taitoja molemmilla kielillä suomen kielen opettajan tukemana.

– Työllisyysmahdollisuuteni Suomessa ovat erittäin hyvät ja toivon työllistyväni perusterveydenhuollon pariin. Arvostan mahdollisuuksiani harjoitella kieli- ja työskentelytaitoja aidossa, turvallisessa ympäristössä ilman paineita. Harjoittelupaikoissa minua on myös aktiivisesti kannustettu puhumaan suomeksi, Adje sanoo.

Opiskelupuitteet saavat myös kiitosta opiskelijoilta. Metropolian uusi hyvinvoinnin rakentajien kampus Helsingin Myllypurossa pitää sisällään muun muassa kansainvälisesti ainutlaatuisen täysin varustellun ja standardien mukaisen simulaatiosairaalan.

Lisää koulutusmallista

Tutustu koulutusmalliin tarkemmin TOKASAn verkkosivuilla. Koulutus on myös esitelty suomeksi ja englanniksi Metropolian verkkosivuilla ja Tampereen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Hankkeen rahoittajana toimivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osana Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Koulutusmalli esitellään TOKASA-hankkeen webinaarissa 7.11.2023.

Lisätietoja Metropolia Ammattikorkeakoulusta antaa

Hanna Repo Jamal, projektipäällikkö ja hoitotyön lehtori
hanna.repojamal [at] metropolia.fi (hanna[dot]repojamal[at]metropolia[dot]fi)
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Viestintään tai tiedotteeseen liittyvät tiedustelut
marketing [at] metropolia.fi (marketing[at]metropolia[dot]fi)

Lisätietoja Tampereen ammattikorkeakoulusta antaa

Sanna Laiho, projektipäällikkö ja hoitotyön lehtori
sanna.laiho [at] tuni.fi (sanna[dot]laiho[at]tuni[dot]fi)
Tampereen ammattikorkeakoulu

Uutiseen liittyvät yhteydenotot

marketing [at] metropolia.fi (marketing[at]metropolia[dot]fi)