Kielitieteilijä ja tekoälyasiantuntija Mika Hämäläinen: Metropolian uusi tekoälykoulutus purkaa myyttejä tekoälystä

17.5.2024 - 11:38
Kielitieteilijä Mika Hämäläinen, Metropolian tekoälyasiantuntija ja projektivastaava


Kielitieteen ja tekoälyn asiantuntija Mika Hämäläinen on väitellyt kieliteknologian tohtoriksi Helsingin Yliopistosta. Hän on toiminut Keskusrikospoliisin tekoälyn erityisasiantuntijana ja parhaillaan vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulun tekoälyprojekteista. Uusi Metropolian tarjoama verkkokoulutus lupaa syventyä tekoälyn sovelluksiin ja periaatteisiin asiantuntijatyön näkökulmasta.

Kuka: Tohtori Mika Hämäläinen
Ura: Tutkija Helsingin yliopisto; Tekoälyn erityisasiantuntija Keskusrikospoliisi; Projektipäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu
Koulutus: Kielitieteilijä ja kieliteknologi Helsingin yliopisto, filosofian tohtori Helsingin yliopistosta 2020

Mitkä ovat urasi merkittävimpiä työtehtäviä kielitieteilijänä ja tekoälyasiantuntijana?

Olen urallani keskittynyt kielitutkimukseen. Väittelin Helsingin yliopistossa kieliteknologian tohtoriksi ja jatkoin sen jälkeen tutkimustyötä kieliteknologian ja tekoälyn parissa. Aluksi tekoäly oli vain pieni osa kieliteknologiaa, mutta nopeasti kehittyneet tekoälyn kielimallit muuttivat tilanteen nopeasti, ja siten niistä tuli keskeinen osa kieliteknologiatutkimusta.

Työskentelin myös Keskusrikospoliisilla (KRP) ja toimin siellä tekoälyn erityisasiantuntijana. Nyt olen työskennellyt vuoden ajan Metropoliassa tekoälystä vastaavana projektipäällikkönä.

Miksi kouluttautuminen tekoälyn parissa on tärkeää?

On tärkeää, että tekoälyn käyttöä ymmärretään paremmin, jotta tiedetään, milloin siihen voi luottaa ja milloin ei. Olen havainnut myös, että internetissä liikkuu paljon epätarkkaa tai jopa virheellistä tietoa tekoälyyn liittyen. Aikaisemmin, ennen tekoälyn suurta nousua, oli helpompi löytää faktapohjaista tietoa tekoälystä, mutta nyt tilanne on toinen.

Minkä alan ammattilaiset erityisesti hyötyisivät tekoälykoulutuksesta?

Tämä koulutus on suunniteltu siten, että se on hyödyllinen kaikille, jotka tekevät tietotyötä, oli sitten kyseessä koodaaminen tai esimerkiksi viestinnän asiantuntijatyö. Koulutuksen tavoitteena on antaa selkeä käsitys siitä, mitä tekoäly on ja miten se toimii, jotta eri alojen asiantuntijat voivat käyttää sitä tehokkaammin omassa työssään.

Jos omaan työhön liittyy esimerkiksi tekoälysovellusten kilpailuttamisia, koulutuksen avulla voi paremmin kilpailuttaa ja ymmärtää eri tekoälysovelluksia. Koulutuksen ansiosta ei siis tarvitse luottaa sokeasti eri tekoälytoimijoihin. Näin vältetään mahdolliset sudenkuopat ja voidaan tehdä parempia hankintapäätöksiä, jotka palvelevat organisaatiota parhaiten.

Miten uskot tekoälyn muuttavan erityisesti asiantuntijoiden työtehtäviä tulevaisuudessa?

Tekoälyn kehitys, kuten ChatGPT:n, on ollut nopeaa ja merkittävää. Aluksi tekoäly tuotti paljon virheellistä tai epämääräistä tuotosta. Tekoälyn parannuttua huomattavasti, se on muuttanut käsitystämme työstä ja sen luonteesta. Tämä jatkuva kehitys asettaa myös haasteita ihmisen tekemälle työlle. Tekoälyn kyky tuottaa laadukasta sisältöä on kasvanut, mikä herättää kysymyksiä siitä, mikä työ on ihmisille erityistä ja mikä voidaan delegoida tekoälylle.

Tekoäly voi käsitellä monimutkaisia kysymyksiä ja antaa kokonaisvaltaisia vastauksia ja näkemyksiä. Tämä herättää kysymyksen siitä, tarvitaanko ihmisten osallistumista tiettyihin työryhmiin vai voisiko vastaukset saada suoraan tekoälyltä ilman ihmisvälittäjää.

Mitä enemmän tekoäly integroidaan järjestelmiimme, sitä enemmän se voi osallistua työtehtäviimme. Esimerkiksi, kun tekoäly integroituu suoraan ohjelmistoihimme, kuten Wordiin tai PowerPointiin, se voi merkittävästi vähentää tarvetta suunnitella esityksiä manuaalisesti. Sen sijaan voimme laatia rungon ja antaa tekoälyn tuottaa valmiit diat.

Mitkä ovat Metropolian tekoälykoulutuksen tärkeimmät tavoitteet?

Koulutuksen tärkeimmät tavoitteet ovat antaa jokaiselle perusasiat tekoälystä ja purkaa ehkäpä joitakin myyttejä tekoälyn ympärillä.

Monet tekoälykoulutukset ovat joko erittäin teknisiä, vaativat vahvaa matemaattista osaamista, tai sitten ne ovat hyvin yleisiä ja pinnallisia. Tämän koulutuksen tavoitteena on olla näiden kahden välissä: tarjota perustaidot tekoälystä, jotka ovat ymmärrettäviä jokaiselle.

Miksi kannattaa valita juuri Metropolian tekoälykoulutus?

Tämä koulutus tarjoaa paljon enemmän kuin pelkän ChatGPT -tuntemuksen. Koulutuksen avulla voi oppia tekoälytaitoja, jotka ovat arvokkaita myös tulevaisuudessa. Kun uudemmat ja kehittyneemmät tekoälymallit tulevat käyttöön, koulutus antaa vankan perustan ymmärtää tekoälyn perusperiaatteet. Koulutuksessa painotetaankiin laajempia tekoälyperiaatteita, jotka eivät ole sidoksissa yhteen tiettyyn työkaluun.

ChatGPT ja tekoäly asiantuntijatyössä -verkkokoulutus

Metropolian ChatGPT ja tekoäly asiantuntijatyössä -verkkokoulutus tarjoaa perusteellisen johdatuksen tekoälyn hyödyntämiseen asiantuntijatyössä. Tämä koulutus tarjoaa laajan näkökulman tekoälyn sovelluksiin, työn tuottavuutta parantaviin työkaluihin ja lähtökohtia tekoälyn ja kielimallien käyttöönottoon.

Generatiivinen tekoäly on nykyaikaisen työelämän kulmakivi, ja sen tehokas käyttöönotto voi merkittävästi tehostaa työprosesseja. Koulutuksen aikana saat käyttöösi kattavat resurssit, jotka auttavat sinua ymmärtämään ja soveltamaan tekoälyä käytännössä.