Kohti hiilineutraalia Metropoliaa 2030

17.5.2021 - 15:45

Kestävä kehitys on Metropolian 2021-2030 strategiassa läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Viitekehyksenä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden pohjalle rakennetaan kestävän kehityksen tiekartta keväällä 2021. Tiekartta rakennetaan yhteistyössä koko korkeakouluyhteisön kanssa.

Hiilineutraalius edellyttää sitä, että hiilijalanjälki lasketaan tarpeeksi kattavasti ja sitä pienennetään mahdollisimman paljon. Ne päästöt, joita ei pystytä täysin nollaamaan, kompensoidaan esimerkiksi ostamalla päästöoikeuksia pois markkinoilta. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tehdään tiekartta, jossa keskitytään suurimpiin päästöjen aiheuttajiin ja suunnitellaan selkeät toimenpiteet niiden vähentämiseksi. Kokonaisuus julkaistaan osana Metropolian kestävän kehityksen tiekarttaa syksyllä 2021.

Metropolian hiilijalanjälki on laskettu ensimmäistä kertaa

Metropolian ensimmäinen hiilijalanjälkilaskenta tehtiin vuodesta 2020. Vuosi oli kuitenkin poikkeuksellinen COVID-19 -pandemian vuoksi. Toimintaa kampuksilla oli huomattavasti vähemmän eivätkä päästöt siksi olleet normaalitasolla. Eniten vaikutusta pandemialla oli lämmityksen, sähkön ja veden kulutuksiin, sekä liikematkustukseen.

Metropolian kokonaishiilijalanjälki vuonna 2020 oli 1391 tCO2e. Päästöistä suurin osa koostui kiinteistöjen kaukolämmöstä (81 %). Metropolian kampukset ovat vuokrakiinteistöissä ja tällä hetkellä käytössä on pääasiassa fossiilinen kaukolämpö, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Rakentaminen ja kiinteistöhuolto aiheuttivat 10 prosenttia päästöistä. Jätehuollon osuus päästöistä oli kolme prosenttia. Myös liikematkustuksen osuus oli kolme prosenttia. COVID-19 -pandemian vaikutukset olivat erityisen suuret liikematkustukseen - päästöt olivat arviolta yli 90 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019. Sähkön ja veden kulutuksen, sekä omien autojen polttoaineiden päästöjen osuudet olivat vain prosentin jokaisella. Esimerkiksi sähkön osalta kiinteistöissä on pääsääntöisesti uusiutuvaa sähköä.

Hiilijalanjälki

Laskennan rajaaminen ja kehittäminen

Vuoden 2020 laskenta on tehty Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen yhteisen laskentamallin ja ohjeistuksen mukaisesti. Metropolian 2020 hiilijalanjälkilaskennassa mukana ovat:

  • Suorat päästöt (Scope 1): autojen polttoaineet
  • Ostoenergian epäsuorat päästöt (Scope 2): sähkö, kaukolämpö
  • Muut epäsuorat päästöt (Scope 3): veden kulutus, jätteet, liikematkustus, rakentaminen ja kiinteistönhuolto (siivouspalvelut, kiinteistöjen käyttö ja huolto, sekä tilamuutokset)

Jatkon kannalta hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen ja laajentaminen on tärkeää, jotta aito hiilineutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Laskennassa huomioidaan tulevina vuosina esimerkiksi hankinnat, sijoitukset ja liikkuminen laajemmin, sekä tarkennetaan päästökertoimia.

Lisätietoja:

Elli Ojala
Kestävän kehityksen päällikkö
Katso Elli Ojalan profiili People Finderissa

Elina Hienonen
Ympäristöasiantuntija
Katso Elina Hienosen profiili People Finderissa