Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien koulutuspolut etenevät

12.6.2019 - 12:00

Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi kahta hanketta, joille yhteistä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen osaamista täydentävien ja työllistymistä edistävien koulutusmallien kautta. Opetushallituksen rahoittamassa Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön Suomessa –hankkeessa kehitetään pääkaupunkiseudulle korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjauksellinen ekosysteemi, jolla pyritään työllistymisen esteitä poistamalla vauhdittamaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien siirtymistä työelämään. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa SIMHE polku – osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen –hankkeessa luodaan Pohjois-, Etelä- ja Itä-Suomeen koulutusmalli, jolla tuetaan työllistymistä muun muassa yritysverkostojen kautta.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön Suomessa –hankkeen maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien osaamista täydentäviin ja työllistymistä edistäviin koulutuspolkuihin on valittu toistaiseksi 17 osallistujaa. Hankkeessa 3AMK yhteistyössä kehitettyihin täydennyskoulutusmalleihin tuli ensimmäisen hakuajan lopussa noin 30 kriteerit täyttävää hakemusta.

SIMHE polku -osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen –hankkeen ensimmäisen hakukierroksen aikana Metropolia Ammattikorkeakoulu valitsi 20 ICT- ja liiketalouden osaajaa. Seuraava Metropolian hakukierros järjestetään syksyllä, jolloin myös Karelia- ja Oulun ammattikorkeakoulut aloittavat osallistujien rekrytoinnin. Tällöin myös hankkeen piirissä olevien korkeakoulutettujen määrä tulee lisääntymään.

Hakijat edustivat 30 kansalaisuutta. Hakijoiden kansalaisuuden taustamaina eniten näyttäytyi Irak, Venäjä ja Nepal. Hakijoiden keskimääräinen ikä oli noin 36 vuotta. Naisia hakijoista oli 57 prosenttia.

Metropolian maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa (SIMHE) johtava Heidi Stenberg toteaa verkostossa rakennettavien kumppanuuskoulutusmallien olevan yhteiskunnallisesti ajankohtaisia, kun mietitään, miten Suomen työllisyystilannetta saataisiin kohti 75 prosentin kestävää työllisyysastetta.

”Olemme kuitenkin törmänneet näissä työllisyyttä edistävissä projekteissa nyt siihen, että korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ovat jo töissä, mutta koulutustasoaan alemmissa tehtävissä. Miten töiden ohessa opiskelu ja harjoittelu mahdollisesti kokonaan toisessa yrityksessä saadaan järjestymään, saattaa muodostua haasteelliseksi”, pohtii Stenberg.

Lisätietoa

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön Suomessa -koulutus
SIMHE polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen

Oksan Niemi
Projektipäällikkö
SIMHE-Metropolia
Metropolia Ammattikorkeakoulu
+358 40 635 1500

oksan.niemi [at] metropolia.fi (oksan[dot]niemi[at]metropolia[dot]fi)