Metropolian BIM-koulutukset päivittyvät vastaamaan vuoden 2025 suurta rakentamislakimuutosta

31.10.2023 - 12:30

Kouluttaja Mikko RaikaaRakennusala on murroksessa, ja tietomallinnus eli BIM (Building Information Modeling) on tämän vallankumouksen keskiössä. Tietomallilla tarkoitetaan rakennuskohteen ja sen ominaisuustietojen esittämistä digitaalisesti kolmiulotteisessa muodossa.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2023 opetustyönsä aloittanut Mikko Raikaa (DI, AMO) on ottanut vankan jalansijan Metropolian BIM-koulutusten vastuuopettajana ja -kehittäjänä. Raikaan päävastuulla ovat Metropolian kaikkien kiinteistö- ja rakentamisalan BIM-koulutusten kehittäminen, suunnittelu ja vetäminen. Myös Metropoliassa pitkän opetusrupeaman tehneet kiinteistö- ja rakennusalan lehtorit Seppo Törmä ja Sunil Suwal jatkavat kouluttajina BIM-tiimissä.

”Tietomalliosaamisen rooli tulee kasvamaan entisestään vuonna 2025 voimaan tulevan uuden rakennuslain myötä, ja rakennusalan ammattilaisten on elintärkeää varautua tähän muutokseen. Tietomallimahdollisuuksien hyödyntäminen rakennushankkeissa tulee olemaan entistä keskeisempi osa rakennusalan asiantuntijan osaamista”, linjaa Raikaa.

BIM-koulutuksien sisältöä päivitetään vastaamaan uutta rakentamislakia

Uudella lailla on merkittäviä muutoksia yhteiskuntaan. Se tulee esimerkiksi ottamaan ilmastonmuutoksen torjunnan kattavasti osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Laki tulee myös sujuvoittamaan rakentamista, vauhdittamaan kiertotaloutta ja digitalisaatiota sekä parantamaan rakentamisen laatua.

Pitkän koulutuskokemuksensa pohjalta Raikaa toteaa, että rakennusalan muutoksiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin voidaan parhaiten vastata tarjoamalla ajantasaista osaamista ja tuomalla kaikki alan ammattilaiset mukaan tietomallintamisen maailmaan. Raikaan kaltaiset kokeneet kouluttajat ovat keskeisessä asemassa varmistamassa, että suomalaiset rakennusalan asiantuntijat ovat valmiita lakimuutoksen tuomiin uusiin haasteisiin ja voivat hyödyntää BIM:n tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaassa ja laadukkaassa rakentamisessa. Raikaa näkee, että Metropolian roolipohjaiset BIM-koulutukset painottavat aikaisempaa enemmän tehtävän mukaista osaamista: koulutukset suunnitellaan kohtaamaan tehtävän nykyisiä ja tulevaisuuden haasteita.

“Metropolian koko BIM koulutustarjonta on uudistettu ja tulemme luomaan uusia BIM-rakentamisen roolien mukaisia kursseja. Ensimmäisenä olemme tuoneet tarjontaan uuden verkkopohjaisen BIM-perusteet -koulutuksen. Se toimii lähtökynnyksenä muihin roolipohjaisiin koulutuksiin, kuten tietomallikoordinaattori tai BIM-rakennusvalvonnassa.”, Raikaa toteaa.

Kansainvälisen taustan omaavien asiantuntijoiden määrä myös rakennusalalla on kasvussa. Etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa eri kieliryhmien osuus on suuri, monikielisyys on tärkeä osa koulutuksen saavutettavuutta. Aiempien BIM-koulutusten yhtenä haasteena on ollut koulutusmateriaalien saatavuus englanniksi. Raikaa iloitsee, että päivitetyn koulutusmateriaalin ansiosta opetusta voidaan tarjota suomeksi, englanniksi tai hybridikielisesti tarpeen mukaan.

“Riippuen koulutuksesta ja aiheesta niin englannin kielen painotusta säädetään. Nykyisin teemme paljon myös kansainvälisiä tutkinto koulutuksia, jolloin koulutusmateriaali luodaan luonnollisesti englanniksi ja pystymme hyvin yhdistämään eri koulutuksia tulevaisuudessa. Modulaarinen koulutusrakenne ja sisältö voidaan kasata useista eri lähteistä ja tarvittaessa kääntää helposti suomesta englanniksi tai päinvastoin”, avaa Raikaa.

Metropoliasta BIM-koulutustarjontaa monentasoisille osaajille joustavasti töiden ohessa

Metropolian tämänhetkiseen valikoimaan kuuluu kymmenkunta eritasoista BIM-koulutusta. Oppimismatkan voi aloittaa esimerkiksi verkkopohjaisesta BIM-perusteiden koulutuksessa tai syventää osaamistaan rakennusvalvonnan tietomallikoordinaattorin opintojen parissa. Yrityksille ja organisaatioille on mahdollista myös räätälöidä yksilöllinen koulutuskokonaisuus, joissa huomioidaan tilaajan omat BIM-tavoitteet ja kehittämissuunnitelmat.

Koulutukset ovat tavallisesti hybriditoteutuksia, ja mukana on myös vierailevia luennoitsijoita sekä työelämän edustajia. Lähiopetus on kuitenkin suositeltavaa: oppimispuitteet Myllypuron modernilla hyvinvoinnin rakentajien kampuksella ovat ensiluokkaiset. Läsnäopiskelijat pääsevät myös verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa ja vaihtamaan ajatuksiaan.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on saanut vankan jalansijan BIM-kouluttajana: vuosien saatossa Metropolian BIM-täydennyskoulutuksista on valmistunut jo yli 1500 ammattilaista.

”Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulee ja tietomalliosaajista on entistä suurempi tarve. Selkeästi määriteltyä rakentamisalan lakimuutosta ei voida estää, ja tietomallit tulevat olemaan standardi kiinteistö- ja rakennusalan kaikessa tekemisessä. Alan asiantuntijat ja yritykset voivat kuitenkin varautua siihen kouluttautumalla”, kiteyttää Raikaa.

Katso seuraavat kiinteistö- ja rakennusalalla käynnistyvät koulutuskokonaisuudet Metropolian verkkosivuilta.