Metropolian ensimmäinen vuosineljännes: kansainvälistä näkyvyyttä

31.5.2024 - 09:00

Vuosi 2024 on alkanut ahkerasti työn parissa. Metropolian hallitus vahvisti heti vuoden alussa Metropolian päivitetyn strategian.

”Työ osaamisen uudistamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen parissa jatkuu tulevinakin vuosina. Päivitetty strategia rakentuu samoihin strategiateemoihin kuin nykyisessä strategiassamme on ja kaikelle sille hyvälle työlle, jota olemme saaneet aikaiseksi. Kerromme päivitetystä strategiasta laajemmin syksyllä”, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Alkuvuoden aikana Metropolia on ottanut edistysaskeleita kansainvälisessä yhteistyössä ja saanut myös merkittävän kansainvälisen tunnustuksen Maailman talousfoorumilta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistettiin metropolialaisille suunnattu Digistudio-palvelu, hyväksyttiin Metropolian kielilinjaukset sekä juhlistettiin uuden yhteistyöalustan Hiilitallin avajaisia.

Kansainvälistä tunnustusta ja yhteistyötä

Metropolian Minno-innovaatioprojektien konsepti sai tammikuussa merkittävän tunnustuksen Maailman talousfoorumilta (World Economic Forum). Skills-First Lighthouse -tunnustus annetaan yhteiskuntaa ja yksilöä hyödyttävästä käytännönläheisestä ja innovatiivisesta toiminnasta, jossa osaamista tunnistetaan, vahvistetaan ja sanoitetaan työelämäperusteisesti. Tunnustus annettiin Metropolialle pitkäjänteisestä työstä, jossa monialaisuutta, työelämäyhteistyötä ja opiskelijan innovaatiokyvykkyyttä on systemaattisesti kehitetty. Sen lisäksi, että opiskelijat oppivat tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja aitoihin haasteisiin, he samalla oppivat yrittäjyystaitoja, tulevaisuusajattelua sekä yhteistyökykyä eri alojen toimijoiden kanssa.

Vuoden alussa käynnistyi Metropolian koordinoima eurooppalainen yliopistoallianssi U!REKA, jonka toiminta pohjautuu usean vuoden yhteistyölle Metropolian sekä viiden eurooppalaisen ammattikorkeakoulun ja 26 liitännäiskumppanin kesken. U!REKAn yhtenä tavoitteena on tukea eurooppalaisia kaupunkeja hiilineutraaliustavoitteissaan. U!REKA on Metropolialle hieno mahdollisuus edistää kestävän kehityksen tavoitteita eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.

Liikevaihto kasvoi

Metropolian liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 31,5 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 5,6 prosenttia (Q1/2023; 29,8 M€). Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen pysyen samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella (Q1/2023; 1,4 M€).
Merkittävimmät syyt liikevaihdon kasvuun edellisvuoteen verrattuna olivat perusrahoituksen nousu, lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvu sekä Digivisio 2030 -projektin liikevaihto. Tilikauden kumulatiivinen 3 kuukauden oikaistu tulos on 1,7 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2024 kuuluvan tulorahoituksen.

Lue vaikuttavuuskatsaus 1/2024 kokonaisuudessaan

Lisätietoja:

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori