Metropolian kestävän kehityksen osaamista ja ratkaisuja esillä eurooppalaisissa verkostotapahtumissa

15.6.2022 - 09:00

Viime viikolla Metropolian osallistavan kaupunkisuunnittelun näyttely esiteltiin sekä uuden eurooppalaisen Bauhaus-aloitteen (New European Bauhaus, NEB) festivaaleilla Brysselissä että eurooppalaisen kaupunkiverkoston (Eurocities) vuosikonferenssissa Espoossa. Näyttelyssä esillä oli uusia XR-teknologiaan perustuvia ratkaisuja, jotka on kehitetty Metropolian koordinoimassa eurooppalaisessa Augmented Urbans -hankkeessa. Brysselin osastolla vieraili kolmen päivän aikana (9-11.6.2022) noin 250 kävijää. Eurocities-tapahtumassa (8-10.6.2022) puolestaan kävi yhteensä 400 kävijää päivittäin, 28 maasta ja 100 kaupungista. Tämä tilaisuus oli myös NEB Festivaalien satelliittitapahtuma.

Augmented urbans -näyttely Eurocities-konferenssissa Espoossa

Mikä on NEB?

NEB on monella tapaa ainutlaatuinen aloite. Se on ennen kaikkea visionäärinen eurooppalainen liike, joka haastaa kokonaisvaltaisesti pohtimaan nykyistä elämäntapaamme. Kunnianhimoisena pyrkimyksenä on sovittaa yhteiskuntien arvot ja arkinen elämäntapa ekologisiin reunaehtoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu valittiin kesällä 2021 Euroopan komission käynnistämän NEB -aloitteen viralliseksi kumppaniksi. NEB:in arvot – kestävyys, osallisuus ja esteettisyys – sekä toimintatapa monialaisuus ja luovuus yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi ilmentyvät Metropolian innovaatiokeskittymien toiminnassa.

NEB yhteistyötä vahvistamassa

Brysselin NEB Festivaaleilla kokosimme yhteen suomalaisia NEB-toimijoita ja aloitteesta kiinnostuneita tahoja yhdessä Archinfon, Kuntaliiton ja Helsinki EU Officen kanssa. Eurocities-kaupunkiverkoston vuosikonferenssissa järjestimme yhdessä Espoon kaupungin kanssa NEB-aiheisen yhteiskehittämistyöpajan. Se haastoi kaupungit pohtimaan, kuinka voisimme vielä tiiviimmin tehdä yhteistyötä kestävän kaupunkikehittämisen edistämiseksi. Kaupunkien edustajat näkivät korkeakoulujen roolin tärkeänä vihreän siirtymän osaajien kouluttajina, mutta myös kaupunkilaisten kestävän kehityksen osaamisen vahvistajana. Saimme lisäksi toiveen avoimesta korkeakoulusta, jossa niin kaupunkilaiset kuin muut sidosryhmät voisivat tapahtumien ja avoimien ovien kautta päästä hyödyntämään kampusten palveluita ja laitteistoa. Metropolian ratkaisu toiveen toteuttamiseen löytyy kampusten yhteistyöalustoista, joista esimerkkeinä lisätyn todellisuuden keskittymä Helsinki XR Center ja hyvinvointi- ja terveyspalveluita tarjoava HyMy-kylä.

New European Bauhaus -työpaja Espoossa

Espoon kaupungin ja Metropolian järjestämä NEB-yhteiskehittämistyöpaja Eurocities-konferenssissa

Nuorten ilmastoahdistuksesta toimijuuteen

Tulevaisuuteen katsovassa Eurocities-konferenssissa käsiteltiin myös eurooppalaisten nuorten unelmia ja pelkoja, joista monet liittyvät ilmastonmuutokseen ja osallisuuteen. Korkeakouluilla on tärkeä rooli auttaa nuorten pelkoja väistymään ja unelmia toteutumaan vahvistamalla heidän osaamistaan ja toimijuutta kestävän kehityksen edistäjinä. NEB-kumppanuus tarjoaa Metropolialle yhteistyöverkostoja eurooppalaisiin kaupunkeihin, korkeakouluihin ja kansalaisjärjestöihin. Näin voimme sekä kehittää että viedä omaa osaamistamme Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen sekä EU-tasolla, kansallisesti ja alueellisesti.

Lue lisää:

Tutustu uuteen eurooppalaiseen Bauhaus-aloitteeseen: New European Bauhaus

Tutustu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan: Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Tutustu Metropolian innovaatiokeskittymiin: Metropolian innovaatiokeskittymät

Lisätietoja

Mona Roman
Innovaatiojohtaja
mona.Roman [at] metropolia.fi

Päivi Keränen
Projektipäällikkö
paivi.keranen [at] metropolia.fi