Metropolia EU:n Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen kumppaniksi

6.7.2021 - 15:00

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite (New European Bauhaus, NEB) on valinnut Metropolia Ammattikorkeakoulun viralliseksi kumppanikseen. Metropolia lähtee yhdessä laajan eurooppalaisen kumppaniverkoston kanssa rakentamaan uudenlaisia tulevaisuuden näkymiä ja toimintatapoja kestävän eurooppalaisen arjen ja elämäntavan vauhdittamiseksi.

NEB on monella tapaa ainutlaatuinen aloite. Ennen kaikkea se on missionäärinen eurooppalainen liike, joka haastaa kokonaisvaltaisesti pohtimaan nykyistä elämäntapaamme. Kunnianhimoisena pyrkimyksenä on sovittaa yhteiskuntien arvot ja arkinen elämäntapa ekologisiin reunaehtoihin.

Metropolian strategia, jonka tavoitteena on vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa, tukee vahvasti NEBin arvoja, tulevaisuustavoitteita ja osallistavaa toimintaotetta. Metropolian strategian ytimessä on viisi ilmiölähtöistä innovaatiokeskittymää, joissa ratkotaan kestävän kehityksen haasteita avoimen innovaatio- ja tutkimustoiminnan keinoin.

”Metropolialle NEB tarjoaa loistavan mahdollisuuden merkitykselliseen eurooppalaiseen yhteistyöhön”, iloitsee Metropolian TKI-toiminnan johtaja Anna-Maria Vilkuna. ”Opimme kumppaneiltamme ja samalla voimme tuoda kehitystyöhön omaa osaamistamme. Ilmiölähtöisissä innovaatiokeskittymissämme toimimme ekosysteemiperiaatteella ja avoimesti eli tuotamme yhdessä kumppaneittemme kanssa ratkaisuja aikamme haasteisiin. Parhaat ratkaisut ovat niitä, jotka tukevat sekä ihmisen että elinympäristömme hyvinvointia. Nämä syntyvät eri toimijoiden yhteistyöllä rohkeasti uutta etsien ja yhdessä oppien. Olemme iloisia myös siitä, että Metropolia on Aalto yliopiston jälkeen järjestyksessään toinen suomalainen korkeakoulu NEB -kumppanina.”

Metropolian Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymän tärkein näkökulma on ihmiset eli kaupunkilaiset. “Tavoitteenamme on kehittää kaupunkiympäristöjä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, edistäen kaupunkilaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Tämän vuoksi NEB on meille erittäin tärkeä eurooppalainen viitekehys, jossa on hienoa toimia ja jossa voimme edistää näitä asioita eurooppalaisella tasolla. Toimiva ihmisten kaupunki innovaatiokeskittymä tarjoaa NEB-yhteistyöhön monenlaisia mahdollisuuksia niin kehittämistoiminnan kuin koulutuksen saralla. Meidän vahvuutenamme on yhdistää eri alojen osaajat yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa kehittämään kaupunkiympäristöjä hyödyntäen mm. uusia XR-teknologioita kuten juuri päättyneessä Metropolian koordinoimassa eurooppalaisessa Augmented Urbans -hankkeessa", kertoo innovaatiojohtaja Mona Roman.

Uusi eurooppalainen Bauhaus etenee kolmessa vaiheessa

Euroopan komission käynnistämä Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ja sen sisältö muotoutuu kevään ja alkukesän 2021 aikana kerätyistä eurooppalaisten toimijoiden ideoista, esimerkeistä ja toiveista.

Uusi eurooppalainen Bauhaus etenee kolmessa vaiheessa, jotka ovat yhteissuunnittelu, toteutus ja tulosten levittäminen. Vaiheet ovat osittain rinnakkaisia, sillä lähtöideoista kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt todennäköisimmin ryhtyvät kumppaneiksi aloitteen toteuttamiseen ja laajentamiseen. Aloite on aktivoinut osallistujia jo varhaisessa vaiheessa avoimiin keskusteluihin, joissa konseptia voidaan jalostaa laajassa yhteisessä prosessissa. Samalla aloitteen toteutusta suunnitellaan siten, että se nivoutuu meneillään olevaan EU:n monivuotisen rahoituskehyksen suunnitteluun.

Lue lisää: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_fi

Lisätietoja:

Anna-Maria Vilkuna
johtaja, TKI-toiminta
Anna-Maria.Vilkuna [at] metropolia.fi (Anna-Maria[dot]Vilkuna[at]metropolia[dot]fi)

Mona Roman
Innovaatiojohtaja
Mona.Roman [at] metropolia.fi (Mona[dot]Roman[at]metropolia[dot]fi)