Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Vuoteen 2050 mennessä 70% maailman väestöstä arvioidaan asuvan urbaaneissa ympäristöissä. Kaupunkiympäristöjen toimivuus vaatii uusia ratkaisuja sitä mukaa kun kaupungit laajenevat tai niiden väestöntiheys kasvaa.

Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymän tavoitteena on tuoda yhteen eri alojen ja ammattien asiantuntijat, kaupungit ja maat tutkimaan ja oppimaan yhdessä, sekä luomaan että kokeilemaan uusia innovaatioita kehittääkseen parempia kaupunkielinympäristöjä meille kaikille. Yhteiskehittämällä voimme tuoda uusia ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin ja tarttua syntyviin uusiin mahdollisuuksiin.

Metropolian kehittämisen keskeiset teemat ovat

  • kestävä kaupunkikehitys,
  • osallisuus ja yhteisöllisyys ja
  • tulevaisuuden työ ja osaaminen.

Innovaatiotoiminnan keskiössä on Helsinki XR Center ja Turbiini, joissa uusista ideoista syntyy innovaatioita.

Helsinki XR Center

Arabian kampukselle rakentuu XR-teknologioiden osaamisen keskittymä Helsinki XR Center, jossa kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia.

Turbiini

Turbiinissa tuetaan opiskelijoiden kasvamista yrittäjyyteen. Opiskelijat kehittävät ja testaavat liiketoimintaideaansa Turbiinin yrityskiihdyttämössä. Kiihdyttämön jälkeen voi jäädä  esimerkiksi Helsinki XR Centerin tiloihin käynnistämään yrityksen toimintaa tuetusti. Julkaisemme lisätietoa Turbiinista lähiaikoina.

Ota yhteyttä

Mona Roman.

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi
puh. 040 555 1044

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929