Vuoteen 2050 mennessä 70% maailman väestöstä arvioidaan asuvan urbaaneissa ympäristöissä. Kaupunkiympäristöjen toimivuus vaatii uusia ratkaisuja sitä mukaa kun kaupungit laajenevat tai niiden väestöntiheys kasvaa.

Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymän tavoitteena on tuoda yhteen eri alojen ja ammattien asiantuntijat, kaupungit ja maat tutkimaan ja oppimaan yhdessä, sekä luomaan että kokeilemaan uusia innovaatioita kehittääkseen parempia kaupunkielinympäristöjä meille kaikille. Yhteiskehittämällä voimme tuoda uusia ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin ja tarttua syntyviin uusiin mahdollisuuksiin.

Metropolian kehittämisen keskeiset teemat ovat

  • kestävä kaupunkikehitys,
  • osallisuus ja yhteisöllisyys ja
  • tulevaisuuden työ ja osaaminen.

Innovaatiotoiminnan keskiössä on Helsinki XR Center ja Turbiini, joissa uusista ideoista syntyy innovaatioita.

Helsinki XR Center

Arabian kampukselle rakentuu XR-teknologioiden osaamisen keskittymä Helsinki XR Center, jossa kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia.

Turbiini-yrityskiihdyttämö

Turbiini Yrityskiihdyttämö tukee aloittavia startup-yrityksiä pääkaupunkiseudulla. Yhteistyötä tekevät Metropolian asiantuntijat, eri alojen yrittäjät sekä pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämisen parissa toimivat yhteisöt.

Ajankohtaista TKI-hankkeissa

Hyvinvoinnin tilat -hankkeen lopputapahtuma: Monialaisia näkökulmia Hyvinvoinnin tilat -toimintaan

Tapahtumassa esitellään muun muassa Metropolian koordinoima hankkeen loppujulkaisu “Hyvinvointiaktivistin käsikirja”, tutustutaan Hyvinvoinnin tilat -konseptiin ja palvelumalleihin sekä luodaan katsaus hankkeessa kehitettyhin hyvinvoinnin työkaluihin ja työpajoihin. Aiheiden äärelle johdattelevat Metropolian asiantuntijalehtorit terveyden, median ja musiikin tiimeistä. Tapahtuman keynote speaker on kestävyystutkija, visionääri ja tulevaisuuden tekijä Arto O. Salonen. Lisää aiheesta tapahtuman verkkosivulla.

Tulevaisuusareena 2020

Tulevaisuusareena on Metropolian innovaatiokeskittymien yhteinen tapahtuma, joka järjestetään verkossa 23. syyskuuta klo 12:30-16:00. Tulevaisuusareenan tarkoitus on esitellä innovaatiokeskittymissä tapahtuvaa ilmiöpohjaista oppimista ja yhdessä Metropolian henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien yhteiskehittämisen keinoin etsiä vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin, joiden keskeisinä teemoina ovat kestävä kehitys ja digitalisaatio. Lisää aiheesta tapahtuman verkkosivulla.

Muutoksentekijöitä uudesta kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutuksesta

Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistää kulttuurihyvinvoinnin ylemmän ammmattikorkeakoulututkinnon. CRASH – Creativity and Arts in Social and Health Fields -tutkinto on ainoa alan englanninkielinen koulutus Suomessa ja uusi avaus Uudellamaalla. Lisää Metropolian verkkosivujen uutisissa.

Höntsäopas

on nuorten osallisuutta lisäävä toimintamalli, jonka ytimessä ovat monialainen ohjaajuus, yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet ja toiminnalliset sekä luovat menetelmät oppilaitoksissa ja vapaa-ajalla. Toimintamalli on kaikkien hyödynnettävissä verkkojulkaisuna: Tutustu Höntsäopas-verkkojulkaisuun.

Osaaminen käyttöön Suomessa

Hanke tukee maahanmuuttajien työelämään integroinnissa. Kokemuksia on koottu tuoreille videoille: 

Osaaminen käyttöön Suomessa: Asiantuntijatyöhön kiinteistö- ja rakennusalalle
Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke / Tussitaikurit

Osaamisen pelimerkit

Hankkeessa julkaistiin kesäkuussa pelialan osaamiskartta, joka edistää pelialan osaamisen näkyväksi tekemisessä. 

OIVA

Hanke on edistänyt opiskelijoiden oman osaamisen tunnistamista ja soveltamista. Tutustu lisää Oiva-hankkeen verkkosivuilla

Creathon –hankkeen loppujulkaisu

Hanke on pilotoinut valtakunnallisesti kulttuurialan innovaatiotoiminnan uusia muotoja laajassa yritysverkostossa alojen ammattilaisten kanssa. Näitä teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan malleja, verkostoja ja menetelmiä on koottu kesäkuussa ilmestyneessä hankkeen loppujulkaisussa:

Hero, L.-M. Toim. (2020). Teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan mallit, verkostot ja menetelmät. Creathon (ESR). Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 

Ota yhteyttä

Mona Roman.

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi
puh. 040 555 1044

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929