Augmented Urbans -hanke

XR-teknologia ja kaupunkisuunnittelu

Augmented Urbans tekee monimutkaisista kaupunkisuunnittelun prosesseista ja skenaarioista helpommin ymmärrettäviä visualisoimalla niitä kehittyvien XR-teknologioiden (lisätty/yhdistetty/virtuaalinen todellisuus eli augmented/mixed/virtual reality) avulla. Projektin tavoitteena on parantaa kaupunkialueiden resilienssiä, eri sidosryhmien osallisuutta kaupungin kehittämiseen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelutavoitteiden yhteensovittamista.

Paikalliset pilotit Itämeren alueella

Augmented Urbans linkittyy viiteen käynnissä olevaan suunnitteluprosessiin Helsingissä, Tallinnassa, Gävlessä, Cesisissä ja Viimsissä. Jokaisessa kaupungissa oli oma kaupunkisuunnitteluun liittyvä paikallinen haasteensa, jonka ratkaisemisessa ja visualisoinnissa hyödynnettiin XR-teknologioita.

Helsingissä kehitettiin Teollisuuskatua ympäröivää aluetta, joka yhdistää Kalasatamaa ja Pasilaa. Aiemmin alue oli varsin epämiellyttävä ja vajaakäytössä. Osa haastetta oli luoda kaupunkitilaa, jossa on monenlaista sosiaalista toimintaa ja joustavuutta. Teollisuuskatua ympäröivän alueen kaupunkisuunnitteluprosessi vaati paikallisten maanomistajien, yrittäjien ja asukkaiden syvällistä osallistumista. Tehtävänä oli edistää suunnitteluideoiden ymmärtämistä ja helpottaa keskustelua sekä syventää sidosryhmien sitoutumista suunnitteluprosessiin.

Osana kaupunkikehityshanketta oli myös houkutella uusia toimijoita toteuttamaan uusia ideoita kaupunkillisuudesta, liikkuvuudesta, kulttuurielämästä ja työstä Teollisuuskadun alueelle. Tavoitteena oli kehittää uusia asukkaiden osallistumismalleja, testata vaihtoehtoisia ideoita ja suunnitella ehdotuksia luomalla uusi keskustelufoorumi.

Kumppanit

Augmented Urbans on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Helsingin kaupunki
  • Tallinnan kaupunki
  • Gävlegårdarna
  • Cesisin kunta
  • Viimsin kunta
  • Stockholm Resilience Centre
  • Riga Planning Region
  • Gävlen yliopisto
  • Tallinnan yliopisto.

Budjetti

Projekti toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston Central Baltic Interreg -ohjelman tuella ja sen kokonaisbudjetti on 2,02 miljoonaa euroa, josta 1,59 miljoonaa euroa tulee Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).

Lisätietoa

Lue lisää Augmented Urbansin verkkosivuilta

Päivi Keränen
Projektipäällikkö
paivi.keranen [at] metropolia.fi (paivi[dot]keranen[at]metropolia[dot]fi)

Toteutamme Metropoliassa vuosittain noin sata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Tutustu hankekatalogiimme.

Hankkeen rahoittajat