XR-teknologia ja kaupunkisuunnittelu

Augmented Urbans tekee monimutkaisista kaupunkisuunnittelun prosesseista ja skenaarioista helpommin ymmärrettäviä visualisoimalla niitä kehittyvien XR-teknologioiden (lisätty/yhdistetty/virtuaalinen todellisuus eli augmented/mixed/virtual reality) avulla. Projektin tavoitteena on parantaa kaupunkialueiden resilienssiä, eri sidosryhmien osallisuutta kaupungin kehittämiseen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelutavoitteiden yhteensovittamista.

Paikalliset pilotit Itämeren alueella

Augmented Urbans linkittyy viiteen käynnissä olevaan suunnitteluprosessiin Helsingissä, Tallinnassa, Gävlessä, Cesisissä ja Viimsissä. Jokaisessa kaupungissa on oma kaupunkisuunnitteluun liittyvä paikallinen haasteensa, jonka ratkaisemisessa ja visualisoinnissa hyödynnetään XR-teknologioita.

Kumppanit

Augmented Urbans on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Helsingin kaupunki
  • Tallinnan kaupunki
  • Gävlegårdarna
  • Cesisin kunta
  • Viimsin kunta
  • Stockholm Resilience Centre
  • Riga Planning Region
  • Gävlen yliopisto
  • Tallinnan yliopisto.

Budjetti

Projekti toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston Central Baltic Interreg -ohjelman tuella ja sen kokonaisbudjetti on 2,02 miljoonaa euroa, josta 1,59 miljoonaa euroa tulee Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).

Ajankohtaista

Webinaari: Augmented Urbans – Technologies for urban participation and resilience

Augmented Urbans järjestää hankkeen päätöstilaisuuden webinaarina Zoomissa 27.1.2021 klo 10.00-12.15. Lue lisää tapahtumasta Augmented Urbans -webinaarin Facebook-tapahtumassa

Lisätietoa:

Lue lisää Augmented Urbansin verkkosivuilta

Read about Augmented Urbans in English

Päivi Keränen 
Projektipäällikkö
paivi.keranen [at] metropolia.fi

Jalmari Sarla
Viestintäkoordinaattori
jalmari.sarla [at] metropolia.fi

 

Hankkeen rahoittajat