Metropolian kolmas vuosineljännes – arvojen ja eettisten toimintaperiaatteiden äärellä

30.11.2022 - 14:00

Vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla Metropoliassa jatkettiin tiivistä yhteistyötä uudistettujen arvojen ja eettisten toimintaperiaatteiden parissa.

Syksyllä lanseerattiin uudistettu arvoperusta, jonka kantavia teemoja ovat kestävä kehitys ja vastuullisuus. Uusi arvoperusta on: Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti. Ratkaisukeskeisesti, uudistuvalla osaamisella, inhimillisellä otteella. Kolmannella vuosineljänneksellä aloitettiin Metropolian eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) määritteleminen.

”Olemme halunneet kuulla mahdollisimman laajasti metropolialaisten näkemyksiä eettisten toimintaperiaatteiden rakentamiseksi. Eettiset toimintaperiaatteet perustuvat arvoihimme ja ohjaavat meitä toimimaan oikein sekä tekemään oikeita päätöksiä arjessamme”, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Määrittelemistyötä jatketaan kuluvan syksyn aikana koko korkeakouluyhteisöä osallistaen erilaisissa työpajoissa, foorumeissa sekä verkkokyselyn avulla.

Ratkomassa yhteiskunnan haasteita kumppaneiden kanssa

Ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymien toiminnassa keskityttiin tukemaan EU:n ilmastoneutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Metropolian EU-tason korkeakouluverkoston U!REKAn yhteistyötä lähdettiin syventämään valmistelemalla hakemusta U!REKAlle Eurooppalainen yliopisto –statuksen saamiseksi. Metropolian johdolla valmisteltavassa haussa U!REKA haluaa erottautua muista hakijakonsortioista antamalla tukensa EU:n ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit missiolle.

Metropolia menestyi erinomaisesti kevään 2022 EAKR-rahoitushaussa. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet kuusi TKI-hanketta tukevat vihreää siirtymää. Uusissa TKI-hankkeissa kumppaneita ovat muun muassa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ilmatieteen laitos, Forum Virium Oy Helsinki, Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Vantaan kaupunki ja 3AMK-kumppanit Haaga-Helia ja Laurea.

Kolmannella kvartaalilla Metropolia solmi pohjoismaiden suurimpiin sähkö- ja tietoliikenneurakoitsijoihin lukeutuvan Eltel Networks Oy:n kanssa työelämäyhteistyösopimuksen, jonka myötä vahvistetaan ajankohtaista energia-alan osaamista.

Taloustilanne

Metropolian kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 26,6 miljoonaa euroa pienentyen 3,3 % vertailukaudesta (Q3/2021; 27,5 M€). Kolmannen kvartaalin tulos oli 1,5 miljoonaa euroa laskien edellisvuoden vastaavasta kaudesta 73,3 % (Q3/2021; 5,5 M€).

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 80,9 miljoonaa euroa pienentyen 0,4 % edellisvuodesta (Q1-Q3/2021; 81,3 M€). Tammi-syyskuun tulos oli 1,6 miljoonaa euroa pienentyen 80,5 % edellisvuodesta (Q1-Q3/2021; 8,3 M€). Tulosta laskivat erityisesti suunniteltu henkilöstökulujen kasvu, toimitilakulujen nousu sekä vertailuvuoden 2021 normaalia pienempien toimintakulujen palautuminen vähitellen normaalia toimintaa vastaavalle tasolle.

Lue vaikuttavuuskatsaus kokonaisuudessaan: vaikuttavuuskatsaus 3/2022

Myllypuron kampus

Lisätietoja:

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori