Metropolian opiskelijat mukana kehittämässä kaverisovellus Frendietä – Maailman talousfoorumin huomioima Metropolia Minno-konsepti opettaa innovointia ja monialaisuutta

14.2.2024 - 14:10

Metropolia Ammattikorkeakoulu aloittaa kuudennen yhteistyöprojektinsa kaverisovellus Frendien kanssa. Vuosia kestäneeseen yhteistyöhön on osallistunut noin 120 opiskelijaa. Yhteistyössä on kyse Metropolia Minno -konseptista, joka sai tammikuussa 2024 Maailman talousfoorumilta Skills-First Lighthouse -tunnustuksen.

Frendien perustajat Arla Joensuu ja Timo Kuusisto sekä Metropolian lehtori Juha Havukumpu.
Frendien perustajat Arla Joensuu ja Timo Kuusisto sekä projekteja ohjannut Metropolian lehtori Juha Havukumpu. Kuva: Sara Jokiniemi.

Metropolian ja kaverisovellus Frendien aloittamassa yhteistyössä jatketaan onnistunutta opiskelijoiden tuottamaa tutkimusta ja innovointia yksinäisyyttä vähentävän sovelluksen kehittämiseksi. Nyt alkavassa projektissa on tällä hetkellä mukana 25 opiskelijaa.

Metropoliasta tammikuussa 2024 tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi valmistunut Natasha Erkkilä-Kuutti kertoo, että Metropolia Minno -opintokokonaisuus opetti hänelle erityisesti projektinhallintataitoja ja erilaisia tapoja keksiä uutta eli innovoida. Hän toimi vuonna 2023 Frendie-projektin pienryhmävetäjänä.

”Ryhmämme ideoi, millaisia uusia näkymiä sovellukseen voitaisiin luoda. Oli todella vapauttavaa saada innovoida täysin vapaasti ja antaa ideoiden lentää. Ajatuksena on, että jokainen ryhmässä oppii innovatiivisuuteen ja uusien ideoiden kehittämiseen. Ryhmän vetäjänä sain esimerkiksi ottaa selvää erilaisista innovointityökaluista, kuten kuuden hatun tekniikasta tai oleellisista kysymyksistä, jotka herättelevät ideoimaan”, Erkkilä-Kuutti sanoo.

Metropolian kehityspäällikkö Minttu Ripatti kertoo, että monialaisissa Metropolia Minno -projekteissa yritykset, työnantajat tai organisaation edustajat tarjoavat opiskelijoille haasteen ratkottavaksi.

“Projektien tavoitteena on, että opiskelijat oppivat tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja aitoihin työelämän haasteisiin jo opiskelujensa aikana. Samalla opiskelijat pääsevät kokeilemaan yrittäjämäisiä työskentelytapoja, oppimaan tulevaisuusajattelua sekä vahvistamaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan eri alojen toimijoiden kanssa”, Ripatti sanoo.

Metropolia Minno -projektit ovat myös monialaisia. Erkkilä-Kuutti opiskeli itse hyvinvointi- ja terveysteknologiaa, mutta projekti toi yhteen opiskelijoita eri sosiaali- ja terveydenhuollon aloilta.

”Ryhmätyö eri alojen kesken oli projektin positiivisin kokemus. Oli mahtavaa saada tutustua muihin aloihin – ja työ sotealalla on oikeastikin monialaista, kuka tahansa ryhmäläisistäni voi olla tuleva kollegani”, Erkkilä-Kuutti kertoo.

Maailman talousfoorumi myönsi Metropolialle kansainvälisen tunnustuksen

Metropolia Minno sai 15. tammikuuta 2024 merkittävän tunnustuksen Maailman talousfoorumilta (World Economic Forum, WEF). Reskilling Revolution -ohjelman Skills-First Lighthouse -tunnustus annetaan yhteiskuntaa ja yksilöä hyödyttävästä käytännönläheisestä ja innovatiivisesta toiminnasta, jossa osaamista tunnistetaan, vahvistetaan ja sanoitetaan työelämäperusteisesti.

Projektit vahvistavat paitsi opiskelijoiden innovaatiokyvykkyyttä, myös Metropolian työelämäyhteyttä. Metropolia Minno -projekteja tehdään useita vuodessa eri yritysten kanssa. Yhteistä innovaatioprojekteilla on palvelujen, toimintatapojen, menetelmien tai tuotteiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä Metropolian työelämäkumppaneiden kanssa.

Innovaatioprojektit kuuluvat jokaisen opiskelijan opintoihin ja niillä voidaan yhdistää tutkimus- ja kehittämistyö sekä oppiminen.

120 opiskelijaa mukana sovelluskehityksessä ja yksinäisyyden torjumisessa: ”Arvokasta tutkimustietoa”

Metropolian ja Frendien yhteistyö alkoi vuonna 2020, kun sovellus oli vasta suunnitteluvaiheessa. Frendie on kehitetty ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä ja edistämään sosiaalista hyvinvointia. Se lanseerattiin sovelluskauppoihin vuonna 2022 ja se on kasvanut parissa vuodessa muutaman tuhannen käyttäjän sovelluksesta 22 000 käyttäjän mittoihin.

Frendie tarjoaa palveluita paitsi sovelluksen lataaville yksilöille, myös esimerkiksi työyhteisöille. Kaiken kaikkiaan sovelluksen kehittämisessä ja yksinäisyyden tutkimisessa on ollut mukana vuosien aikana noin 120 Metropolian opiskelijaa.

Frendien toimitusjohtaja ja toinen perustaja Timo Kuusisto kertoo, että yritys halusi lähteä Metropolia Minno -projekteihin, koska opiskelijat toivat käyttökokemuksen parantamiseen ajatuksia boksin ulkopuolelta.

”Metropolia Minno -projekteissa opiskelijatiimit ovat tutkineet esimerkiksi asiakasyritystemme työyhteisöyksinäisyyttä. Hyvinvointikyselyt ovat tulleet suoraan yrityksemme käyttöön. Opiskelijat ovat ideoineet sovellukseen myös erilaisia toimintoja, esimerkiksi ryhmäkeskusteluominaisuuden, ja testanneet sovelluksen käyttöä”, Kuusisto kertoo.

Kuusiston mukaan on ollut merkittävää, että yritys on saanut monelta eri terveyden ja hyvinvoinnin alalta osaamista sovelluksen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.

”Korkeakouluyhteistyön kautta olemme saaneet kerättyä arvokasta tutkimustietoa. Varmasti myös opiskelijat ovat saaneet työelämän näkökulmaa siihen, miten asioita kehitetään. Metropolia Minno -projekteissa on tietty voima, kun parinkymmenen henkilön joukossa innovointi kehittyy raakileista ajatuksista hienoiksi johtopäätöksiksi”, hän sanoo.

Lisätiedot

Minttu Ripatti
Kehityspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
050 571 9229
Minttu.ripatti [at] metropolia.fi (Minttu[dot]ripatti[at]metropolia[dot]fi)

Lisätiedot Frendie-sovelluksesta

Timo Kuusisto
Toimitusjohtaja ja toinen perustaja, Frendie
044 577 3477
timo [at] kaverisovellus.fi (timo[at]kaverisovellus[dot]fi)