Metropolian oppimis- ja kehittämisympäristöt kiinnostavat maailmanlaajuisesti

13.9.2022 - 09:00

Metropolia Prooh Health -simulaatiosairaala

Metropolian Myllypuron kampuksen terveysalan modernit tilat toimivat sekä oppimis- että yhteistyöalustoina. Kesäkuussa järjestetyn HIMSS-konferenssin yhteydessä Myllypuron tilat toimivat vierailukohteena siitä kiinnostuneille terveysalan asiantuntijoille ja toimittajille.

Kansainvälinen joukko terveysalan huippuasiantuntijoita tutustui Metropolian simulaatiosairaalaan ja liikelaboratorioon kesäkuun HIMSS-konferenssin (Healthcare Information and Management Systems Society) yhteydessä. Suomen suurin ja kansainvälisellä tasolla ainutlaatuinen simulaatiosairaala on täysin varusteltu ja standardien mukainen — siellä on vastaanotto ja operaatiohuoneita, esimerkiksi synnytyshuone, leikkaushuone, teho-osasto ja jopa ambulanssi, jossa voidaan havainnollistaa sairaalatilanteita turvallisesti.

Simulaatiosairaalassa ja liikelaboratoriossa opitaan kliinisiä taitoja sekä ympäristöt on avattu hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten testaus- ja tutkimustoiminnan käyttöön Metropolia Proof Health® -konseptin kautta. Testausympäristöjen lisäksi yritykset saavat monialaisen asiantuntijatiimin osaamisen käyttöönsä.

”Tavoitteemme korkeakouluna on tukea terveys- ja lääketieteen teknologiayritysten prekliinistä vaihetta, jotta niiden tie sujuvoituu kohti kliinistä testaus- ja tutkimusvaihetta. Haluamme tarjota modernin testialustan yrityksille, tutkimuslaitoksille ja julkisen sektorin toimijoille”, sanoo Metropolian innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu.

Kansainvälisessä mediassa esillä Metropolian liikelaboratorio ja simulaatiosairaala

HIMSS-konferenssin aikana Myllypuron tiloihin saapui tutustumaan useita kansainvälisiä toimittajia. Tähän mennessä neljä ulkomaista mediaa on kirjoittanut Myllypuron liikelaboratoriosta ja simulaatiosairaalasta.

Yhdysvaltalainen talouden kärkimedia Forbes nosti artikkelinsa keskiöön Metropolia ammattikorkeakoulun ja Cambridgen yliopistollisen sairaalan. Forbes kirjoitti omassa artikkelissaan sekä Metropolian kattavasta simulaatiosairaalasta ja simulaatiopedagogiikasta, sekä Cambridgen yliopistosairaalan käyttämästä XR-teknologiasta. Lue Forbesin artikkeli.

Italialainen lehti Impresa Sanità kirjoitti artikkelin ”La Sanità digitable abita in Finlandia, Digital health lives in Finland”, jossa Myllypuron simulaatiosairaala ja liikelaboratorio esitellään varsin kattavasti. Artikkelissa kuvataan, mihin Myllypuron tiloilla kestävän kehityksen näkökulmasta Metropoliassa pyritään; ammattiin valmistavina kliinisinä oppimisympäristönä ja monialaisina testaus- ja tutkimustoiminnan ympäristöinä yrityksille. Lue koko artikkeli.

Italialainen Agenda Digitale kirjoitti artikkelin ”Assistenza sanitaria: l’esempio finlandese e i simulation hospital”, jossa keskiössä autenttinen ja standardien mukainen simulaatiosairaala. Artikkelissa kirjoitetaan Metropolia ammattikorkeakoulun merkityksestä terveysalan ammattilaisten kouluttamisessa sekä terveydenhuoltoalan ja terveysteknologian kehittämisessä. Lue artikkeli tästä.

Espanjalaisen Cinco Días-lehden artikkelin keskiöön on myös nostettu korkeakoulun rooli hyvinvointi- ja terveysteknologian innovaatiotoiminnan tukemisessa sekä terveysalan tulevaisuuden ammattilaisten kouluttajana. Artikkelissa nostetaan keskiöön Metropolia ammattikorkeakoulun ottama rooli komplisoituvassa maailmassa haasteiden ratkaisijana. Lue artikkeli.

”Kansainvälinen median kiinnostus johtuu Metropolian uusista ja moderneista tiloista ja poikkialaisuudesta sekä korkeakoulun roolista osaamisen, innovaatioiden ja elinkeinoelämän vahvistamisessa. Laajempien kokonaisuuksien, kuten oppimista, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä liiketoimintaa yhdistävät konseptit herättävät tällä hetkellä kiinnostusta muualla Euroopassa. Haluamme olla edelläkävijöitä siinä, mihin muu Eurooppa on vasta suuntaamassa”, Elomaa-Krapu kertoo.

Tutustu myös: Health Capital Helsingin koostamat kansainväliset artikkelit aiheesta. (Englanniksi)

Lisätietoja

Minna Elomaa-Krapu
Innovaatiojohtaja, Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut