Metropolian toisella vuosineljänneksellä uudistettiin arvot: Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti

28.9.2022 - 01:30

Metropoliassa toteutettiin arvojen uudistus keväällä koko korkeakouluyhteisön voimin. Kaksivaiheiseen prosessiin osallistui laajasti metropolialaisia - niin henkilöstöä kuin opiskelijoitakin, mukana oli myös sidosryhmien näkemyksiä. Lopputulemana syntyi Metropolian arvoperusta:

Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti. Ratkaisukeskeisesti, uudistuvalla osaamisella, inhimillisellä otteella.

”Strategiamme keskiössä oleva kestävä kehitys korostui arvoja työstettäessä ja osoitti, että aihe on meille metropolialaisille tärkeä. Inhimillinen ote kertoo siitä, miten toimintamme keskiössä on aina ihminen. Ratkaisukeskeinen asenne tukee hyvin paitsi strategiaa, mutta myös jo aiemmin kirkastettua Metropolian brändiä ratkaisijakorkeakouluna. Uudistuva osaaminen puolestaan kiteyttää tehtävämme kouluttajana ja jatkuvan oppimisen mahdollistajana sekä tki-toimijana”, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Arvot tuodaan konkreettiseksi osaksi jokaisen metropolialaisen arkea eettisten toimintaperiaatteiden avulla, jotka rakennetaan yhdessä tulevan syksyn aikana.

TKI-toiminnan, oppimisen ja yhteistyöalustojen yhteistyö tiivistyi

Metropoliassa TKI-toimintaa (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) toteutetaan viidessä innovaatiokeskittymässä. Innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa.

TKIO-toiminnan (oppimisen kytkeminen TKI-toimintaan) kehittäminen on Metropolian keskeinen painopiste kuluvana vuonna. Tämän työn kehittämiseksi on rakennettu toisella kvartaalilla yhteistyössä TKIO-tiekartta. Sen tavoitteena on suunnata Metropolian oppimista ja opetusta kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen hyödyntäen ilmiölähtöistä TKIO-toimintaa ja ekosysteemikumppanuuksia etenkin Metropolian kampusten yhteistyöalustoilla. Näin opiskelijat pääsevät ratkomaan haasteita tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan keinoin ja luomaan samalla yhteyksiä työelämään.

Vastuullisuusraportti kokoaa yhteen kestävän kehityksen työn

Kestävä kehitys on Metropolian strategian läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Metropolian ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin toukokuussa. Raportissa kerrotaan laajasti Metropolian kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisestä sekä vuoden tärkeimmistä tuloksista. Vastuullisuustyön kannalta tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kulkevat mukana koko raportin.

Taloustilanne

Metropolian toisen kvartaalin liikevaihto oli 26,7 miljoonaa euroa pienentyen 2,0 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2021; 27,3 M€). Toisen kvartaalin tulos oli -0,7 miljoonaa euroa laskien edellisvuoden vastaavasta kaudesta 149,0 prosenttia (Q2/2021; 1,3 M€). Merkittävimmät syyt tuloksen heikkenemiseen edellisvuoteen verrattuna olivat sijoitusten arvonalentumiset sekä henkilöstökulujen suunnitelman mukainen kasvu.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 54,3 miljoonaa euroa kasvaen 1,0 prosenttia edellisvuodesta (H1/2021; 53,8 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 0,1 miljoonaa euroa pienentyen 94,8 prosenttia edellisvuodesta (H1/2021; 2,8 M€). Tilikauden kumulatiivinen kuuden kuukauden oikaistu tulos on 0,4 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2022 kuuluvan tulorahoituksen.

Lue vaikuttavuuskatsaus 2/2022 kokonaisuudessaan

Lisätietoja:

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori

Myllypuro