Vaikuttavuuskatsaus 2/2022

Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian toisen kvartaalin liikevaihto oli 26,7 miljoonaa euroa pienentyen 2,0 % vertailukaudesta (Q2/2021; 27,3 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 54,3 miljoonaa euroa kasvaen 1,0 % edellisvuodesta (H1/2021; 53,8 M€).
 • Toisen kvartaalin tulos oli -0,7 miljoonaa euroa laskien edellisvuoden vastaavasta kaudesta 149,0 % (Q2/2021; 1,3 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 0,1 miljoonaa euroa pienentyen 94,8 % edellisvuodesta (H1/2021; 2,8 M€).
 • Oppimistoiminnan liikevaihto oli 21,4 miljoonaa euroa kasvaen 0,5 % vertailukaudesta (Q2/2021; 21,3 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 42,7 miljoonaa euroa kasvaen 1,0 % edellisvuodesta (H1/2021; 42,2 M€).
 • TKI-toiminnan liikevaihto oli 4,4 miljoonaa euroa pienentyen 4,6 % vertailukaudesta (Q2/2021; 4,6 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa pienentyen 4,9 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta (H1/2021; 9,0 M€).
 • Liiketoiminnan liikevaihto oli 0,9 miljoonaa euroa laskien 32,6 % vertailukaudesta (Q2/2021; 1,4 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 3,1 miljoonaa euroa kasvaen 23,1 % edellisvuodesta (H1/2021; 2,5 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Vuoden toisella kvartaalilla olemme olleet Metropoliassa perusasioiden äärellä. Uudistimme keväällä arvomme yhdessä koko korkeakouluyhteisömme voimin. Maalis-toukokuun välillä saimme laajasti opiskelijoidemme ja henkilöstömme näkemyksiä yhteisiin arvoihimme.

Lopputulemana syntyi Metropolian arvoperusta:

 • Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti.
 • Ratkaisukeskeisesti,
 • uudistuvalla osaamisella,
 • inhimillisellä otteella.

Metropolian strategiassa keskeisessä roolissa oleva kestävä kehitys korostui myös arvoja työstettäessä ja osoitti, että aihe on meille metropolialaisille tärkeä. Inhimillinen ote kertoo siitä, miten toimintamme keskiössä on aina ihminen. Ratkaisukeskeinen asenne tukee hyvin paitsi strategiaa, mutta myös jo aiemmin kirkastettua Metropolian brändiä ratkaisijakorkeakouluna. Uudistuva osaaminen puolestaan kiteyttää tehtävämme kouluttajana ja jatkuvan oppimisen mahdollistajana sekä tki-toimijana.

Arvot tuodaan konkreettiseksi osaksi jokaisen metropolialaisen arkea eettisten toimintaperiaatteiden avulla, jotka rakennamme yhdessä syksyn aikana.

Toinen tärkeä etappi oli Metropolian ensimmäisen vastuullisuusraportin julkaisu toukokuussa. Raportissa kerromme laajasti kestävän kehityksen tavoitteidemme ja toimenpiteidemme etenemisestä sekä vuoden tärkeimmistä tuloksista. Vastuullisuustyön kannalta tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kulkevat mukana koko raportin.

TKIO-toiminnan (oppimisen kytkeminen TKI-toimintaan) kehittäminen on keskeinen painopisteemme kuluvana vuonna. Tämän työn kehittämiseksi olemme rakentaneet toisella kvartaalilla yhteistyössä TKIO-tiekartan. Sen tavoitteena on suunnata Metropolian oppimista ja opetusta kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen hyödyntäen ilmiölähtöistä TKIO-toimintaa ja ekosysteemikumppanuuksia etenkin kampusten yhteistyöalustoilla.

Ukrainan tilanteen vaikutukset

Metropolian toimintaa ohjaavat Suomen ja EU:n linjaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistukset. Opiskelu Suomessa on edelleen turvallista ja Metropolia ottaa vastaan ulkomaisia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita.

Apu Ukrainan pakolaisille

Metropolia on valmistellut opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden korkeakoulujen kanssa toimenpiteitä, joilla tuetaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden mahdollisuuksia opiskella korkeakouluissa Suomessa.

Metropolian SIMHE-palvelut tarjoaa korkeakoulutetuille sekä korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahan muuttaneille uraohjaus- ja neuvontapalveluja sopivien koulutus- ja urapolkujen löytymiseksi Suomessa. Palvelu on maksuton ja avoinna myös Ukrainasta Suomeen tulleille henkilöille.

Metropolian avoin AMK tarjoaa maksuttomasti opintojaksoja, moduuleja ja polkuopintoja Ukrainasta pakeneville henkilöille. Suomessa olevat ukrainalaiset opiskelijat vapautetaan lisäksi lukuvuosimaksuista.

Tuki metropolialaisille

Korkeakoulujen asema ja tehtävä edellyttävät korkeakouluyhteisön jäsenten tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista. Metropoliassa ei sallita vihapuhetta tai syrjintää. Kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten edellytetään kiinnittävän huomiota asialliseen käytökseen, puheeseen ja viestintään.

Metropoliassa kiinnitetään haastavassa tilanteessa erityistä huomiota opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Opiskelijoille ja henkilöstölle on järjestetty aiheeseen liittyviä keskustelutilaisuuksia ja asiaa on käsitelty johdon tiedotustilaisuudessa. Intranettiin avattiin Ukrainan tilanne - vaikutukset Metropolian toimintaan -infosivusto.

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja samalla jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Toisella kvartaalilla tutkinto-ohjelmissa käynnistyi tutkintojen kehittämistyö. Tutkinto-ohjelmat tekevät kehittämissuunnitelmat pedagogisten linjausten ja strategisten teemojen toteuttamiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Kehittämissuunnitelmien myötä tutkinto-ohjelmien suunnitteluun saadaan korkeakoulutason järjestelmällisyyttä ja selkeä kytkentä Metropolian strategiaan. Kehittämissuunnitelman näkökulmat ovat

 • Digiloikasta monimuotoisiin ja joustaviin oppimisratkaisuihin
 • Kestävän kehityksen edistäminen
 • Toiminnan laadun kehittäminen myönteisen Metropolia-kokemuksen vahvistamiseksi
 • TKIO
 • Ennakointi
 • Liiketoiminta

Ennakointikyvykkyyden kehittämiseksi koulutustarjonnan suunnittelussa Metropoliassa on käynnistynyt hanke mallintamaan työelämän tulevia tarpeita. Tavoitteena on luoda tapoja hyödyntää ennakointitietoa kysyntälähtöisyyden varmistamiseksi. Hankkeessa tarkastellaan myös eri tapoja soveltaa tekoälyä osana opetussuunnitelmatyötä.

Avoimen ammattikorkeakoulun ohjausryhmä aloitti toimintansa vuoden 2022 alusta. Ohjausryhmän tavoitteena on kehittää avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa ja oppimistarjontaa strategian mukaisesti sekä varmistaa toiminnan yhtenäisyys. Alkuvuoden 2022 aikana myös syksyllä 2021 aloittaneen opiskelijavalintojen ohjausryhmän toiminta on vakiintunut. Ohjausryhmän tavoitteena on kehittää opiskelijavalintoja opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten ja Metropolian strategian mukaisesti sekä varmistaa valintaperusteiden yhtenäinen ja selkeä soveltaminen korkeakoulussa.

Vuoden toisella kvartaalilla Metropoliassa oli AMK-tutkintoon valmistuneita (1 604) 8,7 % vähemmän ja YAMK-tutkintoon valmistuneita (325) 2,2 % enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä (257 045) oli 9,4 % pienempi edellisvuoteen verrattuna. Jatkuvan oppimisen opintopisteitä kertyi toisen kvartaalin loppuun mennessä 218 806, mikä on 7,6 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Metropolian innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Vuonna 2022 panostetaan erityisesti ilmiölähtöisen oppimisen, innovaatiokeskittymien ja yhteistyöalustojen tiiviiseen yhteistyöhön.

Keväällä 2022 valmisteltiin laajassa yhteistyössä TKIO-tiekartta Metropolian TKIO-toiminnan (oppimisen kytkeminen TKI-toimintaan) kehittämiseksi. Tiekartan tavoitteena on suunnata Metropolian oppimista ja opetusta kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen hyödyntäen ilmiölähtöistä TKIO-toimintaa ja ekosysteemikumppanuuksia etenkin Metropolian kampusten yhteistyöalustoilla. Näin opiskelijat pääsevät ratkomaan haasteita tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan keinoin ja luomaan samalla yhteyksiä työelämään. Olemassa olevia hyviä käytäntöjä sisältävä TKIO-toiminnan reseptikirja julkaistaan loppuvuodesta 2022.

TKIO-toiminnan edistymistä seurataan muun muassa innovaatiokeskittymissä suoritettujen opintopisteiden määrällä, joka oli toisen kvartaalin lopussa 17 638 opintopistettä ja 212,6 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kokonaan tai osittain innovaatiokeskittymissä suoritettujen opintopisteiden prosenttiosuus kaikista suoritetuista opintopisteistä oli toisen kvartaalin lopussa 5,6 %.

Helsingissä järjestettiin kesäkuussa terveydenhuollon ja terveysteknologia suurtapahtuma HIMSS Europe. Metropolian Myllypuron kampus ja Metropolia Proof Health olivat tapahtuvan virallinen vierailukohde. Näin Metropolia on mukana vahvistamassa Helsingin seutua kansainvälisesti merkittävänä terveysalan osaamisen ja siihen perustuvan liiketoiminnan keskittymänä. Metropolia Proof Health sai tapahtuman kautta julkisuutta myös kansainvälisessä mediassa.

Metropolian XR Center on mukana FAIR-innovaatiohubissa, joka sai rahoituksen Euroopan komissiolta. FAIR tukee pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa älykkääseen kaupunkiin ja tulevaisuuden terveyteen perustuvissa ratkaisuissa. Samalla ne ovat Metropolian innovaatiotoiminnan kärkiteemoja, joihin on Metropoliassa laaja-alaista kyvykkyyttä.

Metropolia on ollut Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitteen (NEB) virallinen kumppani vuodesta 2021. Kesäkuussa Metropolia esitteli kaupunkikehittämisen osaamistaan kahdessa merkittävässä EU-tason tapahtumassa: New European Bauhaus –festivaaleilla Brysselissä sekä Eurocities –tapahtumassa Espoossa.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on Metropolian strategian läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävä kehitys sisältää Metropolian oman toiminnan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi vaikuttavuusnäkökulman eli sen, miten varmistetaan tulevaisuuden kestävän kehityksen osaaminen sekä ratkaisut globaaleihin haasteisiin. Kestävä kehitys viedään läpileikkaavaksi kaikkeen Metropolian koulutustarjontaan, ja kestävän kehityksen ratkaisuja luodaan Metropolian innovaatiokeskittymissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Metropolian arvot uudistettiin osallistaen keväällä koko korkeakouluyhteisöä. Arvoprosessissa oli osallistumiskertoja yli 1 000 kahdessa eri vaiheessa maalis-toukokuun välisenä aikana. Uudet arvot tuodaan osaksi arkea sekä viestinnällisesti että uusien eettisten toimintaperiaatteiden kautta. Eettiset toimintaperiaatteet muodostetaan osallistavalla tavalla syksyn 2022 aikana.

Metropolian tavoitteena on, että kaikki metropolialaiset, eli meiltä valmistuvat opiskelijat sekä henkilöstö, ovat kestävän kehityksen osaajia. Jotta kestävä kehitys voidaan viedä kaikkeen koulutukseen, kartoitetaan ensin, miten kestävä kehitys näkyy tällä hetkellä Metropolian tutkinto-ohjelmissa ja miten sen teemoja voisi jatkossa lisätä. Kaikki Metropolian tutkinto-ohjelmat arvioidaan vuonna 2022.

Henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen kasvattamisen osalta vuoden 2022 tavoite on, että 90 % henkilöstöstä suorittaa kestävän kehityksen kurssin. Kurssi lanseerattiin helmikuun puolivälissä ja suoritusmääriä seurataan yksiköittäin. Kesäkuun puoliväliin mennessä kurssin oli suorittanut 27 % henkilöstöstä.

Metropolian ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin toukokuussa. Raportissa kerrotaan Metropolian kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisestä sekä vuoden tärkeimmistä tuloksista.

Kestävä kasvu

Metropolian strateginen tavoite kestävä kasvu koskee kaikkia Metropolian ydintoimintoja. Oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan kestävällä kasvulla varmistetaan Metropolian taloudelliset toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Oppimistoiminnan osalta toisen kvartaalin AMK-tutkintojen määrä laski (-8,7 %) ja YAMK-tutkintojen määrä (+2,2 %) sen sijaan kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kaupallisen TKI-toiminnan osaamisen vahvistaminen on yksi strategisen kehittämisen painopisteistä kestävän kasvun varmistamiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon toteuma on 131 000 euroa.

Liiketoiminnan ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto (3,1 M€) kasvoi 23 % edellisvuodesta. Maksullisen liiketoiminnan (sis. liiketoiminnan ja EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut) kokonaisliikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,5 miljoonaa euroa kasvaen 28 % prosenttia edellisvuodesta. EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Lisäksi kasvua toivat muun muassa toimitila- sekä tietohallinnon palvelut. Metropolian tarjoamien valintakoepalvelujen kasvu oli yliopistosektorilla 50 % ja kasvun odotetaan jatkuvan.

Kansainvälinen erillishaku englanninkielisiin tutkintoihin jatkui toukokuun loppuun saakka ja kiinnostus Metropolian englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin kasvoi merkittävästi.

Sairaanhoitajatutkinnon toinen tilauskoulutusryhmä (27 opiskelijaa) käynnistyi huhtikuussa. Ryhmän filippiiniläiset opiskelijat aloittivat huhtikuussa ja kenialaiset opiskelijat liittyivät mukaan toukokuussa. Top-Up -sairaanhoitajatutkinnon marraskuun tilauskoulutusryhmään valittiin 25 uutta opiskelijaa Filippiineiltä.

Tieto- ja viestintätekniikan AMK-tutkinnon tilauskoulutusryhmän pääsykokeet pidettiin Keniassa toukokuussa ja ryhmään valittiin 40 uutta opiskelijaa.

Uusien agenttien rekrytointi käynnistyi kesäkuussa. Tavoitteena on kasvattaa merkittävästi opiskelijarekrytoinnin agenttiverkostoa lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvattamiseksi.

Metropolia solmi toisen kvartaalin aikana viisi uutta työelämäyhteistyösopimusta, jotka täydentävät monialaista yhteistyöverkostoa. Uusia kumppanuuksia ovat AIP Pikamallinnus Oy, Suomen Terveystalo Oy, Pohjola Rakennus Oy, Klaveness Footwear Oy ja Sweco Finland Oy.

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmiset ja kulttuuri

Metropolia tavoittelee ketterää toimintakulttuuria, jossa uudistumista tehdään kokeilujen avulla ja jossa arki on tehokasta. Työskentelemme yhteisöllisesti ja osallistuvasti. Työ on tekijälleen merkityksellistä ja sitä tehdään vahvuuksien kautta erilaisissa, joustavasti rakentuvissa kokoonpanoissa.

Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen perustuvat Metropolian strategiaan. Sen pohjalta tunnistetaan osaamisen kehittämisen painopisteet, kuten ihmislähtöinen johtaminen ja esihenkilötyö sekä kestävä kehitys ja kasvu.

TKI-projektipäällikkökoulutukset jatkuivat ensimmäisellä kvartaalilla. Samalla valmistauduttiin koulutuksen laajentamiseen koskemaan kaikkea Metropolian hanke- ja projektitoimintaa. Toukokuusta lähtien projektipäälliköiden tulee suorittaa projektipäällikkövalmennus kaikissa alkavissa TKI-projekteissa.

Kampuspainotteiseen hybridityöskentelyyn siirtymistä tuettiin johdolle ja esihenkilöille suunnatulla Onnistu hybridityössä -oppimispolulla. Tavoitteena on, että keskustelua hybridityöskentelystä käydään koko organisaatiossa ja että tiimit osallistuvat tarkoitustenmukaisten työtapojen luomiseen.

Alkuvuodesta vakiinnutettiin esihenkilöiden sparrausfoorumi-konseptia, joka toimii yhtenä vertaismentoroinnin kanavana. Esimerkiksi haastavien johtamistilanteiden käsittelystä jaettiin kokemuksia.

Vuosittaisesta tavoite- ja kehityskeskustelusta siirryttiin kahteen erilliseen henkilökohtaiseen keskusteluun. Kevään kehityskeskustelussa keskitytään henkilön ammatillisen osaamisen ja kehittymisen tarpeisiin sekä motivaatiotekijöihin. Loppuvuoden tavoite- ja suoriutumiskeskustelussa arvioidaan ja annetaan palautetta työstä suhteessa tavoitteisiin ja keskustellaan vahvuuksista ja kehitystarpeista.

Henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen on panostettu käsittelemällä laajasti henkilöstötutkimuksen tuloksia ja pohtimalla kehittämistoimenpiteitä tiimeissä ja yksiköissä. Yhdessä sovittuja kehittämistoimenpiteitä on yhteensä yli sata ja myös niiden edistymistä seurataan. Henkilöstötutkimus järjestetään vuosittain arvioiden, mitkä toimet ovat olleet riittäviä, mitä pitää jatkaa ja mitä uusia toimia tarvitaan.

Digitalisaatio

Digitalisaatio

Digitalisaatio on keskeinen Metropolian uudistumisen mahdollistaja. Digikyvykkyyttä kehitetään jatkuvasti, verkko-opintotarjontaa laajennetaan sekä rakennetaan uusia ratkaisuja muun muassa analytiikan hyödyntämiseksi tiedolla johtamisessa ja toiminnan tehostamisessa. Metropoliassa opitaan ja työskennellään moderneissa ympäristöissä.

Tiedolla johtamisen työkaluja ja järjestelmiä kehitetään systemaattisesti eri toimintojen tueksi. Tätä työtä edistävät säännöllisesti kokoontuvat tiedolla johtamisen projektiryhmä ja ohjausryhmä. Oppimistoiminnassa on tekoälyä hyödyntäen verrattu opintosuunnitelmien sisältöjä saatavilla olevaan työmarkkinadataan. Tällä on pyritty parantamaan opetussuunnitelmien kuvaamisen laatua, jotta voidaan paremmin vastata työmarkkinoiden tarpeisiin sekä käyttää samoja osaamiskuvauksia, joita työpaikkojen kuvaamisessa käytetään. Tällöin myös opetuksen sisältöjä voidaan kehittää paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin.

EXAM-tenttiakvaario otettiin käyttöön Myllypuron kampuksella tammikuussa. Tenttiakvaario tuo joustavuutta tenttimiseen kampuksen aukioloaikoina. Digistudiot saatiin alkuvuodesta avauskuntoon ja avajaisia vietetään syyslukukauden alussa. Digistudioita on käytetty esimerkiksi podcastien tuotantoon. Kesäkuun loppuun mennessä Metropodiassa julkaistuja podcasteja tehtiin 40, mikä on lähes tuplamäärä edellisvuoteen verrattuna.

Digiope 1-2-3 -koulutukset jatkuivat alkuvuodesta. Tavoitteena on, että koko opetushenkilöstö on suorittanut vähintään digiope 1 -koulutuksen. Koko henkilöstön digitaitojen kehittämisessä ja sparraamisessa tukee myös digimentoriverkosto. Kehittämistyö jatkuu syksyllä digiope 3 -kokonaisuuden konseptoinnilla.

Digivisio 2030 on korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta joustavan oppimisen mallimaa. Metropolia jatkaa hankkeen vastuukorkeakouluna yhdessä Aallon kanssa. Metropolialla on yhteyshenkilöt kaikissa hankkeen työpaketeissa ja kehitysjohtaja Eeva Viitanen on hankkeen ohjausryhmän jäsen. Lisäksi kaksi Metropolian edustajaa valittiin mukaan syksyn osatoteuttajatyöhön.

Metropolian jatkuvan oppimisen kehittämisessä on huomioitu myös Digivision tuleva vaikutus. Tutkintojen kehittämissuunnitelmien ja pedagogisten linjausten teemoina ovat avoimuus ja modulaarisuus, joiden kautta sisältöjen ja toteutustapojen toivotaan kehittyvän jatkuvalle oppijalle soveltuviksi digitoteutuksiksi. Tutkintovastaaville järjestetään syksyllä aiheesta työpaja. Opettajatiimeillä on myös mahdollisuus hakea lisäresurssia digikehitysprojekteihin, joissa omia opintojaksoja monipuolistetaan digitaalisilla työvälineillä.

Taloustilanne

Tulos

Metropolian tulos Q2/2022
YhteensäQ2Q1-Q2
Tuloslaskelma20222021Ero k€20222021Ero k€
LIIKEVAIHTO26 714

27 269

-555

54 32553 765561
Henkilöstökulut-17 556-17 074-482-34 994-33 615- 1 378
Toimitilakulut-3 540-3 63292-7 011-7 538527
IT-kulut-576-940-226-1 474-1 615141
Materiaalit ja palvelut-862-973111-1 665-1 824159
Toiminnan muut kulut-1 792-1 472-320-3 124-2 792-332
KÄYTTÖKATE2 3923 178-78660586 380-322
Poistot-2 003-2 04340-4 041-4 008-33
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)3891 134-7452 0172 372-355
Rahoitustuotot ja -kulut-1 102108-1 211-1 894242-2 136
Tilinpäätössiirrot ja verot55102-4721154-133
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)-6591 345-2 0031442 768-2 624
Investoinnit7321 710-9781 0832 618-1 535
Henkilöstö9799324797993247
josta määräaikaiset1641204416412044

Metropolian liikevaihto oli toisella kvartaalilla 26,7 miljoonaa euroa laskien edellisvuodesta 2,0 % (Q2/2021; 27,3 M€). Toisen kvartaalin tulos oli -0,7 miljoonaa euroa pienentyen 149 % edellisvuodesta (Q2/2021; 1,3 M€). Merkittävimmät syyt tuloksen heikkenemiseen edellisvuoteen verrattuna olivat sijoitusten arvonalentumiset sekä henkilöstökulujen suunnitelman mukainen kasvu. Tilikauden kumulatiivinen kuuden kuukauden oikaistu tulos on 0,4 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2022 kuuluvan rahoituksen.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat toisella kvartaalilla yhteensä 26,3 miljoonaa euroa ollen 0,7 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella (Q2/2021; 26,1 M€). Henkilöstökulut olivat toisella kvartaalilla 17,6 miljoonaa euroa kasvaen 2,8 % edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 65,7 % liikevaihdosta (Q2/2021; 62,6 %).

Ydintoimintojen liikevaihdot

Oppimistoiminnan liikevaihto oli toisella kvartaalilla 21,4 miljoonaa euroa kasvaen 0,5 % edellisvuodesta (Q2/2021; 21,3 M€). OKM-rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta oli 1,5 miljoonaa euroa kasvaen 24,6 % edellisvuodesta (Q2/2021; 1,2 M€). Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 42,7 miljoonaa euroa kasvaen 1,0 % edellisvuodesta (H1/2021; 42,2 M€), josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 2,9 miljoonaa euroa (H1/2021; 2,4 M€).

TKI-toiminnan liikevaihto oli toisella kvartaalilla 4,4 miljoonaa euroa laskien 4,6 % edellisvuodesta (Q2/2021; 4,6 M€). Ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta oli 1,9 miljoonaa euroa kasvaen 23,5 % edellisvuodesta (Q2/2021; 1,5 M€). Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa laskien 4,9 % edellisvuodesta (H1/2021; 9,0 M€), josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 3,5 miljoonaa euroa (H1/2021; 2,8 M€).

Liiketoiminnan liikevaihto oli toisella kvartaalilla 0,9 miljoonaa euroa laskien 32,6 % edellisvuodesta (Q2/2021; 1,4 M€). Liiketoiminnan ulkomaankaupan arvo oli huhti-kesäkuussa 0,2 miljoonaa euroa (Q2/2021; 0,2 M€) ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,6 miljoonaa euroa (H1/2021; 0,5 M€) sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan kaupan. Ulkomaankaupan kokonaisarvo oli toisella kvartaalilla 0,3 miljoonaa euroa (Q2/2021; 0,3 M€) ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,0 miljoonaa euroa (H1/2021; 0,7 M€) sisältäen myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksut. Liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan tilikauden aikana sekä kotimaan myynnin että ulkomaankaupan osalta.

Liikevaihto k€Tot. 1-6/2022Tot. 1-6/2021Ero
Metropolia yhteensä54 32553 765561
Oppimistoiminta42 66942 248421
- OKM-perusrahoitus37 66236 856766
- OKM-strategiarahoitus2 1332 957-824
- Ulkopuolinen rahoitus2 9142 435479
- Tutkintotoiminta34 44832 4482 000
- Maksullinen oppimistoiminta4 6755 089-414
- Muut3 5464 710-1 165
TKI-toiminta8 5478 991-444
- OKM-perusrahoitus4 9005 731-831
- OKM-strategiarahoitus197497-300
- Ulkopuolinen rahoitus3 4512 763688
- Julkinen kilpailtu TKI3 3202 522798
- Kaupallinen TKI131241-110
Liiketoiminta3 1092 526583
- Kotimaa2 4771 982495
- Ulkomaat63354489
- Maksullinen liiketoiminta (sis. lukuvuosimaksulliset)3 4672 714752

Tase

TASE30.06.202231.12.2021Ero k€
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet11 76512 646-881
Aineelliset hyödykkeet11 20513 283-2 078
Sijoitukset17 37818 203-825
Pysyvät vastaavat yhteensä40 34844 132-3 783
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset5871172-585
Lyhytaikaiset saamiset5 0275 00720
Rahoitusarvopaperit28 30729 023-716
Rahat ja pankkisaamiset7 9096 8881 021
Vaihtuvat vastaavat yhteensä41 83042 090-259
VASTAAVAA YHTEENSÄ82 17986 221-4 043
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 5004 5000
Lahjoitukset1 0861 226-140
SVOP -rahasto6 4806 4800
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)42 99935 7797 220
Tilikauden voitto (tappio)1447 220-7 076
Oma pääoma yhteensä55 30955 3054
Pakolliset varaukset1 6912 198-507
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat25 17928 719-3 540
Vieras pääoma yhteensä25 17928 719-2 540
VASTATTAVAA YHTEENSÄ82 17986 221-4 043