Metropolian uusi harjoitteluohjelma valmentaa kansainvälisiä opiskelijoita suomalaiseen työelämään

3.6.2024 - 09:45

Metropolia Trainee Programme on paitsi kansainvälisten opiskelijoiden harjoitteluohjelma, myös valmennusta suomalaiseen työkulttuuriin, urasuunnitteluun ja suomen kielen käyttöön työelämässä. Tavoitteena on, että kansainväliset opiskelijat voivat saada tulevaisuudessa helpommin alansa töitä Suomesta.

Metropolia Trainee Programmen Darja Kononova ja Fayez Bassalat.
Metropolia Trainee Programmen harjoittelijat Darja Kononova ja Fayez Bassalat Metropolian Myyrmäen kampuksen Garage-robotiikkapajassa.

Metropolia Trainee Programme -ohjelmassa Metropolia pyrkii helpottamaan sekä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä että Suomen työmarkkinoiden osaajapulaa rakentamalla yritysyhteistyötä ja suorempia reittejä työelämään. Korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymisen tukeminen auttaa heitä integroitumaan ja jäämään Suomen työmarkkinoille valmistumisen jälkeen.

Metropolia Trainee Programme on kielituettu, määräaikainen ja kokopäiväinen oman alan työharjoittelu, josta saa palkkaa ja opintopisteitä. Harjoittelijat saavat kokemuksen suomalaisessa työkulttuurissa toimimisesta, mikä tukee integroitumista suomalaiseen työelämään. Harjoittelu sisältää perehdytyksen, oman alan tehtäviä harjoitteluyksikössä, suomen kielen sparraustunteja ja uravalmennusta muun muassa suomen työmarkkinoista, osaamisen sanoittamisesta ja verkostoitumisesta. Harjoittelun päätteeksi harjoittelija saa kirjallisen työtodistuksen. Aiemmin Metropolian eri yksiköt ovat voineet tarjota yksittäisiä harjoittelupaikkoja, mutta koordinoitua harjoitteluohjelmaa kielituella ja uravalmennuksella ei ole ollut.

”Harjoitteluohjelman tavoitteena on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää paikkansa suomalaisessa työelämässä, kasvattaa asiantuntijuuttaan ja suomen kielen taitoaan”, Metropolian kansainvälisten palveluiden asiantuntija Anu Luoma kertoo.

Ohjelmaa pilotoitiin keväällä 2024, ja se jatkuu ensi syksynä. Molempina lukukausina Metropoliassa työskentelee viisi kansainvälistä opiskelijaharjoittelijaa. Harjoittelijaksi voi hakea Metropolian kansainvälinen tutkinto-opiskelija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus ja vähintään 10 opintopistettä suomen kielen opintoja takanaan.

Darja Kononova odottaa tulevaisuudelta intohimoaiheiden parissa työskentelyä Suomessa

Darja Kononova opiskelee Metropoliassa kolmatta vuotta englanninkielisessä International Business and Logistics -tutkinto-ohjelmassa, pääaineenaan markkinointi. Hän muutti Suomeen Liettuasta vuonna 2018.

“Hain Metropoliaan opiskelemaan tätä alaa, koska olen todella kiinnostunut kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja markkinoinnista”, Kononova kertoo.

Kononova osallistui keväällä 2024 Metropolia Trainee Programme -harjoitteluohjelmaan liiketalouden yksikössä. Hänen työnkuvaansa kuului sosiaalisen median sisällöntuotantoa, analytiikan seurantaa, tapahtumatuotantoa sekä muita markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä.

Hän haki ohjelmaan mukaan, koska halusi oppia suomen kieltä tulevaa työelämää varten ja koska työnkuva tarjosi markkinoinnin työtehtäviä.

“Tämä harjoittelupaikka tarjosi hyödyllisiä asioita, jotka kiinnostavat minua tulevalla työurallani. Halusin kehittää suomen kielen taitoani, koska Suomessa työpaikoilla käytetään enemmän suomea kuin englantia. Markkinoinnissa minua kiinnostaa luovuus ja nopeatempoisuus sekä se, että markkinoinnissa pohjimmiltaan otetaan selvää ihmisistä ja heidän tarpeistaan. Jokainen päivä on erilainen”, Kononova sanoo.

Kononova kertoo oppineensa harjoittelussa käytännön asioita työpaikalla käytettävistä järjestelmistä ja työelämän säännöistä, mutta myös sen, että hänelle työssä tärkeää on intohimo sitä kohtaan.

“Olen Metropolian opiskelija, ja sitä kautta minulla on intohimoa tätä korkeakoulua kohtaan. On hienoa työskennellä intohimoaiheen parissa ja edistää sen näkyvyyttä myös muille ihmisille. Tulevaisuudessa haluan keskittyä johonkin, mitä kohtaan minulla on samanlaista intohimoa. Joka päivä opin jotain uutta, josta on hyötyä tulevaisuudessa”, hän sanoo.

Kononovan äidinkieli on venäjä, ja hän osaa myös liettuaa, englantia ja suomea. Hän kertoo aikovansa ehdottomasti jäädä Suomeen asumaan ja työskentelemään.

”Olen alkanut rakastaa Suomea tänne muuttamiseni ja kulttuurieroihin tottumisen jälkeen. Koen tämän turvalliseksi ja vieraanvaraiseksi maaksi, ja Suomesta on myös tullut merkittävä osa akateemista ja ammatillista matkaani. Kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen minulla on suunnitelmissa suorittaa myös maisterin tutkinto Suomessa. Näen Suomen olevan ihanteellinen paikka rakentaa itselleni menestyksekästä uraa ja tulevaisuutta”, Kononova sanoo.

Fayez Bassalat oppi suomen kieltä ja työkulttuuria

Fayez Bassalat on Metropolian toisen vuoden opiskelija englanninkielisessä Electronics-tutkinto-ohjelmassa, josta hän valmistuu nimikkeellä Bachelor of Engineering eli insinööri. Hän on kotoisin Palestiinasta ja on opiskellut Kiinassa rakennustekniikkaa vuosina 2019–2022.

“Tulin tänne opiskellakseni ja saadakseni työelämäkokemusta, rakentaakseni tulevaisuutta. Metropoliassa kiinnostuin siitä, että tämä on ammattikorkeakoulu, eli teorian lisäksi harjoitetaan käytäntöä. Täällä opitaan asioita, joista on aidosti hyötyä työelämässä. Sitä teen myös nyt käynnissä olevassa harjoitteluohjelmassa: autan opiskelijoita käytännön asioissa innovaatioprojekteissaan”, Bassalat kertoo.

Bassalat oli tänä keväänä harjoittelussa Metropolian Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymässä. Hän työskenteli innovaatiokeskittymän yhteistyöalustoilla Robo Garage, AIoT Garage ja Hiilitalli. Hänen työnkuvaansa kuului muun muassa opiskelijaharrastusryhmä Garage Clubin toiminnan kehittämistä, uusien jäsenten hankintaa ja opiskelijoiden auttamista robotiikkaan, tekoälyyn ja esineiden internetiin (IoT) liittyvissä projekteissa.

Bassalat haki ohjelmaan, koska halusi edistää suomen kielen taitoaan ja oppia lisää suomalaisesta työkulttuurista. Työnkuvauksessa häntä kiinnostivat elektroniikkaan ja robotiikkaan liittyvät tehtävät, joiden aiheet olivat hänelle tuttuja opinnoista. Bassalat kertoo, että hänen suomen kielen taitonsa on harjoitteluohjelman myötä kehittynyt. Erityisen hyödylliseksi hän on kokenut työelämästä oppimisen.

“Olen oppinut, että Suomessa ansioluettelo, verkostoituminen ja henkilöbrändin rakentaminen ovat erittäin tärkeitä työtä hakiessa tai uraa rakentaessa. Olen saanut paljon hyviä vinkkejä ja käytännön kokemusta näitä varten. Lisäksi olen oppinut tärkeitä asioita omaan alaani, elektroniikkaan, liittyen. Erityisen kiinnostavaa on ollut oppia lisää elektroniikan sovelluksista, piirisuunnittelusta, tekoälystä ja ohjelmoinnista”, Bassalat kertoo.

Sen lisäksi, että Bassalat on oppinut suomea, hän puhuu englantia, kiinaa ja äidinkielenään arabiaa.

“Olen kiitollinen harjoittelumahdollisuudesta ja siitä, että se on auttanut minua miettimään, miten voin rakentaa tulevaisuuttani Suomessa. Voisin kuvitella jääväni Suomeen tulevaisuudessa. Pidän Suomessa asumisesta ja toivon saavani menestyksekkään uran täällä.”

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä edistämässä

Metropolia Trainee Programme -konseptia halutaan tulevaisuudessa laajentaa yrityksiin ja tuoda näin lisää mahdollisuuksia kansainvälisille opiskelijoille.

Lisätiedot:

Anu Luoma
Asiantuntija, Metropolia Ammattikorkeakoulu
anu.v.luoma [at] metropolia.fi (anu[dot]v[dot]luoma[at]metropolia[dot]fi)

Henriikka Heikkinen
Asiantuntija, Metropolia Ammattikorkeakoulu
henriikka.heikkinen [at] metropolia.fi (henriikka[dot]heikkinen[at]metropolia[dot]fi)

Hanna Aho
Lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
hanna.aho [at] metropolia.fi (hanna[dot]aho[at]metropolia[dot]fi)