Metropolian vuosikatsaus 2021 on julkaistu

28.4.2022 - 12:00

Vuosi 2021 oli Metropoliassa toiminnallisesti ja taloudellisesti tuloksekas. Vuoden alussa astui voimaan uusi strategia, joka ohjaa rohkeasti ottamaan vastuuta ja vaikuttamaan alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Strategian ytimessä ovat jatkuva oppiminen ja ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät. Kestävä kehitys ja kasvu sekä digitalisaatio ohjaavat läpileikkaavasti Metropolian toimintaa. Metropolian tahtotilana on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja.

Toimintavuotta 2021 leimasi koronapandemia ja poikkeustilan tarpeisiin vastaaminen. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Metropolia selviytyi asetetuista tavoitteista hyvin. Talous vahvistui ja toimintojen kehittämisessä edistyttiin strategian mukaisesti.

Metropolian vuoden 2021 avainluvut ja keskeiset tapahtumat on julkaistu vuosikatsauksessa:

Vuosikatsaus sisältää toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolan katsauksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja Henri Kuitusen puheenvuoron, tilinpäätöksen 2021 tuloslaskelman ja taseen sekä avainlukuja graafeina.

Lisätietoja

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori
Katso Riitta Konkolan profiili People Finderissa

Myllypuron kampus