Mirko Kujansuu: Ammatillinen innostus johti korkeakouluopintoihin

19.3.2024 - 15:50
Kasvokuva Mirko Kujansuu.

Lukion aikana Mirko havahtui siihen, että monen eri aineen opiskeluun keskittyvä ympäristö ei tuntunut omalta. Hän päätti vaihtaa lukion ammatilliseen koulutukseen, joka mahdollisti syventymisen tiettyyn asiakokonaisuuteen. Autoalan perustutkinnot opinnoissa Mirko löysi uutta motivaatiota ja menestystä omassa alassaan, mikä innosti häntä edelleen syventämään osaamistaan ja tavoittelemaan ajoneuvotekniikan ammattikorkeakoulututkintoa. Metropolian valintaan vaikutti paitsi Metropolian hyvä maine, myös sen hyvä sijainti pääkaupunkiseudulla.

Opintojen alku

Ajoneuvotekniikan opinnoissa pyritään tarjoamaan monipuolinen ja käytännönläheinen koulutus autotekniikan eri osa-alueilla. Opintojen sisällöt on suunniteltu vastaamaan työelämän haasteisiin ja ne ovat syntyneet yhteistyössä autoalan yritysten kanssa.

Mirko kertoo saaneensa työpaikan heti opintojensa alussa, mutta hän halusi laajentaa osaamistaan ja löytää uusia uramahdollisuuksia, mikä johti täysipäiväiseen opiskeluun. Hän korostaa erityisesti ensimmäisenä opiskeluvuotena opintoihin keskittymisen tärkeyttä, sillä alussa opinnot vaativat paljon aikaa ja panostusta. Alkuvaiheessa keskitytään vahvan teknisen osaamisen luomiseen, tutustutaan ajoneuvotekniikkaan ja siihen liittyviin ilmiöihin sekä opiskellaan myös viestintää ja yritystoimintaan liittyviä aiheita. Mirko kertoo, että alussa opiskelu oli intensiivistä, mutta koulun tarjoamat resurssit, kuten liikuntapalvelut auttoivat jaksamaan. Opiskelijoiden hyvä yhteishenki on myös kannustanut kaikkia tekemään parhaansa.

Projektit ja käytännön oppiminen

Opinnot sisältävät paljon projekteja, joista laajin toteutetaan yritystoimeksiantona. Erityisen merkittävänä opintojen aikana tähän mennessä tehtynä projektina Mirko pitää sähkökäyttöisten karting-autojen suunnittelua, joka tarjosi mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytännössä ja oppia projektityöskentelyä. Projektin aikana hän tunnisti oman kiinnostuksensa ajoneuvosuunnitteluun ja autojen sähköjärjestelmiin, mikä ohjasi hänen tulevia opintojaan.

Suuntautumisvaihtoehdot ja opiskelupuitteet

Ensimmäisenä vuonna valitaan syventäväksi alaksi ajoneuvojen jälkimarkkinointi, autosähkötekniikka tai ajoneuvosuunnittelu. Toisena ja kolmantena vuonna perehdytään valittuun syventävään alaan, mikä kattaa reilun viidenneksen tutkinnon laajuudesta. Mirko valitsi suuntautumisvaihtoehdoksi ajoneuvosuunnittelun, sillä hän koki vaihtoehdon mielenkiintoisiksi sen käytännönläheisyyden vuoksi.

Metropolia tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja tehdä opintopolusta persoonallisen: kolmantena tai neljäntenä vuonna voi valita itseä kiinnostavan valinnaisen opintokokonaisuuden korkeakoulututkintoonsa. Opinnot sisältävät myös useita työharjoittelujaksoja ja Mirko kertoo opinto-ohjaajien ehdottavan opiskelijoille aktiivisesti mahdollisia harjoittelupaikkoja.

Metropolian tilat, kuten modernit autolaboratoriotilat ja kirjasto ovat Mirkon mukaan tukeneet opiskelua ja mahdollistaneet tehokkaan työskentelyn. Opiskelijoiden yhteisöllisyys ja hyvä henki ovat olleet avainasemassa opintojen sujuvuudessa ja menestyksellisyydessä.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Tulevaisuudessa Mirko suunnittelee hakeutuvansa kiinnostavaan ja ammatillisesti haastavaan harjoittelupaikkaan ajoneuvosuunnittelun parissa. Hän harkitsee myös vaihto-opiskelua ulkomailla, jossa hän näkee laajat mahdollisuudet päästä oppimaan ajoneuvotekniikan insinöörityötä toisenlaisessa ympäristössä. Hän katsoo Metropolian tarjoavan monipuolisia mahdollisuuksia urakehitykseen ja ammatilliseen kasvuun. Alaa pohtivia hän kannustaa hakemaan rohkeasti, sillä alalle ei tarvita välttämättä aikaisempaa kokemusta, vaan into oppia on tärkeitä.

Lue lisää ajoneuvotekniikan (Insinööri AMK) -tutkinnosta.