Monisukupolvisesti kohti hyvinvoivaa Myllypuroa

19.6.2024 - 09:00

Alakoululaiset, seniorikeskuksen asukkaat, Metropolian opiskelijat ja opettajat, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä eri ikäiset helsinkiläiset pohtivat yhdessä ratkaisuja nuorten hyväksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi Myllypurossa toukokuussa järjestetyssä Mitä aikuiset voivat tehdä nuorten hyväksi Myllypurossa? -tapahtumassa. Metropolian Myllypuron kampuksella toteutetussa pop up-tapahtumassa jaettiin näyttelyn, rastipelin ja keskustelupajojen avulla tarinoita erilaisista koulumuistoista eri vuosikymmeniltä.

”Positiiviset ratkaisut kiusaamisen ennaltaehkäisyyn puhuttelevat lähestulkoon kaikkia: kouluajoista lienee tuntein värittyneitä kokemuksia iästä, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta riippumatta. Tapahtuman taustalla oli opiskelijaryhmän halu tarttua ajankohtaiseen teemaan, mutta tapahtuman perusvire pidettiin ratkaisujen ideoinnissa ja yhteisessä spontaanissa hauskanpidossa”, kertoo sosiaalialan lehtori Jouni Piekkari Metropoliasta.

Olo-Tila-hankeen tapahtumassa heränneitä ajatuksia kiinnitettiin lapuilla Myllypuron kampuksella.
Kuva: Patrik Pesonen

Tapahtumaa valmisteltiin osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin yhdessä Metropolian sosiaalialan Activating methods in Community Work –opintojakson opiskelijoiden kanssa. He jalkautuivat alakouluun, jossa kuudesluokkalaiset piirsivät karttoja alueesta ja merkitsivät sinne heille merkityksellisiä paikkoja ja keskustelivat alueen turvallisuuteen liittyvistä haasteista. Näiden karttojen ja niistä käydyn keskustelun avulla tuotettiin Seppo-pelillistämisalustalla toteutettu aktiviteetti, jossa oppilaat yhdessä aikuisten kanssa kävelivät pienryhmissä alueella ja tuottivat ideoita turvallisemmasta ja viihtyisämmästä ympäristöstä. Palvelukeskuksen seniorivieraat osallistuivat peliin digitaalisen kartan avulla kampuksella.

Tapahtuma toi päivän mittaan yhteen eri elämäntilanteissa olevia ja eri kieliä puhuvia ihmisiä, sosiaalialan opiskelijoita ja ammattilaisia sekä spontaanisti myös muiden alojen paikalle osuneita opiskelijoita ja ohikulkijoita. Piekkarin mukaan ajankohtaisen teeman äärelle pysähtyminen ja niihin ratkaisujen pohtiminen yhdessä oli tärkeää ja palkitsevaa. Hyvinvoiva, turvallinen ja kestävä kaupunkiyhteisö tarvitsee yhteisiä kohtaamisia ja ideointia myös luovilla ja hauskoilla tavoilla.

Olo-Tila-hankkeessa kehitetään yhteisöllisen kohtaamisen tiloja

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun Olo-Tila-Osallisuutta, osaamista ja toiminnallisuutta-hankkeen kanssa. ESR+ -rahoitteinen Olo-Tila-hanke vastaa Myllypuron ja Itä-Helsingin kolmannen sektorin toimijoiden sekä heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toiveeseen kehittää yhteisöllisen kohtaamisen tiloja ja vahvistaa siten osallistujiensa osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kokemusta omassa elinympäristössään erityisesti Itä-Helsingin alueella. Hankkeen osatoteuttaja on Valo-Valmennusyhdistys ry.

Olo-Tila-hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja heidän kanssaan työskentelevät työntekijät ja vapaaehtoiset. Hankkeen kohderyhmää ovat myös ammattikorkeakouluopiskelijat, jotka saavat hanketyön myötä kokemusta kehittämistyöstä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää hankkeen toimijoiden yhteistyötä sekä liittymistä turvallisiin yhteisöihin ja verkostoihin.

Lisätietoja

Jouni Piekkari
Lehtori, sosiaalialan tutkinto-ohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Asiantuntija, Olo-Tila — Osallisuutta, osaamista ja toiminnallisuutta -hanke
Jouni.Piekkari [at] metropolia.fi (Jouni[dot]Piekkari[at]metropolia[dot]fi)