Myllypuro Showroom on uusi esittelytila, joka tukee avointa oppimista ja edistää rakennusalan vetovoimaa

14.6.2024 - 09:00

Myllypuro Showroom on uusi, innovatiivinen ja dynaaminen tila, joka edistää rakennusalan tietoa ja osaamista Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella. Showroom toimii fyysisenä esittelytilana uusille teknologioille, menetelmille ja materiaaleille, ja yhdistää eri toimijat sekä fyysisenä että virtuaalisena kohtaamispaikkana. Showroomin avajaiset pidettiin Metropolian Myllypuron kampuksella Helsinki-päivänä 12.6.2024.

Metropolian Myllypuron kampukselle rakentuu 2024—2025 aikana rakennusalan innovatiivisia toimijoita yhdistävä uusi ja monipuolinen tila ja palvelu, Myllypuro Showroom. Tilassa esitellään yritysten uusia ratkaisuja, Metropolian, StadinAO:n ja Aalto-yliopiston rakennusalan opiskelijatöitä, opinnäytteitä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Syksyllä 2024 tilassa nähdään myös rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelman 10-vuotisjuhlanäyttely.

Myllypuro Showroomin taustalla Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hanke TITAN, joka kokoaa yhteen kansainvälisesti korkealuokkaisen oppilaitos- ja tutkimusverkoston. Hankkeen avulla halutaan nostaa rakennusalan tunnettuutta, auttaa yritysten kilpailukykyä kasvattavan uuden osaamisen syntymistä, ja lisätä rakentamisen toimialan vetovoimaa. Hanketta koordinoi Metropolia yhdessä hankekumppaneiden Stadin AO:n ja Aalto-yliopiston kanssa, ja sitä osarahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.

Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymän projektipäällikkö Lars Miikki toteaa, että Showroomin rooli tulevaisuuden rakennusalan yhteistyön ekosysteemin rakentamisessa on merkittävä. "Mukana on kolme merkittävää pk-seudun rakennusalan tutkimus- ja oppilaitosta, joiden ympärille kootaan monialainen yhteistyöverkosto luomaan uutta ja kestävämpää tulevaisuutta. Tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää ja tehdä työtä, yhdistäen teorian ja käytännön. Yhteistyöverkosto, jossa eri alojen osaajat kohtaavat, mahdollistaa tämän", Miikki kertoo.

Showroomin avajaiset toivat Helsinki-päivänä 12.6.2024 Myllypuron kampukselle rakennusalasta kiinnostuneita toimijoita. Metropolian innovaatiojohtaja Anna-Stina Tähkävuori toivotti avauspuheessaan osallistujat tervetulleeksi ja kertoi Älykäs ja luova kaupunki -innovaatiokeskittymän missiosta kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa ymmärrystä ja osaamista muuttuvista kaupungeista, niiden ilmiöistä ja elämäntyyleistä. Rakennusteollisuus RT:n rakentamisen kehittämisen johtaja Antti Aaltonen korosti puheenvuorossaan jatkuvan oppimisen, vuoropuhelun ja yhteistyön merkitystä.

Metropolian innovaatiojohtaja Anna-Stina Tähkävuori toivotti avauspuheessaan osallistujat tervetulleeksi Myllypuro Showroomin avajaisiin.
Metropolian innovaatiojohtaja Anna-Stina Tähkävuori toivotti avauspuheessaan osallistujat tervetulleeksi Myllypuro Showroomin avajaisiin. Kuva: Ellamari Koutonen.

Myllypuro monipuolistuu ja kasvattaa kiinnostusta Itä-Helsinkiin

Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymän yksi tavoite on luoda Myllypuron kampuskeskittymään Itä-Helsingissä elinvoimaa ja oppilaitoksia yhdistävää toimintaa.

"Metropolialla on rooli tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoimisessa ja TITAN-hanke vastaa tähän tuomalla rakennusalan tulevaisuuden osaajat yhteen yritysten kanssa. Myllypuron kampus on menestys, kun katsotaan sen vaikutusta kaupunginosaan sekä koko Itä-Helsinkiin ja hanke edistää sitä osaltaan", sanoo erityisasiantuntija Jussi Kulonpalo Helsingin kaupungilta.

Lisätietoja:

Lars Miikki
Projektipäällikkö, TITAN-hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu
lars.miikki [at] metropolia.fi (lars[dot]miikki[at]metropolia[dot]fi)

Metropolian jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu leikkasi nauhan Showroomin avajaisissa.
Metropolian jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu leikkasi nauhan Showroomin avajaisissa. Kuva: Valerie Åberg, Stadin AO.

Rakennusteollisuus RT:n rakentamisen kehittämisen johtaja Antti Aaltonen korosti puheenvuorossaan jatkuvan oppimisen, vuoropuhelun ja yhteistyön merkitystä.
Rakennusteollisuus RT:n rakentamisen kehittämisen johtaja Antti Aaltonen korosti puheenvuorossaan jatkuvan oppimisen, vuoropuhelun ja yhteistyön merkitystä. Kuva: Valerie Åberg, Stadin AO.

Showroomin avajaiset toivat Helsinki-päivänä 12.6.2024 Myllypuron kampukselle rakennusalasta kiinnostuneita toimijoita.
Showroomin avajaiset toivat Helsinki-päivänä 12.6.2024 Myllypuron kampukselle rakennusalasta kiinnostuneita toimijoita. Kuva: Valerie Åberg, Stadin AO.