Pro Humanitate -säätiöltä merkittävä stipendilahjoitus Metropolialle

21.12.2022 - 09:00

Pro Humanitate -säätiö on lahjoittanut 15 000 euroa stipendirahastoon, jonka tarkoituksena on palkita sosiaalialan, toimintaterapian ja vanhustyön opiskelijoita ansiokkaista opinnäytetöistä. Vuonna 1941 perustetun säätiön tarkoituksena on avustaa lasten ja nuorten, ikääntyneiden ja syrjäytyneiden sosiaali- ja terveyspalveluja sekä edistää niiden vaikuttavuutta. Se tukee myös tutkimustyötä, joka kohdistuu edellisessä mainittujen ongelmien ratkaisemiseen tai hoitoon. Metropoliassa Pro Humanitate -stipendejä jaetaan myös Myllypuro Turbiiniin parhaalle yritysidealle, joka vastaa edellä mainittuihin haasteisiin.

Metropolian toimintaterapian lehtori Ulla Vehkaperä oli käynnistämässä stipendiohjelmaa Pro Humanitate -säätiön kanssa. ”On historiallista, että näin laajalla stipendiohjelmalla voidaan kannustaa tutkinnoistamme valmistuneita. Se antaa tärkeän signaalin siitä, että alalle suuntautuvia opiskelijoita ja heidän tekemiään opinnäytetöitä arvostetaan”, Vehkaperä toteaa.

Syksyn valmistujaisten yhteydessä vanhustyön tutkinnosta stipendit saivat Katja Nikula, Laura Reinilä ja Leena Vaalivirta. He käsittelivät opinnäytetyössään ikääntyneiden asumispalvelua omaisyhteistyön näkökulmasta.

Toimintaterapian tutkinnon stipendin saajat Emilia Kotipelto ja Pia Nieminen puolestaan paneutuivat opinnäytetyössään pitkäkestoisen koronan vaikutuksiin ihmisen arkeen. Sosiaalialan stipendit jaettiin kahdelle eri opinnäytetyölle. Tuomo Perälä selvitti opinnäytetyössään yksilöllistä työssävalmennusta. Tomi Pesosen opinnäytetyö käsitteli nuorten aikuisten matalan kynnyksen harrastustoimintaa.

Metropolia onnittelee kaikkia Pro Humanitate –stipendin saaneita!

Kuvassa vasemmalta Katja Nikula, Leena Vaalivirta ja Laura Reinilä.

Kuvassa vasemmalta Katja Nikula, Leena Vaalivirta ja Laura Reinilä.

”Stipendiohjelma toivottavasti jatkuu tulevinakin vuosina, sillä Pro Humanitate -säätiön lahjoitus kohdistuu yhteiskunnallisesti hyvin tärkeille sosiaali- ja terveysaloille”, sanoo Vehkaperä. Hänen mukaansa lahjoitus kannustaa Metropolian hyvinvoinnin osaamisalueen opiskelijoita suuntaamaan opintojaan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, ikääntyneiden ja vaikeavammaisten nuorten palveluihin sekä osatyökykyisten nuorten työllistymiseen ja perhepalveluiden kehittämiseen.

Metropolia-säätiö on stipendiohjelman yhteistyökumppanina, sillä tarkoituksena on tehdä lahjoittajalle asia mahdollisimman vaivattomaksi.

Lisätietoja:

Pro Humanitate -säätiö

Metropolia-säätiö

Ulla Vehkaperä, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
ulla.vehkapera [at] metropolia.fi