Rakennusalan ammattilainen Nadia Salonranta: ”Täydennyskoulutus vahvisti tunnetta omasta osaamisestani”

24.5.2023 - 08:30

Nadia Salonranta istumassa työpöytänsä ääressä.Rakennetun ympäristön ja teollisuuden johtava asiantuntijayritys Sweco ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat tehneet pitkään yhteistyötä, joka tiivistyi entisestään vuonna 2022 solmitun työelämäyhteistyösopimuksen myötä. Edelläkävijyys ja henkilöstön ajantasainen osaaminen on olennaista Swecon kaltaisen asiantuntijaorganisaation toiminnassa.

Korkeakoulukumppanin kautta avautuva tärkeä ulottuvuus onkin swecolaisten ammattitaidon kehittäminen. Metropolia on rakentanut konsernin tunnistamiin tarpeisiin räätälöityjä täydennyskoulutuksia, joita henkilöstö voi Sweco Akatemian puitteissa opiskella.

Keväällä 2023 opintoihin osallistunut rakennesuunnittelija ja projekti-insinööri Nadia Salonranta on tyytyväinen käymiensä kurssien sisältöihin ja niiden toteutustapaan.

”Sain Sweco Akatemian kautta vinkin tulevista Metropolian opinnoista ja ilmoittauduin statiikan ja lujuusopintojen kertauskursseille. Verkon kautta järjestettyjä luentoja oli pari tuntia viikossa ja sain osallistua niihin työajalla. Toteutustapa oli tosi kätevä ja sopi kiireiseenkin elämäntilanteeseen”, kiittelee jo 15 vuotta Swecolla työskennellyt Nadia.

Henkilöstön kouluttautuminen on avain organisaation menestykseen

Diplomi-insinööriksi aikoinaan valmistunut Nadia arvostaa sitä, että työnantaja rohkaisee osallistumaan opintoihin ja varmistamaan oman osaamisensa korkean tason nyt ja tulevaisuudessa. Itsensä kehittämisestä ja uuden oppimisesta kiinnostunut Nadia kuvailee ammattiaan vaativaksi ja muistuttaa samalla rakennusalan uusien standardien omaksumisen tärkeydestä. Hän kertoo oppineensa kursseilla rakennesuunnittelijan työroolia tukevia taitoja.

”Kurssit olivat osaltaan kertausta, mutta sain luennoilta myös paljon uutta tietoa. Opettajat olivat ammattitaitoisia ja avuliaita. Välillä oli hankalia vaiheita, mutta opettaja sai vaikeatkin asiat ymmärrettävästi selitettyä”, kuvailee Nadia tyytyväisenä.

Erityisesti hänelle on jäänyt mieleen innostava kiinteistö- ja rakennusalan lehtori Anssi Knuutila. Nadia antaa kiitosta erityisesti opintojen käytännön toteutukselle. Teoriaosioiden jälkeen tehtiin esimerkkien ohjeistamina harjoituksia ja kotitehtäviä, joihin opettajalta antoi arvokasta henkilökohtaista palautetta. Itse tekemällä ja ryhmän tuella oppiminen tapahtuu sujuvasti – asiat painuivat hyvin mieleen myös verkkokurssilla. Venäjää äidinkielenään puhuva Nadia lisää, että opinnot toimivat samalla myös suomenkielisen ammattisanaston vahvistajana.

”Olenkin suositellut täydennyskoulutuksia lämpimästi työkavereille, myös kansainvälisen taustan omaaville kollegoille. Kurssien jälkeen jäi itsevarma olo ja fiilis omasta vahvasta osaamisesta”, päättää Nadia hymyillen.

Kiinteistö- ja rakennusalan täydennyskoulutus Metropoliassa

Kiinteistö- ja rakennusalan monipuolisiin täydennyskoulutuksiin voi osallistua verkkototeutusten lisäksi myös Metropolian hyvinvoinnin rakentajien kampuksella Myllypurossa.

Lue lisää täydennyskoulutuksista.