Rakennusalan osaamiskeskittymä luo uusia mahdollisuuksia

12.5.2023 - 14:30

Myllypuron kampusalue ilmasta kuvattuna.

Myllypuroon nouseva rakennusalan kampusalue on osa itäisen Helsingin kehittymistä toisen asteen koulutuspaikojen tarjoajana. Stadin AO ja Metropolia Ammattikorkeakoulu muodostavat tulevaisuuden rakennetun ympäristön ilmiölähtöisen oppimiskeskuksen yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Myllypuron kampuksella järjestetty Vetovoimaa rakennusalalle -tapahtuma kokosi yhteen rakennusalan ammattilaisia, koulutuksen järjestäjien johtoa ja työelämäkumppaneita. Osaamiskeskittymä tiivistää rakennus- ja talotekniikka-alan eri koulutusasteiden yhteistyötä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Näiden lisäksi syntyy kokonaan uusia osaamispolkuja, kun opiskelijat ja yritykset tekevät yhteistyötä esimerkiksi erilaisten oppimisympäristöjen avulla.

Tapahtumaan osallistunut Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar kiitti puheenvuorossaan sujuvasta yhteistyöstä, jonka tuloksena rakennusalan keskittymä on syntynyt. Helsingin tavoitteena on lisätä rakennusalan vetovoimaa ja toisen asteen koulutuspaikkoja itäisessä Helsingissä.

Stadin AO:n ja Metropolian yhteistyö tiivistyy syksyllä 2023, kun Stadin AO:n kampus valmistuu Myllypuroon.

”Myllypuro on oivallinen esimerkki uudenlaisesta oppimisen keskuksesta, jossa toinen aste ja korkeakoulu tekevät yhteistyötä keskenään ja eri toimijoiden kanssa. Haluamme rakentaa kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan verkoston. Yhteistyö ja dialogi ovat avainasemassa, kun toimintaa kehitetään”, sanoo Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

”Laatua ja oppimista vahvistavien yksilöllisten opintopolkujen ohella tarvitsemme pedagogien ja rakennusalan asiantuntijoiden tiivistä yhteistyötä, sillä se mahdollistaa uudenlaisen oppimisen kulttuurin. Oppilaitosten fyysinen läheisyys luo mahdollisuuksia sekä tilankäytön että opetuksen kannalta. Stadin AO voi esimerkiksi hyödyntää Metropolian betonilaboratoriota, ja Metropolia Stadin AO:n tiloihin tulevia puurakentamisen tiloja. Rakennukset ovat jo itsessään oppimisen työkaluja. Synergiaetuja tulee myös Helsingin kielilukiosta, joka siirtyy Itäkeskuksesta Myllypuroon syksyllä”, toteaa Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen päällikkö ja Stadin AO:n johtava rehtori Maria Sarkkinen.

Rakennusalan yrityksillä tärkeä rooli

Työelämäkumppanuuksien avulla löydetään uusia avauksia rajapinnat ylittävässä yhteistyössä. Myllypuron kampuksella sijaitseva älykoti SmartLab on asumista palvelevan teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto, joka on Skanskan, ABB:n ja Metropolian yhteinen hanke.

”SmartLab on oivallinen ja konkreettinen esimerkki modernista työelämälähtöisestä yhteistyöstä. SmartLab toimii kohtaamispaikkana uusien innovaatioiden osalta sekä osaamisen oppimisen alustana”, kertoo Skanskan Innovaatiotoiminnan johtaja Miro Ristimäki.

Stadin AO:n tarkoituksena on rakentaa opiskelijatyönä yhteistyössä Metropolian kanssa kahdeksan townhouse-asuintaloa Myllypuroon. Rakentamisen on suunniteltu alkavan keväällä 2024. Toiminnan ensisijainen tarkoitus on opetuksellinen. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan ja toteuttamaan omaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaansa aidossa työmaaympäristössä. Taloista suunnitellaan energiatehokkaita ja esteettömiä.

”Metropolian innovaatiokeskittymien ekosysteemitoiminnan ansiosta yritykset pääsevät mukaan toimintaan helposti ja saavat yhteyden tulevaisuuden osaajiin. Opiskelijat pääsevät työelämäyhteistyössä verkostoitumaan eri alojen toimijoiden kanssa jo opintojen aikana”, sanoo innovaatiojohtaja Anna-Stina Tähkävuori Metropoliasta.

Lisätietoa

Anna-Stina Tähkävuori
Innovaatiojohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
anna-stina.tahkavuori [at] metropolia.fi
p. +358 40 670 8525

Jorma Säteri
Osaamisaluepäällikkö, Kiinteistö- ja rakennusala, Metropolia Ammattikorkeakoulu
jorma.sateri [at] metropolia.fi
p. +358 40 548 5429

Sirpa Lindroos
Rehtori, Stadin AO
sirpa.lindroos [at] hel.fi
p. +358 50 540 4434