Rakennusarkkitehtuuri yhdistää luovuutta ja tekniikkaa

23.12.2022 - 11:00

Korkeushyppääjä Heta Tuuri opiskelee Metropoliassa neljättä vuotta rakennusarkkitehdiksi. Alun perin alavalinnan taustalla oli mahdollisuus yhdistää monet henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet. Jo alan opinnot pitävät sisällään laajan kirjon kursseja erilaisista teemoista, aina korjausrakentamisesta arkkitehtuurin historiaan ja tietomallinnuksesta materiaalioppiin ja rakennussuunnitteluun.

”Olin jo pidempään ollut kiinnostunut rakentamisesta ja tekniikasta, samoin suunnitteleminen ja luovat ratkaisut tuntuivat innostavilta kokonaisuuksilta. Lisäksi alana rakennusarkkitehtuuri vaikutti kansainväliseltä, eli valmistuttuani saisin mahdollisuudet työskennellä miltei missä tahansa”, kertaa Heta.

Rakennusarkkitehtuurin opinnot

Heta Tuuri Myllypuron kampuksella.

Korkeakouluopintoja suunnitellessa Helsinki houkutti alueena, kun taas Metropoliaan veti hyvä maine osaavien rakennualan asiantuntijoiden kouluttajana. Hetan opinpolku ei ole ollut aivan tavallisin, sillä vuodet 2015–2019 hän opiskeli arkkitehtuuria Minnesotan yliopistossa. Yliopiston yleisurheilujoukkueen jäsenenä tavoitteellinen urheilu kulki vahvasti läsnä opiskeluarjessa, ja kilpaurheilun rytmittäminen myös Suomen opintoihin on saatu järjestymään.

Opinnoissa edetään tutkivalla ja kehittävällä otteella

Metropolian rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelma muodostuu sekä kurssimuotoisesta opetuksesta että ratkaisukeskeisestä projektimaisesta oppimisesta. Opetus toteutetaan Myllypuron hyvinvoinnin rakentajien kampuksella Helsingissä, ja neljän vuoden tavoitetahtiin pyrkiviltä vaaditaan pääsääntöisesti täysipainoista opiskelua. Heta kiittelee, että rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla on käytössään oma studio, jonne vain pääaineen opiskelijoilla on pääsy. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Kaikki tarpeelliset suunnitteluohjelmat löytyvät tietokoneelta, ja Metropolian kirjastosta puolestaan saa lainattua pääosan rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytettävästä kirjallisuudesta.

”Opintojen toteutustapa on monipuolinen ja ryhmätyöskentelyä on runsaasti. Monet projektitkin alkavat yhteisellä tekemisellä, mutta jokainen opiskelija kuitenkin tekee oman kurssityönsä. Yhdessä voidaan esimerkiksi tarkastella jotain osaa isommasta harjoitustyössä. Laajempia projektitöitä saatetaan myös tehdä pareina. Olemme esimerkiksi suunnitelleet erilaisia rakennuksia tai tutkineet niiden suunnitteluun vaikuttavia muuttujia. Mielenkiintoisinta on, kun jokaisen projektin jälkeen esitellään jokaisen omannäköiset kurssityöt ja opitaan toinen toisiltamme”, kertoo Heta opinnoistaan ylpeyttä äänessään.

Rakennusarkkitehtuurin opiskelu perustuu suurempien kokonaisuuksien kautta tutkittavien ilmiöiden ratkaisukeskeiseen hallintaan konkreettisissa harjoitustöissä. Tutkiva, kehittävä ja itsenäinen työskentely korostuu läpi opintojen. Oppimisen tukena ovat luonnollisesti myös vankan kokemuksen omaavat opettajat. Heta kertoo, että tutkinnon oman opetushenkilöstön lisäksi luentoja pitävät myös LVI-puolen rakennusmestariopettajat. Ajoittain on päästy kuulemaan myös vierailevia työelämän edustajia, esimerkiksi rakennusmateriaalien tai suunnittelutoimistojen asiantuntijoita.

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto avaa monenlaisia urapolkuja

Toistaiseksi Heta on hyvin tyytyväinen alavalintaansa. Yksi rakennusarkkitehdin työarkea avaava työharjoittelu on jo takana, ja toinen rupeama on vielä tulossa opintojen loppupäässä.

”Tuntuu vahvasti siltä, että tämä on oma alani. Opintojen edetessä ja harjoittelun myötä kipinä on vain syventynyt. Tämä antaa myös lisää motivaatiota viedä opinnot loppuun ja hakeutua suunnittelutoimistolle töihin”, kertoo Heta.

Rakennusarkkitehdin tutkinto avaa ovia monenlaisiin urapolkuihin. Tutkinnosta valmistuneita työskentelee muun muassa suunnittelutoimistoissa, julkishallinnossa, rakennusliikkeissä, rakennuttamistoimistoissa tai yrittäjinä. Työrooli voi pitää sisällään esimerkiksi rakennusteollisuuden suunnittelu- tai valvontatehtäviä, rakennussuunnittelun projektinhallintaa tai korjausrakentamisen suunnittelua. Rakennusarkkitehti täyttää vaadittavan työkokemuksen jälkeen laissa suunnittelijalta vaadittavan kelpoisuuden Vaativaan suunnittelutehtävään.

Maailma muuttuu jatkuvasti, ja niin muuttuvat myös rakennusarkkitehdin osaamistarpeet. Nykypäivän rakennusarkkitehdin työkalupakkiin on sisällyttävä monialaista osaamista myös rakennesuunnittelun, talotekniikan, rakentamistalouden ja rakennustuotannon osalta. Esimerkiksi korjausrakentaminen, energiatehokkaiden rakennusten suunnittelu ja tietomallintaminen ovat tulevaisuuden rakennusarkkitehdin ydinosaamista.

Hetalla on vielä hetki valmistumiseen, mutta vähitellen tulevaisuudensuunnitelmat rakennusarkkitehtuurin parissa alkavat hahmottua.

”Haluaisin työskennellä ainakin jonkin aikaa suunnittelutoimistossa. Tai ehkäpä saattaisin tehdä suunnittelutyötä omalla nimelläkin. Variaatiota on paljon, ja myös työskentely Suomen ulkopuolella kiinnostaa”, pohtii Heta hymyillen.

Neljän vuoden ja 240 opintopisteen laajuinen Rakennusarkkitehtuurin AMK-tasoinen tutkinto sopii taiteellisuudesta, tekniikasta ja taloudesta kiinnostuneille opiskelijoille. Tutkinto-opiskelijaksi Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun Metropoliaan voi hakea kevään yhteishaussa 15.-30.3.2023.