Severi Hellstén: “Tietomallikoordinaattorikoulutus avasi uusia ulottuvuuksia arkkitehdin työhöni”

15.1.2024 - 14:00

Severi Hellsten tietomallikoordinaattori

Tietomallit olivat kiinnostaneet jo pidempään vuonna 2018 arkkitehdiksi valmistunutta Severi Hellsténiä. Hän kertoo pohtineensa uuden rakennuslain mukanaan tuomia huomattavia muutoksia rakennusalan toimintaan ja alalla toimivien asiantuntijoiden työtehtäviin. Samalla hän ymmärsi, että myös arkkitehdin olisi hyvä ottaa mallinnuksiin liittyvät tiedot ja taidot haltuun.

“Olin jo kuullut kollegaltani hyvää palautetta Metropolian tietomallikoordinaattorin täydennyskoulutuksesta. Kun arkkitehtitoimistossamme oli alkamassa projekti, jossa tarvittiin tietomallikoordinaattoria, sain tästä inspiraation opintoihin lähtemiseen. Arkkitehdin roolissa on kuitenkin paljon insinöörimäistä tekemistä, mutta toisaalta pitää omata luova puoli ja olla valmis ennalta arvaamattomalle tekemiselle”, Hellstén toteaa.

Antoisat keskustelut kurssikaverien kanssa kasvattivat osaamista

Tietomallikoordinaattorin opintonsa Metropoliassa Hellstén pääsi aloittamaan tammikuussa 2023. Hän kuvailee työn ohessa tehtyä opiskelua antoisaksi matkaksi. Lisäksi kaikille oli käynyt selväksi, että tietomallikoordinaattoreille on kysyntää nyt ja vielä vahvemmin tulevaisuudessa. Motivoituneen opiskelijaryhmän erilaiset työ- ja koulutustaustat olivat koulutuksen suola. Mukana oli esimerkiksi rakennusinsinöörejä, rakennusliikkeiden edustajia, kaupungin viranomaisia ja muitakin arkkitehteja. Kaikkia yhdisti tekninen tausta ja kiinnostus tietomalleihin, mutta jokaisella oli hieman erilainen katsontakanta ja erilaisia odotuksia tietomallinnuksen hyödyntämiseen.

“Oli todella opettavaista käydä keskusteluja kurssikavereiden kanssa ja kasvattaa samalla omaa kompetenssia. Yksi tärkeimmistä koulutuksesta saamistani opeista olikin uudenlainen ajattelutapa. Sain käsityksen, mikä muiden asiantuntijoiden rooli ja katsontakulma rakennusprojekteissa on, ja nyt osaan luottavaisesti seurata suunnittelun eri vaiheita projekteissa.”

Metropolian tietomallikoordinaattorikoulutus antaa kattavan käsityksen tietomallinkoordinaattorin roolista ja tehtävistä talonrakennushankkeessa. Työn ohessa käytävä koulutus pitää sisällään käsitellään tietomallien luomista ja käyttöä talonrakennushankkeen eri vaiheissa. Koulutus antaa myös ohjelmisto-osaamista Solibrin, sekä muiden alan ohjelmistojen käyttöön tietomallikoordinoinnissa.

Hellstén pitää Metropolian luennoitsijoita hyvätasoisina. Hänen mieleensä ovat jääneet erityisesti pitkän linjan ammattilaiset Seppo Törmä ja Mikko Raikaa, jotka molemmat olivat alansa huippuasiantuntijoita. Hellsténin sanoin kaksikko oli tietomalliasioiden syvässä päässä, mutta he osasivat helpotetulla kielellä selittää termien merkitystä ja itse asiaa. Mukana oli myös useita vierailevia luennoitsijoita ja yritysmaailman edustajia. Koulutuskokonaisuus ennakoi hyvin myös vuoden 2025 rakennuslain uudistukset ja niiden vaikutukset rakennusalan tehtäväkenttään.

Uudet opit heti työprojekteihin sovellettavissa

Avarrus Arkkitehdeillä työskentelevä Hellstén kertoo, että työnantajapuolella osataan nähdä tietomallikoulutuksen tuoma arvo: myös Hellsténin kohdalla työnantaja suhtautui erittäin suopeasti koulutustoiveisiin. Hän sanoo tyytyväisenä päässeensä viemään tuoretta osaamista asiakasprojekteihin ja tekemään asioita Metropolian oppien mukaisesti.

“Mielestäni Metropolia on edelläkävijä tietomallikoulutusten tarjoajana. Koulutuksen käytyäni olen valmis vaihtamaan projektin edetessä hattua arkkitehdista tietomallikoordinaattoriksi ja pystyn valvomaan isoa linjaa myös tekniseltä puolelta. Tietomalli on minulle myös väline valvoa ja huolehtia, että muut ajattelevat samalla tavalla rakennuksen ulkonäöstä ”, sanoo Hellstén.

Koulutus toteutettiin työelämän ammattilaisille sopivana hybriditoteutuksena, osittain Myllypuron kampuksella ja osittain verkossa. Luentopäivien välillä jokainen edisti opiskelua omalla ajallaan itselle sopivaan tahtiin. Hellstén kuvailee, että oppimispäiväkirjaa tehtiin läpi koko vuoden ja samalla oppi kirjoittamaan analyysia tekemisestään. Opiskelu työn ohella ei ollut liian rankkaa, kunhan opiskeluun osasi ottaa säännöllisesti aikaa.

“Jälkikäteen muistiinpanojani katsellessa oli hienoa seurata, kuinka alun kevyistä merkinnöistä olin edistynyt yksityiskohtaisiin ohjeistuksiin. Itsenäiseen opiskeluun kuului myös tietomallinnukseen liittyvä projektityö, jonka esittelin loppuseminaarissa”, kertoo Hellstén.

Tietomallikoordinaattoreille on kysyntää

Metropolia Ammattikorkeakoulu on järjestänyt tietomallikoulutuksia jo vuodesta 2014 lähtien. Korkeakoulu toimii yhteistyössä Suomen parhaiden tietomalliasiantuntijoiden kanssa ja tuloksena on syntynyt ajantasaista sisältöä koulutuksiin. Vuosien varrella yli tuhat rakennusalan ammattilaista on osallistunut Metropolian erilaisiin tietomallikoulutuksiin. Uuden rakennuslain myötä tietomallikoordinaattoreille on yhä enemmän kysyntää.

Uusi rakennuslaki tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Rakennusalan organisaatioilta vaaditaan tulevaisudessa uudenlaisia ratkaisuja ja osaamista muun muassa tietomallintamiseen parissa. Nämä vaatimukset on huomioitu myös Metropolian tietomallikoordinaattorikoulutuksessa. Vajaan vuoden mittainen koulutus tarjoaa kattavat taidot tietomallikoordinaattorina työskentelyyn tai tietomalliasiantuntijana talonrakennushankkeen suunnitteluryhmässä työskentelemiseen. Koulutuksen käyneillä on taidot toteuttaa ja soveltaa tietomallikoordinaattorin tehtäviä yleisten tietomallivaatimusten mukaisesti tietomallikoordinaattorina.

15 opintopisteen laajuinen koulutus soveltuu rakennushankkeessa toimiville ja tietomalliasiantuntijan tehtäviin suuntautuville henkilöille suunnittelu-, tuotanto- ja tilaajaorganisaatioissa. Aiempaa ohjelmistojen tai rakentamisen syvempää osaamista ei edellytetä, mutta yleisosaaminen rakentamisen alasta ja talonrakennushankkeista auttaa. Hellstén on itse arkkitehti ja suosittelee tietomallikoordinaattorin koulutusta myös muille työssään eteenpäin tähyäville arkkitehdeille. Jos etsii uusia suuntia ja tietomallinnus kiinnostaa, saa uusia verkostoja. Hän suosittelee tietomallikoordinaattorikoulutusta myös rakennuttajaorganisaatioille.

Lue lisää tietomallikoordinaattorin täydennyskoulutuksesta ja seuraavista alkamisajoista.