Tietomallikoordinaattori, talonrakentaminen -täydennyskoulutus

Koulutuksen jälkeen olet tietomallintamisen suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan asiantuntija ja pystyt ohjaamaan rakennushankkeen osapuolia tietomallien käytössä ja hyödyntämisessä.

Kesto
Tulossa 2025
Laajuus
15 op
Sijainti
Verkko-opiskelu &
Hinta
5 870,00 € + alv 24,00 %
(7 278,80 € sis. alv)
Ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittaudu mukaan: mari.ikonen@metropolia.fi

Koulutus antaa kattavaa osaamista tietomallikoordinaattorina työskentelyyn tai tietomalliasiantuntijana talonrakennushankkeen suunnitteluryhmässä työskentelemiseen. Koulutuksen jälkeen osaat toteuttaa ja soveltaa tietomallikoordinaattorin tehtäviä yleisten tietomallivaatimusten mukaisesti ja pystyt toimimaan tietomallikoordinaattorina käyttäen tehtävänimikettä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus soveltuu rakennushankkeessa toimiville ja tietomalliasiantuntijan tehtäviin suuntautuville henkilöille suunnittelu-, tuotanto- ja tilaajaorganisaatioissa.

Koulutus ei vaadi ohjelmistojen tai rakentamisen syvempää osaamista, mutta yleisosaaminen rakentamisen alasta ja talonrakennushankkeista auttaa.

Tarjonnastamme löydät myös oman ryhmän infrarakentamiseen.

Koulutuksen tavoite

Tietomallikoordinaattorikoulutus antaa kattavan käsityksen tietomallikoordinaattorin roolista ja tehtävistä talonrakennushankkeessa. Kurssilla käsitellään tietomallien luomista ja käyttöä talonrakennushankkeen eri vaiheissa. Koulutus antaa myös ohjelmisto-osaamista Solibrin, sekä muiden alan ohjelmistojen käyttöön tietomallikoordinoinnissa.

Kokemuksia tietomallikoordinaattori-koulutuksista

Tietomallikoordinaattorikoulutuksiin osallistuneet kertovat kokemuksistaan.
Metropolia rakennusalan tietomallikoulutusten uranuurtajana

Metropolia on järjestänyt tietomallikoulutuksia jo vuodesta 2014. Olemme saaneet toimia yhteistyössä Suomen parhaiden tietomalliasiantuntijoiden kanssa ja tuloksena on syntynyt ajantasaista sisältöä koulutuksiin. Vuosien varrella yli tuhat rakentajaa on osallistunut erilaisiin BIM-koulutuksiimme. Mitä todennäköisemmin rakennusteollisuudessa asiat ovat kehittyneet monin tavoin digitaalisempaan suuntaan.

Lue lisää alan kehittymisestä ja opetuksesta Metropoliassa.

Koulutuksen hyödyt

Saat käytännöllisiä ohjeita

tietomallikoordinaattorin käytännön tehtäviin ja vaiheisiin

hankkeen tietomallitavoitteiden määrittämiseen ja tietomallisuunnitelman luomiseen.

tietomallitarkastuksen tekoon Solibrin avulla

havainnoista kommunikointiin eri järjestelmien kautta

Saat monipuolisen käsityksen

tietomallikoordinaattorin roolista

koordinaattorin käyttämistä ohjelmistoista, kuten Solibrista

tehtävistä, joita koordinaattorilta voidaan tilata

Saat ajankohtaista tietoa

käytännöllisistä toimintatavoista case-puheenvuorojen muodossa

tämän hetken käytännöistä tietomallikoordinoinnissa

tulevaisuuden kehityksestä

rakentamislain uudistuksen vaikutuksista tietomallikoordinaattorin tehtäviin

tietomallikoordinaattorin työhön liittyvistä kehityshankkeista

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Koulutukseen kuuluu verkko-opiskelumoduuli, sekä 12 koulutuspäivää.

Koulutuspäivät järjestetään Myllypuron kampuksella. Voimme järjestää koulutuspäiviin tarvittaessa myös etäyhteyden.

Lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä, verkko-opiskelua sekä laajempi kehittämistehtävä.

Koulutuksen aikataulu:

  • Koulutuksen infotilaisuus: 14.2.2024 klo 9.00-9.30, etänä
  • Verkko-opiskelumoduulin suorittaminen itsenäisesti omien aikataulujen mukaan: 14.2. - 12.3.2024
  • Koulutuspäivät: 13.-14.3., 17.-18.4., 22.-23.5., 28.-29.8., 18.-19.9., 30.-31.10.2024 klo 9-16.

Osallistujien kokemuksia

Oli todella opettavaista käydä keskusteluja kurssikavereiden kanssa ja kasvattaa samalla omaa kompetenssia. Yksi tärkeimmistä koulutuksesta saamistani opeista olikin uudenlainen ajattelutapa. Sain käsityksen, mikä muiden asiantuntijoiden rooli ja katsontakulma rakennusprojekteissa on, ja nyt osaan luottavaisesti seurata suunnittelun eri vaiheita projekteissa.

Metropolian tietomallikoordinaattorikoulutus antaa kattavan käsityksen tietomallikoordinaattorin roolista ja tehtävistä talonrakennushankkeessa. Työn ohessa käytävä koulutus pitää sisällään käsitellään tietomallien luomista ja käyttöä talonrakennushankkeen eri vaiheissa.
Severi Hellstén
Arkkitehti SAFA, Avarrus arkkitehdit
Severi osallistui Tietomallikoordinaattori-koulutukseen 2023
Kasvokuva Severi Hellstén.
Koulutuksessa hyvää oli sen laaja-alaisuus: käsittelimme tietomallintamista monista eri teemoista käsin, ja joista kustakin oli luennoimassa hyvin osaavia asiantuntijoita. Näin vastaavana suunnittelijana koen, että koulutuksen laaja-alaisuus hyödytti minua, koska sain kattavan kuvan siitä, mitä kaikkea tietomallinnetuissa rakennushankkeissa tehdään.
Marianna Heikinheimo
Toimitusjohtaja, Arkkitehti, TkT, Ark-Byroo Oy.
Marianna osallistui Tietomallikoordinaattori-koulutukseen 2021
Marianna Heikinheimo.
Koulutus oli hyvin laaja-alainen, joten se on tuonut moninäkökulmaisuutta työhöni. Laaja-alaisuus on auttanut löytämään innovatiivisempia ratkaisuja, koska osaan lähestyä ongelmia entistä useammasta näkökulmasta. Tunnen myös toimialan tulevaisuuden näkymiä paremmin, mikä tulee hyödyttämään organisaatiotamme jatkossa. Koulutuksessa parasta on ollut myös oman ammatillisen identiteetin selkeytyminen, ammattitaidon tunnistaminen ja jäsentyminen. Olen huomannut, missä tietomallinnettujen projektien osa-alueilla minulla on vahvuuksia ja olen kyennyt yhdistelemään uusia ja tutumpia asioita toisiinsa.
Anssi Savisaari
Arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, osallistui Tietomallikoordinaattori-koulutukseen 2021
Anssi Savisaari

Kouluttajat

Koulutuksen vastuuvetäjänä toimii Mikko Raikaa Metropolia AMK:sta. Mukana on myös vierailevia asiantuntijoita.

Mikko
Raikaa
Mikko Raikaa on Metropolia AMK:n tietomallinnuksen kouluttamisesta ja kehittämisestä vastaava BIMin moniottelija. Mikolla on vuosien kokemus tietomallintamisen kouluttamisesta sen kaikilla eri osaamisen alueilla urakoinnista ohjelmistotaloihin. Mikko on luonut erittäin laajan ja monipuolisen ohjelmistokoulutuskokonaisuuden Tekla Structuresiin, sekä moniin muihin BIM-ohjelmistoihin. Hän vie eteenpäin tietomallintamisen opettamista ja ohjelmistokouluttamisen pedagogiikkaa.

Ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittaudu mukaan: mari.ikonen@metropolia.fi
5 870,00 € + alv 24,00 %
(7 278,80 € sis. alv)

Lisätietoja

Voimme räätälöidä tämän koulutuksen ryhmämuotoiseksi toteutukseksi vastaamaan teidän organisaationne tarpeita. Ota yhteyttä yrityspalvelut [at] metropolia.fi (yrityspalvelut[at]metropolia[dot]fi).

Mikäli haluat osamaksujärjestelyn koulutusmaksuun, olethan yhteyksissä yhteyshenkilöihin.

Toimitus- ja peruutusehdot