Perustiedot

Kesto / Ajankohta
Kevät 2023
Laajuus
15 op
Opetuspaikka
Hinta
5 590 € + alv 24 %

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus soveltuu rakennushankkeessa toimiville ja tietomalliasiantuntijan tehtäviin suuntautuville henkilöille, suunnittelu-, tuotanto- ja tilaajaorganisaatioissa. Osallistujalla tulee olla taustalla kokemusta rakennushankkeessa toimimisesta.

Koulutus soveltuu ensisijaisesti talonrakentamisen asiantuntijoille. Tarjontaamme on tulossa omat ryhmät rakennusvalvonnalle sekä infrarakentamiseen.

Koulutuksen hyödyt

 1. Ymmärrät yleiset tietomallivaatimukset (YTV ja YIV).
 2. Tiedät tietomallintamisen suunnittelun, kehittämisen, toimeenpanon ja valvonnan käsitteet ja menetelmät rakennushankkeen eri vaiheissa. 
 3. Tunnet alan teknologiset järjestelmät ja yhdistelmämallit sekä lisäät ohjelmisto-osaamistasi

Tietomallikoordinaattorikoulutuksen sisältö

 1. Yleiset tietomallivaatimukset (YTV ja YIV): Opit tuntemaan yleisiä tietomallivaatimuksia ja yleisiä inframallivaatimuksia.
 2. Tietomallikoordinaattorin tehtävät eri hankevaiheissa: Opit, mitä tietomallikoordinaattori tekee rakennushankkeiden eri vaiheissa.
 3. Projektitiedon hallinta ja johtaminen: Opit hyödyllisiä työkaluja projektien hallintaan ja johtamiseen.
 4. Yhteistoimintamenetelmät: Opit  tuntemaan nykyaikaisten yhteistoimintamenetelmien mahdollisuuksia, kuten BIG Roomia.
 5. Ohjelmisto-osaaminen ja teknologiset järjestelmät, yhdistelmämallit: Opit tuntemaan mm.
  • Solibria
  • Trimble Connectia
  • Autodesk Construction Cloudia.
 6. Tietomallin hyödyntäminen rakennushankkeen eri vaiheissa:
  • hankkeen johtamisen, koordinoinnin ja omistamisen näkökulma
  • tiedon tuottamisen näkökulma - suunnittelu
  • toteutuksen näkökulma - rakentaminen
  • käytön, ylläpidon ja korjaamisen näkökulma
 7. Käytännön harjoitukset tietomallikoordinaattorin tehtävistä omien tai harjoitusprojektien kautta.

Koulutuksen rakenne ja aikataulu

Koulutuksessa järjestetään kontaktiopetusta 18 päivänä, joista 10 pidetään lähiopetuksena Myllypuron kampuksella. Koulutuspäiviin voi osallistua myös etänä. Seuraamme aktiivisesti koronatilannetta ja tarvittaessa lähiopetuspäivät siirretään pidettäväksi etäyhteyksin.

Lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä, verkko-opiskelua sekä laajempi kehittämistehtävä.

Koulutus on tulossa keväällä 2023.

Kouluttajat

Seppo Törmä

Seppo Törmä

Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan vastuuopettajana, BIM-tutkijana ja luennoitsijana toimii Seppo Törmä.

Lue lisää Seposta PeopleFinderissä.

Sunil Suwal

Lehtori Sunil Suwal tuo kansainvälistä kokemusta Metropolian tietomallintamisen koulutuksiin. Sunililla on erityisosaamista BIM, CAD ja AutoCad -tietomallintamisen menetelmistä.

Lue lisää Sunilista PeopleFinderissa.

Osallistujien kokemuksia Tietomallikoordinaattori-koulutuksesta

Osallistujat kertovat mitä ajatuksia koulutus herätti ja kenelle he suosittelevat sitä

Marianna Heikinheimo, Toimitusjohtaja, Arkkitehti, TkT, Ark-Byroo Oy, osallistui Tietomallikoordinaattori-koulutukseen 2021

Marianna HeikinheimoMiten kiinnostuit koulutuksesta?

Sain idean tulla koulutukseen, koska olin kiinnostunut tietomallintamisesta korjausrakentamishankkeissa. Halusin tietää lisää ympäristövaikutusten huomioimista projektien suunnittelussa, koska yrityksessämme oli suunnitteilla tähän liittyvä uusi palvelu.

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?

Koulutuksessa hyvää oli sen laaja-alaisuus: käsittelimme tietomallintamista monista eri teemoista käsin, ja joista kustakin oli luennoimassa hyvin osaavia asiantuntijoita. Näin vastaavana suunnittelijana koen, että koulutuksen laaja-alaisuus hyödytti minua, koska sain kattavan kuvan siitä, mitä kaikkea tietomallinnetuissa rakennushankkeissa tehdään. Hankkimalla lisää tietomallintamisen osaamista pystymme kehittämään yrityksemme prosesseja. Yhdistämme jatkossa entistä enemmän tietomallintamista muuhun asiantuntijaosaamisemme rinnalle ja koulutus auttaa tässä eteenpäin.

Kenelle voisit suositella koulutusta?

Voisin nähdä koulutuksen hyödyttävän erityisesti suunnittelijoita, sillä heillä on lähtökohtaisesti hyvät valmiudet ymmärtää tietomallintamista. Näkisin myös, että rakennuttajakonsultit voisivat hyötyä koulutuksesta, sillä koulutus antoi hyvän yleiskuvan projektien ja kiinteistöjen johtamiseen. Suosittelen lämpimästi.

Anssi Savisaari, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, osallistui Tietomallikoordinaattori-koulutukseen 2021  

Anssi SavisaariMiten kiinnostuit koulutuksesta?

Kiinnostuin Tietomallikoordinaattorikoulutuksesta, koska omat työtehtäväni alkoivat sisältää huomattavissa määrin tietomallikoordinoinnin tehtäviä, joihin kaipasin lisäosaamista. Yrityksestämme oli osallistuttu myös aiemmin koulutukseen ja he olivat kehuneet tätä, joten päätimme, että minäkin osallistun kurssille. Halusin myös ylipäätään kehittyä ja rikastaa osaamistani.

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?

Koulutus oli hyvin laaja-alainen, joten se on tuonut moninäkökulmaisuutta työhöni. Laaja-alaisuus on auttanut löytämään innovatiivisempia ratkaisuja, koska osaan lähestyä ongelmia entistä useammasta näkökulmasta. Tunnen myös toimialan tulevaisuuden näkymiä paremmin, mikä tulee hyödyttämään organisaatiotamme jatkossa. Koulutuksessa parasta on ollut myös oman ammatillisen identiteetin selkeytyminen, ammattitaidon tunnistaminen ja jäsentyminen. Olen huomannut, missä tietomallinnettujen projektien osa-alueilla minulla on vahvuuksia ja olen kyennyt yhdistelemään uusia ja tutumpia asioita toisiinsa.

Kuka voisi mielestäsi hyötyä koulutuksesta?

Suosittelisin koulutusta ensisijaisesti kaikille, jotka toimivat tai tulevat lähiaikoina toimimaan tietomallikoordinaattorin tai tietomallivastaavan tehtävien parissa. Lisäksi koulutus voisi hyödyttää tilaajaorganisaatioita sekä suunnittelun ohjaajia. Koulutus auttaa rakennusprojektien eri osapuolia ymmärtämään toistensa näkökulmia tietomallihankkeissa ja siten mahdollistaa laadukkaamman yhteistyön projektiryhmässä.

Lue lisää opiskelijatarinoita sekä tutustu opiskelijoiden tekemiin harjoitustöihin.

Kysy lisää

Sisältöön liittyvät kysymykset

Yliopettaja Seppo Törmä
p. 050 477 8976
seppo.torma [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Mari Ikonen
p. 040 672 5583
mari.ikonen [at] metropolia.fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.