Tietomallikoulutus kehittyy työelämätarpeiden mukana

15.12.2022 - 08:45
Tietomallikouutus kehittyy Metropoliassa

Tietomallinnuksen asiantuntijakoulutusta vuodesta 2015 järjestänyt Metropolia Ammattikorkeakoulu on saanut vankan jalansijan Suomen suurimpana rakennusalan kouluttajana. Täydennyskoulutuspuolellakin jo yli 1500 rakentamisen ammattilaista on valmentautunut digitaaliseen rakentamisen osaajaksi.

Metropolian pitkäaikainen vastuuopettaja Päivi Jäväjä on päässyt näkemään alan kehityksen lähietäisyydeltä. Vuosien saatossa tietomallikoulutuksen sisältö on laajentunut rakennetun ympäristön digitaalisuuden kehittämiseen, mutta BIM-koulutus on edelleen toimiva termi alati laajenevalle kokonaisuudelle. Nykypäivänä koulutukselta odotetaan ohjelmisto-osaamisen kerryttämisen lisäksi muutakin. Yksi osaamistarvetta lisäävä tekijä on vuonna 2018 alkanut rakentamisen viranomaistahojen sitoutuminen tietomallipohjaiseen toimintaan. Tulevan rakentamislain määräyksissä on tästä jo kaikuja.

”Ala on mennyt hurjaa vauhtia eteenpäin. Ensimmäisenä syttyi innostus ohjelmistojen käytön oppimiseen. Ajatuksena oli, että tietomallin hyödyntäminen on ainoastaan ohjelmistojen sujuvaa käyttöä. Vähitellen koulutuksen sisällöissä ovat lisääntyneet tietomallipohjaisen prosessin ymmärrys, soveltaminen, avoin vuorovaikutus ja jakaminen”, muistelee Jäväjä alan kehityspolkua.

Ajan kuluessa tietomallikoulutuksen tärkeys ja merkitys on oivallettu yhteiskunnassamme yhä laajemmin. Koulutuksella on selkeä paikkansa, sillä alan standardeja, ohjeita tai menetelmiä ei saada käyttöön, ennen kuin laaja rakentajien joukko ymmärtää ja osaa hyödyntää sisältöjä.

Täydennyskoulutus sopii myös tietomallintamisen konkarille

Jäväjä toivoo, että BIM-kouluttajan asema pysyy Metropoliassa jatkossakin vahvana. Hän näkee tärkeänä uusien koulutusmuotojen ja -tapojen kehittämisen sekä tiiviin yritysyhteistyön ja opiskelijoiden vastuuttamisen. Lisäksi hän toivottaa täydennyskoulutuksiin tervetulleeksi erityisesti ne rakennusalalla toimivat ammattilaiset, joiden perusopintoihin tietomallintamiseen liittyvä asiat eivät aikanaan kuuluneet. Esimerkiksi Metropolian BIM-täydennyskoulutuksia on tarjottu Suomessa ja kansainvälisesti eri kohderyhmille talonrakentamisesta infrarakentamiseen ja rakennusvalvontaan.

Loppuvuodesta 2022 Jäväjän seuraajana aloitti Metropolian tietomallintamisen yliopettaja, tekniikan tohtori Seppo Törmä. Hän toimii myös Metropolian rakentamisen digitalisaation teemavastaavana sekä uuden Computing in Construction -YAMK-ohjelman tutkintovastaavana ja on mukana BuildingSMART Internationalin toiminnassa.

”Olen ollut aktiivisesti tekemisissä rakennustietomallien kanssa jo yli vuosikymmenen. Tutkimustyöni on suuntautunut linkitettyyn rakennustietoon ja rakentamiseen liittyviin käsitemalleihin, erityisesti ontologioihin. Lisäksi viimeiset viisi vuotta olen vetänyt rakentamisen tietämysgraafien kehittämiseen keskittynyttä startup-yritystä”, uusi tutkintovastaava Törmä kertoo taustastaan.

Digitalisaatio ja vihreä siirtymä vaikuttavat myös rakennusalaan

Kuten muukin yhteiskunta, myös rakennussektori käy läpi digitaalista siirtymää: rakentamishankkeissa hyödynnetään monia uusia digitaalisia työkaluja ja järjestelmiä. Erilaista dataa syntyy kiihtyvään tahtiin malleista piirustuksiin ja pistepilvistä sensoriarvoihin. Tiedon määrä, syntyvauhti ja monimuotoisuus kasvaa jatkuvasti.

Lähitulevaisuudessa eri tasoiset kaavat tulevat olemaan tietomallimuotoisia ja siten sähköisessä ja yhteen toimivassa muodossa. Rakentamislupaa haetaan jatkossa tietomallipohjaisella suunnitelmalla, ja kaikki kaavatiedot sekä rakentamisluvat ja -päätökset toimitetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Uusi rakentamislaki kattaa myös olennaiset tekniset vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä ja elinkaaresta. Vihreä siirtymä on vahvasti läsnä ja kulkee käsi kädessä digitaalisuuden kanssa koko rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa ja kehittämisessä. Tavoite rakentamisen kiertotalouden lisäämiseen saa digitaalisista purkukartoitustyökaluista tarvittavaa sisältöä.

”Vaikka uudet digitaaliset työkalut ovat tärkeitä rakentamisen tuottavuuden nostajia yksittäisissä työtehtävissä, kokonaisuuden kannalta tärkeämpää on saada tieto esteettömästi virtaamaan työkalujen välillä. Tämä myös mahdollistaa työnkulkujen automatisoinnin ja monet uudet innovatiiviset sovellukset”, sanoo Törmä.

Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksessa pyritään vastaamaan digitalisaation kasvavaan rooliin rakennussektorilla. Tietomallintamisen koulutusta laajennetaan muun muassa 4D-suunnittelun suuntaan, eli tietomallipohjaisten rakentamisaikataulujen luomiseen ja hyödyntämiseen. Uutta opetustarjontaa hahmotellaan myös vireillä olevan rakentamislain luoman muutoksen varalle. Tietomallipohjaisen rakentamisluvan haun lisäksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tulee myös tehdä ilmastoselvitys sekä laatia materiaaliseloste. Törmän mukaan rakennussektorin toimijoiden varautuminen näihin muutoksiin vaikuttaa paikoittain vähäiseltä, joten osaamisen kehittämiselle on selkeää tarvetta.

Uusi rakennusalan YAMK-ohjelma Metropoliaan

Metropolia kehittää jatkuvasti rakennusalan koulutusta vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita. Tuorein koulutusavaus on englanniksi opetettava YAMK-tutkinto Computing in Construction. Ensimmäiselle vuosikurssille voi hakea yhteishaussa tammikuussa 2023. Rakentamisen ohjelmistokehitysosaamista kasvattavassa ohjelmassa perehdytään rakentamisen tietoteknisiin malleihin, formaatteihin ja datasisältöihin sekä niihin liittyviin ohjelmistotyökaluihin. Opetuksessa käsiteltävässä sisällössä painottuvat muun muassa openBIM-standardit, digitaliset kaksoset, sensori- ja kartoitusdata sekä tekoälyteknologiat kuten koneoppiminen, automaattinen päättely ja tietämysgraafit.

”Uskon, että tästä YAMK-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä asiantuntijatehtäviin rakentamiseen liittyvien innovatiivisten työkalujen ja palvelujen kehittämisen parissa”, Törmä toteaa.

Metropolian koulutuksissa huomioidaan myös sosiaalinen vastuu: korkeakoulussa on valmisteltu toimenpiteitä, joilla tuetaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden mahdollisuuksia opiskella korkeakoulussa Suomessa. Vuoden 2023 aikana Here Ukraine -hankkeen myötä Metropolia on luomassa ja tarjoamassa erityisesti rakentamisen digitalisaatioon painottuvaa koulutusta Ukrainan jälleenrakentamista varten sieltä tulleille, väliaikaista suojelua saaville pakolaisille.

Metropolian koulutustarjoomaa tultaneen jatkossa kasvattamaan myös sisällöillä, joissa yhdistyisivät sekä vihreään että digitaaliseen siirtymään liittyvät sisällöt.