Tietomallikoulutuksen historiaa Metropoliassa

20.10.2022 - 09:00

Metropolia on järjestänyt tietomallikoulutuksia jo kahdeksan vuoden ajan. Syksyllä 2022 toteutetussa BIM-asiantuntijoiden tapaamisessa Metropolian tietomallikoulutusten yliopettaja Päivi Jäväjä kokosi kattavassa esityksessään alan kehittymistä ja opetusta Metropoliassa.

Metropolia on saanut toimia yhteistyössä Suomen parhaiden tietomalliasiantuntijoiden kanssa ja tuloksena on syntynyt ajantasaista sisältöä koulutuksiin. Vuosien varrella yli tuhat rakentajaa on osallistunut erilaisiin BIM-koulutuksiimme. Mitä todennäköisemmin rakennusteollisuudessa asiat ovat kehittyneet monin tavoin digitaalisempaan suuntaan.

Tietomallikoulutuksia vuodesta 2014

Tietomallikoordinaattorikoulutuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2014, kun Jäväjä siirtyi Metropolian talotekniikan yksikköön Leppävaaraan ja BIM-koulutusten suunnittelu alkoi.

Tietomallikoordinaattorikoulutuksen suunnittelussa apua saatiin muun muassa TTKK:n tietomalliprofessorilta ja useilta muilta alan huippuasiantuntijoilta, joiden näkemykset sisällölle olivat arvokkaita. Suunnittelussa lähdettiin liikkeelle rakentamisen prosessista, tietomallikoordinaattorin tehtävistä sekä tietomallien käytölle asetettavista vaatimuksista. Alusta asti ajatuksena oli se, että tietomallien täysipainoinen hyödyntäminen ei ole ainoastaan ohjelmisto-osaamista vaan ohjelmistot ovat tukena hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. YTV2012 oli tuore julkaisu siihen aikaan ja Metropolian koulutuksissa nojauduttiin siihen tarkasti.

Uusia painotuksia koulutuksiin

Alussa koulutussisältöjä suunniteltiin puhtaasti talonrakentamis- ja talotekniikkapainotteisesti. Aktiivisten infran tietomalliasiantuntijoiden ansiosta Metropolian tietomallikoordinaattorikoulutusten sisältöön lisättiin infran painotusta ja myöhemmässä vaiheessa infra-rakentajat saivat täysin heille räätälöityjä omia koulutuksia

2010 alkanut PRE-hanke on vauhdittanut tietomallikehitystä. Metropolia pääsi mukaan alan tutkimus- ja kehityshankkeeseen. Vuonna 2015 Metropolia osallistui Helsingin kaupungin rahoittamaan InnoBIM-hankkeeseen yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Kahta vuotta myöhemmin käynnistynyt EU:n BIMEET-hanke ja muut TKI-hankkeet ovat tuottaneet Metropolialle syvempää ymmärrystä tietomallien valtavasta potentiaalista. Hanketoiminta tietomallialueella on lisääntynyt Metropoliassa vauhdikkaasti. Vuonna 2019 Metropoliassa aloitettiin innovaatiokeskittymiin perustuva toimintamalli, ja yhdeksi innovaatiokeskittymäksi nostettiin Tieto-ohjattu rakentaminen.

Koulutusvaatimukset muuttuvat rakentamislain uudistuessa

Tietomallikoulutuksen innoittamana alkunsa sai myös alkunsa buildingSMARTin koulutusryhmä vuonna 2013.

Tuorein BIM-perus- ja Tietomallikoordinaattori -koulutuksen kohderyhmä on viranomaistaho. Esimerkiksi kaupunkien rakennustarkastushenkilöstöä on osallistunut jo runsaasti koulutuksiin, ja digitalisaatio otetaan koulutusten jälkeen paremmin käyttöön rakennusvalvonnassa. Tietomalli-osaava rakennustarkastushenkilöstö edellyttää tietomallien käyttöä ja uudet ohjeet ja säädökset tuovat ryhtiä ja selkeyttä läpi koko rakennetun ympäristön ja sen tiedonhallinnan.

Lisäksi käynnissä oleva rakentamislain uudistus määrittelee digitaalista rakentamisen tiedonhallintaa. Rakentamislupaa haetaan jatkossa tietomallipohjaisella suunnitelmalla, ja eri tasoiset kaavat tulevat olemaan tietomallimuotoisia ja siten sähköisessä ja yhteen toimivassa muodossa. Rakennetun ympäristön keskitetyssä ja digitaalisessa tiedonhallinnassa on paljon tehtävää, opittavaa ja koulutettavaa.

Metropoliassa ollaan ylpeitä saavutetusta johtavan BIM-kouluttajan maineesta. Tuhannen tietomallikoulutuksen käyneen opiskelijan lisäksi kiitos kuuluu myös useille yrityksille, jotka ovat tarjonneet koulutuksiimme osaamistaan, tietoaan, henkilöstöään ja ohjelmistojaan.

Lisätietoja

BIM-perusteet verkko-opintoina

BIM-perusteet rakennuttajille -täydennyskoulutus

BIM-perusteet, rakennusvalvonta -täydennyskoulutus

Tietomallikoordinaattori, infrarakentaminen -täydennyskoulutus

Tietomallikoordinaattori, rakennusvalvonta -täydennyskoulutus

Tietomallikoordinaattori, talonrakentaminen -täydennyskoulutus

Tietomallipohjainen rakennusmittaus -täydennyskoulutus