Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus soveltuu peruskoulutukseksi rakennusvalvonnan henkilöstölle, aiempaa tietomalliosaamista ei tarvita.

Ilmoittautuminen

Koulutus toteutettavissa tilauskoulutuksena. Pyydä tarjous: suunnittelija Mari Ikonen, mari.ikonen [at] metropolia.fi.

Koulutuksen hyödyt

Ymmärrät

digitaalisten työkalujen mahdollisuuksia rakentamisen viranomaisohjauksessa

Osaat

käyttää koordinoitiohjelmistoja rakennusten säännöstenmukaisuuden tarkastuksen perustehtäviin

Osaat

käsitellä tietomalleja ja hakea malleista tarvittavia tietoja

hyödyntää tietomallien visuaalisuutta kaupunkikuvallisissa tarkasteluissa

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Sisältö

  • Johdanto rakennetun ympäristön tietomalleihin - hyötyjen ja mahdollisuuksien esittely
  • Tietomallinnuksen vaatimukset, ohjeet ja käsitteet, Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012
  • Tietomalliteknologia ja -prosessi, IFC:n perusteet. Tietosisältö syntyy suunnitteluohjelmassa, IFC mahdollistaa eri alojen tietomallien yhdistämisen.
  • Koordinointi- ja tarkastusohjelmistojen perusteet. Tietomallin visuaalisuus helpottaa suunnitelman ymmärtämistä, sen lisäksi tietomalli sisältää kaikki rakennuksen ominaisuustiedot.
  • Informaation talteenoton perusteet. Koordinointiohjelmalla saadaan koottua haluttua tietoa mallista.
  • Mitä täytyy tietää tietomallihankkeen tilaamisesta? Tilaaja on avainhenkilö, joka määrittelee tietomallin käytön tason hankkeessa.
  • Miten tietomalli hyödyntää suunnittelijaa? Suunnittelija tekee tietomallin, tietomallin tulee olla oikeellinen.
  • Miten tietomalli hyödyntää viranomaisia? Tietomalli on oikotie rakennuksen suunnitelman säännöstenmukaisuuden havainnointiin visuaalisesti ja ohjelmistojen avulla
  • Miten tietomallia voidaan hyödyntää työmaatoiminnassa ja työmaan valvonnassa? Tietomalleilla on edellytyksiä ja vaatimuksia, että niitä voidaan hyödyntää rakentamisessa.
  • Miten tietomalleja voidaan hyödyntää rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana? Tietomalli on rakennuksen digitaalinen kaksonen. Toteumamalli arkistoidaan myöhempää käyttöä varten.

Ilmoittautuminen

Tilauskoulutus. Ota yhteyttä suunnittelijaan.

Lisätietoja

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle ilmoittautumisajan loppumiseen mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.
Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.