Tietomallikoordinaattori, infra -täydennyskoulutus

Sinustako infran tietomallikoordinaattori? Haluatko avainrooliin mallipohjaisissa infrahankkeissa?

Koulutuksen jälkeen olet tietomallien hyödyntämisen asiantuntija ja pystyt ohjaamaan infrahankkeen osapuolia tietomallien käytössä ja hyödyntämisessä.

Kesto
26.9.2023-22.5.2024
Laajuus
15 op
Hinta
5 870,00 € + alv 24 %
(7 278,80 € sis. alv)
Ilmoittautuminen
12.9.2023 mennessä

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus soveltuu infrahankkeessa toimiville ja tietomalliasiantuntijan tehtäviin suuntautuville henkilöille, suunnittelu-, tuotanto- rakennuttaja- ja tilaajaorganisaatioissa.

Osallistujalla tulee olla taustalla kokemusta infra-alalla toimimisesta.

Koulutus on 15 opintopisteen laajuinen.

Toteutustapa ja aikataulu

Koulutuksessa järjestetään kontaktiopetusta yhteensä 15 päivänä, joista osa pidetään lähiopetuksena Metropolian Myllypuron kampuksella Helsingissä ja osa etänä. Yksi koulutuskerroista on jaettu puolikkaaksi päiviksi. Lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä, verkko-opiskelua sekä laajempi kehittämistehtävä.

Koulutuspäiviin voi osallistua myös etänä.

Koulutuspäivät ovat:

26.-27.9.2023 ja 10.-11.10. klo 9-16 kampuksella,

31.10. ja 8.11. klo 9-12 etänä,

28.-29.11.2023, 17.-18.1.2024, 14.-15.2., 20.-21.3., 17.4. ja 22.5. klo 9-16 kampuksella.

Tietotekniikan ja mallinnuksen avulla tehokkuutta infrarakentamiseen

Perttu Hautala kertoo kokemuksistaan infrarakentamisen tietomallikoordinaattori -koulutuksesta.

Hyödyt osallistujalle

Saat valmiudet

tietomallikoordinaattorin ja tietomalliasiantuntijan tehtäviin.

Pystyt ohjaamaan

kaikkia hankkeen osapuolia tietomallien käytössä ja hyödyntämisessä.

Koulutuksen jälkeen

pystyt toimimaan tietomallihankkeiden johtamisen tukena ja tietomallintamiseen liittyvän suunnittelun, kehittämisen, toimeenpanon ja valvonnan asiantuntijana.

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

 • Rakennetun ympäristön ohjeet ja vaatimukset (YTV ja YIV)
 • Tietomallikoordinaattorin tehtävät eri hankevaiheissa
 • Projektitiedon organisointi ja johtaminen, tietomallipalaverit ja yhdistelmämallit
 • Lean-johtamisfilosofia ja ongelmanratkaisutaidot
 • Tiedonhallinta, laadunvarmistus ja laatudokumentointi
 • Ohjelmisto-osaaminen ja teknologiset järjestelmät:
  • suunnitteluohjelmistot
  • projektinhallinta- ja koordinointiohjelmistot
  • laadunvarmistusohjelmistot
  • mobiilit ratkaisut ja pilvipalvelut
 • Tietomallien hyödyntäminen hankkeen eri vaiheissa ja luovutuksessa:
  • lähtötiedoissa, hankinnassa, suunnittelussa, organisoinnissa (johtaminen), tuotannossa ja kunnossapidossa.

Osallistujien kokemuksia koulutuksesta

"Erityisesti koulutuksessa ilahdutti kouluttajien asiantuntemus ja materiaalin kattavuus."

"Kokonaisuus oli hyvä kattaus ja läpileikkaus alaan."

"Yhteiset keskustelut, saadun tiedon määrä ja koko ryhmä."

"Koulutus oli hyvin monipuolinen."
”Kun tarkastelee maailmaa oman roolin silmälasien lävitse, ei välttämättä näe, mitä muiden työnkuvaan kuuluu. Tietomallikoordinaattorin koulutuksen jälkeen minulla on näkemys, kuinka suhteuttaa oma rooli koko prosessiin. Olen myös päässyt jakamaan uusia taitoja omassa organisaatiossa.”
Maanmittausinsinööri Juha Martikainen
Maanmittausinsinööri Juha Martikainen
”Arvostin erityisesti siitä, että kurssi oli todella käytännönläheinen ja perustui myös työmaalla opittuun. Luennoitsijat olivat alansa ammattilaisia ja heillä oli selvä ymmärrys, mistä he puhuivat."
Tero Saastamoinen
Tero Saastamoinen
”Noin kuukauden välein toteutetut hybridimalliset opetusjaksot olivat virkistävää vaihtelua työpäiviin. Kannustan lämpimästi osallistumaan lähitapaamisiin, niissä keskittyminen käy sutjakammin kuin etänä. Oppiminen jatkui myös opetustapahtumien välissä: kotitehtävien myötä pääsi myös vaivaamaan omaankin päätään”
Projektivastaava Sari Kairi
Sari Kairi

Kouluttajat

Koulutuksessa on paljon vierailevia luennoitsijoita alan yrityksistä ja organisaatioista.

Koulutuksen vastuuvetäjinä toimivat lehtori Anu Ilander Metropolia AMK:sta ja BIM manageri Jari Kainuvaara Novatronilta.

Ilmoittautuminen

12.9.2023 mennessä
5 870,00 € + alv 24 %
(7 278,80 € sis. alv)

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset lehtori Anu Ilander.

Käytännön asioihin liittyvät kysymyset Mari Ikonen.

Toimitus- ja peruutusehdot