Tehokkaampaa projektinhallintaa ja tuottavuutta: Digitalisaation vaikutukset Suomen infra-alaan

3.6.2024 - 11:45

Kaiken rakennetun ympäristön keskiössä oleva infra-ala ottaa parhaillaan isoja harppauksia kohti digitalisaatiota. Digitalisaatio voi mahdollistaa älykkäämmän resurssien käytön, energiatehokkaamman suunnittelun ja rakentamisen sekä paremman ympäristövaikutusten seurannan. Rakennusalan digitalisaatiokehitys tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia mutta myös osaamistarpeita.

Infra-alan digitalisaation edistäminen parantaa tuottavuutta ja voi auttaa vähentämään infrastruktuuriprojektien ympäristövaikutuksia ja vauhdittamaan kestävää kehitystä. Digitalisaation avulla voidaan parantaa projektinhallintaa sekä vähentää virheitä ja tehostaa työnkulkuja. Infralla vaikutetaan moniin asioihin laajalla skaalalla, aina yksilöiden arjesta koko Suomen kilpailukykyyn.

Digitaalisuus on osa nykypäivän rakennusalan osaamista

Päivitetty infra-osaaminen on välttämätöntä infran kehitystyössä mukana pysymiseksi - ja näin myös yhteiskuntamme pyörät pysyvät pyörimässä.

Rakennusalan digitalisaatiokehitys tuo yrityksillekin monia hyötyjä esimerkiksi tehokkuuden, kustannussäästöjen ja kestävän kehityksen myötä. Esimerkiksi urakointipuolella BIM-mallien avulla on mahdollista analysoida rakennussuunnitelmia ennen toteutusta, mikä mahdollistaa mm. tarkentuneiden määrien, suunnitteluvirheiden tai ristiriitojen havaitsemisen varhaisessa vaiheessa.

Metropolian Tietomallikoordinaattori Infra ja Tietomallintaminen infrarakennuttajille täydennyskoulutusten vastuukouluttajalla, Sitowisen projektipäällikkö Jari Kainuvaara on infra-alan todellinen konkari 20 vuoden kokemuksellaan. Hän näkee, että digitalisaation haltuunottaminen tulee säästämään yritysten aikaa ja kustannuksia ja mahdollistamaan kestävän liiketoiminnan.

“Mallien avulla urakoitsija voi hyödyntää koneohjausta ja vaikkapa arvioida tarkasti aikataulutusta sekä tarvittavien materiaalien ja resurssien määrää. Rakentamisen taidot ja teknologiat tehostavat budjetin hallintaa ja vähentävät hukkaa työmaalla. Näiden taitojen hallitseminen tuo konkreettisia hyötyjä urakoitsijan työhön, lisäten projektien kannattavuutta ja tehokkuutta”, Kainuvaara kertoo.

Koulutuksessa jaetaan opittua, opitaan yhdessä ja oivalletaan uutta

Kainuvaara näkee tärkeänä, että rakennus- ja infra-alan osaajia kouluttamalla alalle saadaan lisää digitalisaation kehityksen omaksuneita tekijöitä. Kainuvaara myös silminnähden nauttii opettamisesta ja digitalisaatio-osaamisen eteenpäin jakamisesta. Kouluttajana hän haluaa jakaa opittua, oppia yhdessä lisää ja oivaltaa uutta. Hänestä on hienoa nähdä, kuinka opiskelijat työnantajineen hyötyvät saamastaan opetuksesta ja taidot viedään työprojekteihin.

Intohimo infraan ja digitalisaation edistämiseen on ollut kantava teema Kainuvaaran uralla. Puhtaasti tietomallintamisen parissa hän on toiminut yli vuosikymmenen, pääasiassa kehittämiseen liittyvissä tehtävissä lean keskiössä. Kainuvaara on myös buildingSMART Finland -yhteisön toiminnassa aktiivinen ja toimii. Tietomallintamisessa mukana reilu 10 vuotta ja tämä aika pääasiassa kehittämiseen liittyvissä tehtävissä, lean keskiössä. Kainuvaara on aktiivijäsen myös buildingSMART Finland toiminnassa. Avoimen tietomallintamisen yhteistyöverkoston varapuheenjohtajana hän on edistämässä alan standardointia, vaatimuksia ja tuottamassa vaatimusten mukaista koulutusta.

Rakennetun ympäristön (BIM) tietomallikoulutukset Metropoliassa

Rakennussektori käy läpi digitaalista siirtymää: rakentamishankkeissa hyödynnetään monia digitaalisia työkaluja ja järjestelmiä. Erilaista dataa syntyy kiihtyvään tahtiin malleista piirustuksiin ja pistepilvistä sensoriarvoihin. Tiedon määrä, syntyvauhti ja monimuotoisuus kasvaa jatkuvasti.

Tietomalliosaamisen rooli tulee kasvamaan entisestään vuonna 2025 voimaan tulevan uuden rakennuslain myötä, ja rakennusalan ammattilaisten on elintärkeää varautua tähän muutokseen. Tietomallimahdollisuuksien hyödyntäminen rakennushankkeissa tulee olemaan entistä keskeisempi osa rakennusalan asiantuntijan osaamista.

Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan täydennyskoulutuksilla vastataan digitalisaation kasvavaan rooliin rakennussektorilla. Kehitä osaamistasi ja tule kouluttautumaan Metropoliaan.

Lue lisää koulutuksista