Roolipohjaiset tietomallikoulutukset talonrakennus- ja infra-alalla vastaavat digitalisaatiokehityksen tarpeisiin

2.7.2024 - 09:30

Rakennusten tietomallintamisen eli BIM-teknologian (Building Information Modelling) avulla rakennuksesta voidaan digitaalisesti luoda virtuaalimalli, joka tukee rakennuksen ja rakentamisen suunnittelua läpi sen elinkaaren. Digitaalinen malli varmistaa rakennuksen tarkat digitaalisessa muodossa olevat tiedot, joita voidaan hyödyntää suunnittelun ja rakentamisen kaikissa vaiheissa eri osapuolien välillä.

Suomen suurimpana ammattikorkeakouluna Metropolia haluaa vastata rakennus- ja infra-alan yhteistyökumppaneilta sekä asiakkailta tulleisiin digitalisaatiokehitykseen tarpeisiin tuottamalla uudenlaisia roolipohjaisia BIM-koulutuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tietomallikoulutukset on räätälöity täsmällisesti sopimaan tietyn aihealueen, esimerkiksi infran asiantuntijoille.

Metropolian Infran tietomallikoordinaattori -täydennyskoulutuksen kehittämistyössä ja opetustyössä mukana oleva, vankan kokemuksen omaava Jari Kainuvaara kertoo seuraavansa omien opiskelijoidensa menestystä työuralla, ja se innostaa häntä itseäkin opetustyössä. Hän tuntee suurta ylpeyttä voidessaan olla osa rakennusalalla pyörivää isoa ratasta lisäämällä alan asiantuntijoiden osaamista.

“Koulutustarjonnan päivityksellä ja uudistuksella voimme vastata rakennusalan digitalisaatiokehityksen edellytyksiin. Rakentamisen digitaalisaatio edellyttää uudenlaista osaamista läpi rakentamisen prosessin, kaikki osapuolet huomioiden. BIM-koulutuksistamme uutta tietoa saavat asiantuntijat niin talonrakennuksessa kuin infrapuolella”, tarkentaa Kainuvaara.

Infrapuolen tietomallinnuksessa korostuvat hankkeiden maastolliset tekijät, kun taas talonrakentamisessa painotetaan rakennuksen sisäisiä yksityiskohtia ja käyttäjäkokemusta. Infrarakentamisessa yhteistyö eri sidosryhmien, kuten kaupunkien ja suunnittelutoimistojen, välillä on keskeistä, kun taas talonrakentamisessa energiatehokkuus ja on tärkeämpi opintojen näkökulma. Vaikka sekä infrapuolella että talonrakennuksessa tietomallinnuksen tavoitteena on parantaa suunnittelun ja rakentamisen tehokkuutta, eroavat niiden painopisteet ja käytännöt toisistaan. Nämä erot on otettu huomioon myös Metropolian tarjoamissa BIM-täydennyskoulutuksissa.

Rakentamisen digitalisaatio-osaamisen kehittäminen Metropoliassa

Metropolian tietomallikoulutusten tarjonnassa on tällä hetkellä viisi eri täydennyskoulutusta, perusteista pidemmälle menevään tietomalliosaamiseen. Oppiminen perustuu opetussuunnitelman mukaisiin teemaluentoihin, ryhmätöihin ja itsenäisiin harjoituksiin, jotka seuraavat opetuksen runkoa. Teemat sisältävät esimerkiksi eri tietomallikoordinaattorin tehtäviä ja infrahankkeiden vaiheita suunnittelu- ja rakennusprosessissa. Täydennyskoulutuksissa osallistujat syventävät mm. ohjelmistojen käyttöosaamista, mallipohjaisten projektien työnkulun tuntemusta ja dokumenttien tuottamista sekä mallipohjaisten suunnitteluprosessien osaamista. Älykkääseen BIM-työskentelyyn valmentavat opinnot on suunniteltu tehtäväksi joustavasti työn ohella.

BIM-koulutuksia voidaan toteuttaa myös organisaatioryhmille ja räätälöidä yrityksen omien tarpeiden ja vaativuustasojen mukaisesti. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti Metropolian Myllypuron hyvinvoinnin rakentajien kampuksella Helsingissä tai etänä, räätälöidyt koulutukset tarvittaessa yrityksen tiloissa.

Täydennyskoulutuksella edistetään rakennusalan digitalisaatiota

Rakennussektori käy läpi digitaalista siirtymää, ja monet digitaaliset järjestelmät ja työkalut ovat jo alalla arkipäivää. Rakennusalan ammattilaisten tetomalliosaamistarve tulee yhä kasvamaan vuonna 2025 voimaan tulevan uuden rakennuslain myötä. Samoin iietomallimahdollisuuksien hyödyntäminen rakennushankkeissa tulee olemaan entistä keskeisempi osa rakennusalan työntekijöiden ammattitaitoa.

Metropolian monipuoliset kiinteistö- ja rakennusalan täydennyskoulutukset vastaavat digitalisaation kasvavaan rooliin rakennussektorilla. Avoimesta tarjonnasta löytyy useita rakennusalan osaamistarpeisiin vastaavia rakennetun ympäristön BIM-täydennyskoulutuksia. Yrityksille ja organisaatioille voimme toteuttaa myös räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia, jotka voivat olla muutaman tunnin tietoiskuja, muutaman päivän peruskoulutuksia tai laajempia valmennusohjelmia.

Lue lisää