Tietomallikoordinaattori-koulutus auttoi löytämään innovatiivisempia ratkaisuja

30.5.2021 - 09:00

Anssi SavisaariAnssi Savisaari, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:tä osallistui Tietomallikoordinaattorikoulutukseen vuonna 2021.

- Kiinnostuin Tietomallikoordinaattorikoulutuksesta, koska omat työtehtäväni alkoivat sisältää huomattavissa määrin tietomallikoordinoinnin tehtäviä, joihin kaipasin lisäosaamista. Yrityksestämme oli osallistuttu myös aiemmin koulutukseen ja he olivat kehuneet tätä, joten päätimme, että minäkin osallistun kurssille. Halusin myös ylipäätään kehittyä ja rikastaa osaamistani.

Anssi kokee että koulutus on tuonut moninäkökulmaisuutta hänen työhönsä:

- Laaja-alaisuus on auttanut löytämään innovatiivisempia ratkaisuja, koska osaan lähestyä ongelmia entistä useammasta näkökulmasta. Tunnen myös toimialan tulevaisuuden näkymiä paremmin, mikä tulee hyödyttämään organisaatiotamme jatkossa.

- Koulutuksessa parasta on ollut myös oman ammatillisen identiteetin selkeytyminen, ammattitaidon tunnistaminen ja jäsentyminen. Olen huomannut, missä tietomallinnettujen projektien osa-alueilla minulla on vahvuuksia ja olen kyennyt yhdistelemään uusia ja tutumpia asioita toisiinsa.

Anssi suosittelee koulutusta ensisijaisesti kaikille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan tietomallikoordinaattorin tai tietomallivastaavan tehtävien parissa. Hänen mukaansa koulutus voisi myös hyödyttää tilaajaorganisaatioita sekä suunnittelun ohjaajia ja auttaa rakennusprojektien eri osapuolia ymmärtämään toistensa näkökulmia tietomallihankkeissa ja siten mahdollistaa laadukkaamman yhteistyön projektiryhmässä.

Lisätietoja

Talonrakennuksen tietomallikoordinaattorikoulutus

Infran tietomallikoordinaattorikoulutus

Rakennusvalvonnan tietomallikoordinaattorikoulutus