Tietomallikoordinaattori-koulutus mahdollistaa ympäristövaikutusten huomioimisen

30.5.2021 - 09:00

Marianna HeikinheimoToimitusjohtaja, Arkkitehti, TkT Marianna Heikinheimo Ark-Byroo Oy:sta osallistui Tietomallikoordinaattorikoulutukseen vuonna 2021.

- Sain idean tulla koulutukseen, koska olin kiinnostunut tietomallintamisesta korjausrakentamishankkeissa. Halusin tietää lisää ympäristövaikutusten huomioimista projektien suunnittelussa, koska yrityksessämme oli suunnitteilla tähän liittyvä uusi palvelu.

Marianna piti erityisesti koulutuksen laaja-alaisuudesta:

- Käsittelimme tietomallintamista monista eri teemoista käsin, ja joista kustakin oli luennoimassa hyvin osaavia asiantuntijoita. Näin vastaavana suunnittelijana koen, että koulutuksen laaja-alaisuus hyödytti minua, koska sain kattavan kuvan siitä, mitä kaikkea tietomallinnetuissa rakennushankkeissa tehdään. Hankkimalla lisää tietomallintamisen osaamista pystymme kehittämään yrityksemme prosesseja. Yhdistämme jatkossa entistä enemmän tietomallintamista muuhun asiantuntijaosaamisemme rinnalle ja koulutus auttaa tässä eteenpäin.

Marianna uskoo nähdä koulutuksen hyödyttävän erityisesti suunnittelijoita, sillä heillä on lähtökohtaisesti hyvät valmiudet ymmärtää tietomallintamista. Näkisin myös, että rakennuttajakonsultit voisivat hyötyä koulutuksesta, sillä koulutus antoi hyvän yleiskuvan projektien ja kiinteistöjen johtamiseen. Suosittelen lämpimästi.

Lisätietoja

Talonrakennuksen tietomallikoordinaattorikoulutus

Infran tietomallikoordinaattorikoulutus

Rakennusvalvonnan tietomallikoordinaattorikoulutus