Siemens Healthineers ja Metropolia Ammattikorkeakoulu edistävät yhteistyössä kestävää hyvinvointia

21.2.2022 - 13:00

Terveysteknologiayritys Siemens Healthineers ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat solmineet 15.2.2022 työelämäyhteistyösopimuksen.

Siemens Healthineers on johtava terveysteknologiayritys, jonka tuotevalikoima kattaa kuvantamis- ja laboratoriodiagnostiikan, angiografiset tutkimukset ja innovatiiviseen syövänhoidon sekä terveydenhuollon konsultointipalvelut. Siemens Healthineers kehittää aktiivisesti digitaalisia palveluitaan sekä tuo markkinoille tekoälyä ja dataa hyödyntäviä innovaatioita. Yrityksen tarjoamat tuotteet, palvelut ja ratkaisut ovat keskeinen osa kliinistä päätöksentekoa ja hoitopolkuja aina diagnoosista hoitopäätöksiin ja seurantaan.

Työelämäyhteistyösopimus tukee Siemens Healthineersin ja Metropolian innovaatioalustojen ja oppimisympäristöjen toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien sekä hanke- ja tutkimusyhteistyön keinoin. Tavoitteena on edistää molempien osapuolten strategisia tavoitteita, jakaa osaamista ja asiantuntemusta.

Metropoliassa Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut innovaatiokeskittymän tavoitteena on vahvistaa tarvelähtöistä hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista ja tukea alan yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista tarjoamalla yritysten käyttöön prekliininen tutkimus- ja testausalusta (Metropolia Proof Health).

Digitalisaatioon liittyvää osaamista vauhditetaan sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutuksissa ja HyMy-kylässä. HyMy-kylä on ihmislähtöinen ja ekosysteemitoimintatapaan nojautuva monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö.

”Metropolian tahtotilana on yhdessä kumppaneiden kanssa ratkoa sosiaali- ja terveydenhuollon haasteita. Olemme luonteva kumppani, sillä ammattikorkeakouluna voimme samanaikaisesti katsoa asioita koulutuksen ja osaamisen, yritysten sekä tutkimus-kehittämis- ja innovaatio-osaamisen näkökulmasta. Myös monialaisuus mahdollistaa hyvinkin erilaiset ja haastavatkin projektit”, sanoo Metropolian innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu.

”Tämä yhteistyö on merkittävä asia Siemens Healthineersille. Haluamme yhteistyössä kehittää kokonaisvaltaisesti terveydenhuollon resursseja. Johtavana terveysteknologiatoimijana meille on tärkeää, että opiskelijoilla on erinomaiset edellytykset käyttää olemassa olevaa teknologiaa työelämään siirtyessään. Lisäksi yhteistyön avulla haluamme vaikuttaa terveydenhuollon kipukohtiin, kuten resurssihaasteisiin sekä hoidon laatua ja tehokkuutta lisäävän teknologian käyttöönottoon ja kehittämiseen”, sanoo Siemens Healthineersin suurasiakkuusjohtaja Ossi Koskinen.

Yhteistyötä käytännön tasolla koordinoivat Siemens Healthineersiltä Ossi Koskinen ja Metropoliasta Minna Elomaa-Krapu.

Kuvassa vasemmalta Ossi Koskinen, Jarno Eskelinen, Riitta Konkola, Minna Elomaa-Krapu, Pekka Anttila ja Eija Raussi-Lehto.

Siemens Healthineersin ja Metropolian asiantuntijoita

Lisätietoja:

Minna Elomaa-Krapu
innovaatiojohtaja, Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut
Metropolia Ammattikorkeakoulu
p. 050 532 6331