Sosionomiksi valmistuva Alexandra Tyun: “Tutkinto antaa laajat uramahdollisuudet ihmisläheiseen työhön eri ikäisten kanssa”

8.9.2023 - 08:45

Alexandra opiskelee sosionomiaaPsykologiasta jo lukioajoista saakka kiinnostunut Alexandra Tyun aloitti sosionomian opinnot Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuonna 2019. Ylioppilastutkinnon jälkeen hän haki useampaan kouluun ja Metropolian ovet aukesivat heti samana vuonna todistusvalinnan kautta. AMK-opinnot Alexandra saa päätökseen tavoiteajassa eli syksyn 2023 aikana. “Korkeakoulupaikkaa hakiessani pohdin, että haluan auttaa ihmisiä ja tehdä töitä ihmisten kanssa. Siksi sosionomin tutkinto vaikutti minusta oikealta vaihtoehdolta”, muistelee Alexandra koulutusalapäätöstään.

Työharjoittelut näyttelevät isoa roolia sosionomiopinnoissa. Vahva ote työelämään onkin luontaista ammattikorkeakoulukentällä. Sosionomeilla ohjattua harjoittelua on erityisen paljon, yhteensä noin 30 viikkoa. Harjoitteluiden ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, ja harjoittelu saattaa kestää muutamista viikoista kuukausiin.

Alexandran mukaan harjoittelut ovat olleet opettavaisia, sillä niissä näkee, minkälaista työarki aidossa ympäristössä on. Sosionomeille on pääkaupunkiseudulla kova kysyntä, ja jo opintojen aikana pääsee helposti tekemään keikkatyötä. Alexandra iloitseekin, että opintojen kylkeen on löytynyt hyvin keikkatyötä esimerkiksi lastensuojelukentältä, jossa hän teki myös yhden harjoittelujaksoista.

Harjoitteluja Alexandra on tehnyt useammassa eri paikassa, joista pisin oli kestoltaan 14 viikkoa. Sosionomin tutkinto antaa valmiudet toimia eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyössä. Alexandra onkin päässyt työskentelemään muun muassa lasten, nuorten ja ikääntyneiden kanssa sekä järjestökentällä hankkeessa, johon hän teki pienen tutkimuksen.

“Eri ikäisten kanssa työskentely ja ihmisten kohtaaminen on arvokasta. Mieleeni on jäänyt harjoittelu vanhusten palvelutalossa. Seurasin ja kyselin asukkaiden ja henkilöstön kuulumisia ja jaksamisia. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, miten ollaan vuorovaikutuksessa ikääntyneiden, heidän läheistensä sekä henkilöstön kanssa”, kuvailee Alexandra.

Harjoittelupaikka sosiaalikuraattorina ja vuorovaikutusosaamisen opinnäytetyö löytyivät Ressun lukiosta

Harjoittelupaikoista kaksi löytyi suoraan koulun kautta, mutta kolmannen Alexandra hankki itse opinnäytetyönsä tueksi. “Otin yhteyttä Ressun lukioon ja sovin opinnäytetyöhöni liittyvistä vuorovaikutustyöpajoista. Samalla avautui kuin luonnostaan työharjoittelupaikka sosiaalikuraattorina”, hymyilee Alexandra tyytyväisenä.

Alexandran opinnäytetyö käsitteli vuorovaikutusosaamisen vahvistamista ja oli luonteeltaan toiminnallinen. Työn toimeksiantajana oli Ressun lukio Ulos Yksinäisyydestä -hankkeen kautta. Alexandran mukaan vuorovaikutuksen lisääminen on olennaista yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Hän olikin iloinen päästessään pitämään kaikille lukion 1. vuoden opiskelijoille käytännönläheisiä työpajoja, joissa harjoiteltiin vuorovaikutusta ja pohdittiin yhdessä, mitä tekijöitä vuorovaikutusosaamiseen liittyy.

Vaihto-opiskelu Hollannissa vahvisti psykologista ajattelua

Sosionomiopintojen aikana Metropoliassa on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua kansainvälisille intensiivikursseille. Myös Alexandra innostui opiskelijavaihdosta: hän lähti syyslukukaudeksi 2020 Hollantiin HAN Universityyn, jossa suoritti In Search of Meaning -koulutuksen. 30 opintopisteen laajuiseen vaihto-opinto-ohjelmaan kuului muun muassa lukuisia työpajoja, joissa sekä opettajat että opiskelijat useista eri tutkintoaloista olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Alexandran mukaan puolen vuoden vaihdon aikana hänen psykologinen ajattelunsa ja vuorovaikutusosaamisensa vahvistuivat merkittävästi. Hän kertoo myös olleensa ensimmäinen Metropolian opiskelija kyseisessä ohjelmassa. Vaikka aiempia kokemuksia kotikorkeakoulusta ei entuudestaan ollut, kokee Alexandra lähdön kohti tuntematonta olleen arvokas ja mieltä avaava kokemus.

Toisaalta kotimaassakin tavanomainen korkeakoululaisen viikko on näyttänyt erilaiselta käsiteltävästä teemasta riippuen. Korona-aikaan opinnot olivat pääosin etänä, mutta lähiopetuksessa päiviin kuuluivat tavallisesti luennot, lounas, kahvittelua ja tiimitöitä.

“Opinnot ovat olleet tosi vaihtelevat ja niissä on sekä teoriaa että käytännön opiskelua ryhmätöiden kautta. Viimeisenä vuonna opiskeltiin esimerkiksi yrittäjyyttä sosiaalialalla ja tehtiin ryhmätöitä, jotka ovat suoraan yhteydessä yrityksiin. Olen myös tehnyt sosiaalialan töitä opiskelujen ohessa ja kerryttänyt näin työkokemusta”, kertoo Alexandra.

Moderni Myllypuron kampus täyttää kaikki opiskelijan toiveet

Alexandra on ollut tyytyväinen opiskeluympäristöönsä Metropolian Myllypuron uudella hyvinvoinnin rakentajien kampuksella. Opiskelijaelämä on eläväistä ja tiimihenki on tiivis. Hän vinkkaa vapaa-ajalle monipuolisista opiskelijayhdistys Metkan tapahtumista ja kerhoista sekä Zonen huippuedullista liikuntamahdollisuuksista ja ryhmäliikuntatunneista.

”Myllypuron kampus on aivan ihana ja fiilistelen sitä edelleen mielessäni. Kampus on iso ja tilat ovat upeita mukaan lukien lukusalit ja työtilat. Lisäksi aktiiviliikkujalle löytyy uima-allas sekä urheilukentät. Uudelta kampukselta löytyy kaikki mahdollinen, mitä voi tarvita viihtyisään opiskeluun”, kertoo Alexandra.

Sosionomian opinnoistaan innostunut Alexandra on jakanut ajatuksiaan korkeakouluopiskelijan elämästä myös Metropolian opiskelijalähettiläänä. Kokemuksiaan hän kuvailee mielenkiintoisiksi. Pian valmistuva Alexandra kertoo, että samalla hän muistutti itselleen, mitä kaikkea opiskeluvuosien aikana hän oli päässytkään tekemään.

“Olen vetänyt kahteen otteeseen Metropolian Instagram-takeoverin - tiivistettynä kokemus oli hauska ja rohkaiseva. Tuntui hyvältä jakaa omia kokemuksiani Metropoliassa ja samalla olla oma itseni, näyttäen arjen perusmenoja. Tuntui myös, että katsojien kanssa muodostui uniikki suhde, koska päivittelin tarinoita päivittäin ja pohdin tapoja kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa katsojien kanssa. Myös opinnäytetyöni pääaiheena oli vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen. Instagram-takeoverin aikana pääsin harjoittelemaan myös uusia tapoja vuorovaikuttaa, mikä oli myös osa vuorovaikutusosaamista”, kertoo Alexandra hymyssä suin.

Sosiaaliala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa

Sosiaalialalla on työpaikkoja hyvin tarjolla ja ammattikorkeakouluista valmistuneita sosionomeja löytyy monenlaisista rooleista. Tulevaisuudessa Alexandra itse toivoo työskentelevänsä ihmisten parissa esimerkiksi vuorovaikutuksen edistämisessä, johon hän sai inspiraation opinnäytetyönsä kautta. “Sosionomin tutkinto on laaja, joten urapolut voivat olla monennäköisiä. Työpaikka löytyy kyllä varmuudella. Se tuo itselleni turvallisen fiiliksen ja tyytyväisyyttä alavalintaan lisää, että mahdollisuudet ovat niin monet.

Alexandra suosittelee sosionomin opintoja yleisesti ottaen avoimille ihmisille, jotka ovat valmiita vuorovaikutukseen ja haluavat tehdä arvokasta ihmislähtöistä työtä. “Olen havainnut, että opiskelukavereidenkin arvopohja on ihmislähtöinen. Meillä on paljon eri-ikäisiä opiskelijoita ja myös alan vaihtajia. Esimerkiksi tradenomimaailmasta tulleita muistan useita, he ovat bisneksen sijasta löytäneet kiinnostuksen työskennellä inhimillisten arvojen parissa.”

Sosionomin AMK-tutkinto Metropoliassa antaa valmiudet sosiaalialan asiantuntijaksi

Metropoliasta valmistuneet sosiaalialan asiantuntijat vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Sosionomin AMK-tutkinto-ohjelmassa opetus ja oppiminen toteutetaan työelämälähtöisesti pääkaupunkiseudulla toimivien organisaatioiden, järjestöjen, toimijoiden ja yritysten kanssa. Opetuksessa hyödynnetään monia oppimisen tapoja, esimerkiksi tutkivaa oppimista, projektioppimista sekä dialogista ja yhteistoiminnallista oppimista.

Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia ammatillisia opintoja liittyen sosiaaliohjaukseen, sosiokulttuuriseen innostamiseen, perhetyöhön tai varhaiskasvatukseen. Valinnaiset ammatilliset opinnot vahvistavat ja suuntaavat sosiaalialan opiskelijan ammatillisuutta. Sosionomin AMK-opinnot toteutetaan Helsingissä Metropolian uudella Myllypuron kampuksella ja niiden kesto on tavallisesti 3,5 vuotta.

Lue lisää tutkinnosta ja seuraavista hakuajoista.