U!REKA Connects – eurooppalainen yliopisto tuo yhteen asiantuntijoita eri puolilta maanosaa

11.6.2024 - 11:55

U!REKA eurooppalaisen yliopiston vuositapaaminen, U!REKA Connects, järjestettiin tänä vuonna Ostravassa, Tšekissä, kesäkuun 3–6. päivä. Tapahtuma toi yhteen lähes 200 korkeakoulutuksen asiantuntijaa ja jäsentä ympäri Eurooppaa.

Kuudesta kumppanikorkeakoulusta ja 26 liitännäiskumppanista koostuva U!REKA eurooppalainen yliopisto järjesti vuosittaisen tapaamisensa Ostravassa. Vuositapaaminen oli ensimmäinen sen jälkeen, kun Euroopan komissio valitsi allianssin osaksi Eurooppalaiset yliopistot -verkostoa.

Onnistuneen ohjelman järjestämisestä vastasi yksi allianssin kumppanikorkeakouluista, VSB Ostravan teknillinen yliopisto. Ohjelma koostui työpajoista, esityksistä ja vierailuista, ja eri kumppaneita edustavat osallistujat pystyivät keskustelemaan ja oppimaan toistensa parhaista käytänteistä ja käsittelemään allianssille merkittäviä teemoja kuten ilmastoneutraaliutta ja kiertotaloutta.

Yksi allianssin päätavoitteista on kouluttaa tulevaisuuskestäviä osaajia, jotka edistävät siirtymää kohti ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja. Yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa on tässä erityisen tärkeässä roolissa. Allianssiin kuuluukin useita liitännäiskumppaneita, jotka ovat jo ennestään tärkeitä yhteistyötahoja kunkin korkeakoulun omassa yhteistyössä ja tulevat nyt olemaan sitä myös koko allianssille. Liitännäiskumppanit olivat hyvin edustettuna Ostravan ohjelmassa.

"Esittelimme osallistujille yliopistomme tiloja ja toimintoja, joilla on läheinen linkitys allianssin yhteistyöhömme. Lisäksi mukana olivat alueelliset liitännäiskumppanimme, Ostravan kaupunki ja Määri-Sleesian innovaatiokeskus (eng. Moravian-Silesian Innovation Centre), sekä edustajia kansainvälisen yhteistyömme piiristä. Olen todella tyytyväinen tapahtumajärjestelyihin”, kertoo Igor Ivan, Ostravan teknillisen yliopiston strategiasta ja yhteistyöstä vastaava vararehtori.

Metropolia, joka toimii allianssissa puheenjohtajana, osallistui ohjelmaan aktiivisesti ja vastasi usean eri osion sisällöistä ja järjestelyistä. Mukana oli yhteensä 27 metropolialaista henkilökunnan jäsentä ja opiskelijaa.

Opettajat kokoontuivat pedagogiikan foorumissa

Vuositapaamisen osana järjestetty Educational Forum kokosi yhteen opetushenkilökuntaa ja pedagogiikan osaajia kaikista allianssin kumppanikorkeakouluista. Sen käytännönläheinen ohjelma keskittyi konkreettisten yhteistyömahdollisuuksien haarukoimiseen, pääpainona erilaiset opiskelijaliikkuvuuden muodot kuten Blended Intensive Programme (BIP), joka yhdistää fyysisen ja virtuaalisen yhteisoppimisen, ja Collaborative Online International Learning (COIL), joka tapahtuu täysin verkon välityksellä. Tavoitteena on koota opiskelijat yhteen ratkomaan erilaisia haasteita yhdessä paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Foorumi oli mainio esimerkki jaetusta vetovastuusta ja osallistavasta työotteesta. Mukana oli toistakymmentä metropolialaista opettajaa, heidän joukossaan muun muassa Julkiset Hankinnat ja Procurement -YAMK-tutkinto-ohjelmien tutkintovastaava Kaija Haapasalo ja kulttuurituotannon lehtori Johanna Tirronen.

“Yleistunnelma ja ilmapiiri Educational Foorumissa ja koko tapahtumassa oli positiivinen ja innostunut, ja keskusteluissa oli luonteva olla mukana. Yhteinen ideointikokeilu osoitti, että kohtuullisessa ajassa on mahdollista löytää kattoteemoja vaikkapa BIP-aihioiksi, jotka usean korkeakoulun ja eri alojen edustajat näkevät kiinnostavina ja mahdollisina. Seuraavaksi on tietenkin mietittävä, miten nämä saadaan käytännössä toteutumaan”, Johanna kertoo.

Yksi itselleni merkityksellisimmistä keskusteluista liittyi inkluusioon. Puhuimme yleisellä tasolla yhteenkuuluvuudesta ja päädyimme keskustelemaan siitä, miten kaikki U!REKA-korkeakoulujen opiskelijat voisivat olla tasavertaisessa asemassa. Tarkasteluun on syytä ottaa esimerkiksi se, millä kriteereillä opiskelijat valitaan mukaan vaikkapa BIP-kursseille”, Johanna jatkaa.

Inkluusio on yksi U!REKA eurooppalaisen yliopiston pääarvoista ja sen toteutumiseen panostetaan allianssissa opetuksen huolellisen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös toiminnan seurannassa ja arvioinnissa. Koska U!REKA-kumppanit ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan, Ostravassa käydyt keskustelut ovat osin myös jatkoa aikaisempaan.

Osallistuin vuosia sitten ensimmäiseen U!REKA-tapaamiseen Amsterdamissa sekä sitä seuraavaan Frankfurtissa, ja näissä luotiin hyvää pohjaa yhteistyölle ja verkostoitumiselle. Ostravassa annettiin paljon mahdollisuuksia henkilökohtaisiin kohtaamisiin ja painotettiin erityisesti konkreettista yhdessä ideointia ja tekemistä”, Kaija reflektoi kuluneita vuosia.

Oli mukava kuulla kumppaneiden kokemuksia onnistuneista projekteista, yrittäjyysopinnoista sekä start-up -toiminnasta. Ilmapiiri oli innostunut ja työpajoissa inspiroiduttiin erilaisista konkreettisista yhteistyön tavoista Hackatoneista yhteisiin tutkinto-ohjelmiin ja tutkintoihin. YAMK-tutkintovastaavana toivon, että pystymme lisäämään U!REKA-kumppaneiden kanssa joustavia kansainvälistymismahdollisuuksia myös maisteriopiskelijoille ja että heitä saadaan mukaan monialaisiin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin”, Kaija jatkaa.

Allianssin pitkän aikavälin tavoitteina on lisätä ja helpottaa sekä opiskelijoiden että opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuutta sekä laajentaa opetusyhteistyötä kursseista ja projekteista myös yhteistutkintoihin. Yhteiset työpajat jatkuvatkin verkon välityksellä pitkin tätä vuotta ja tulevina vuosina ja tapaamisia järjestetään myös kasvokkain eri kumppanikorkeakouluissa.

Pedagogiikan foorumiin osallistujat tekemässä ryhmätyötä
Pedagogiikan foorumin lämmittelytehtävät innostivat osallistujia. Kuva: VSB-TUO

Metropolia järjestää vuoden 2025 U!REKA Connects -tapahtuman

U!REKA Connects järjestetään vuosittain eri maassa, eri kumppanikorkeakoulun toimesta. Ensi vuonna Metropolialla on kunnia järjestää tapahtuma pääkaupunkiseudun kampuksillaan.

Virallinen U!REKA Connects 2025 -ohjelma järjestetään toukokuun 21–22.päivä. Tapahtuma sisältää runsaasti vuorovaikutteista ohjelmaa ei vain allianssin kumppaneille ja liitännäiskumppaneille vaan myös muille yhteistyötahoille, jotka ovat jo mukana Metropolian kansainvälisessä yhteistyössä tai haluaisivat tulla siihen enemmän mukaan.

Yhdessä eurooppalaisten kumppaneidensa kanssa Metropolia pyrkii kestävään ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Kasvokkaiset kohtaamiset ovat elintärkeä osa kansainvälistä yhteistyötä. Perusta yhdessä tekemiselle luodaan ja jatkossa vahvistuu juuri kohtaamisissa, ja tämän vuoden Connects on ollut onnistunut kokonaisuus tätä varten.

Lisätietoa

Mona Roman
Tutkimusjohtaja
U!REKA eurooppalaisen yliopiston pääkoordinaattori
Metropolia Ammattikorkeakoulu
mona.roman [at] metropolia.fi (mona[dot]roman[at]metropolia[dot]fi)

Kuva työpajan osallistujista keskustelmassa toistensa kanssa
Vuositapaaminen mahdollisti mielenkiintoisia keskusteluita eurooppalaisten kollegoiden välillä. Kuva: VSB-TUO
Ryhmäkuva U!REKA Connectsiin osallistuneista
U!REKA Connects 2024 toi yhteen lähes 200 korkeakoulutuksen asiantuntijaa ja jäsentä. Kuva: VSB-TUO