Vanhustyön YAMK-opinnot antoivat virtaa työn kehittämiseen

6.6.2021 - 09:00

Jenni HauniaJenni Haunia valmistui Metropolian Vanhustyön ylemmästä amk-tutkinto-ohjelmasta 2021. Hän kertoo opiskeluistaan ja urastaan:

"Olen Jenni Haunia, tamperelainen vanhustyössä työskentelevä 47-vuotias sairaanhoitaja. Valmistuin sairaanhoitajaksi Porin Diakonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2001. Työskentelin kymmenen vuotta sairaanhoitajana Pakistanin luoteisosassa, pienessä kristillisessä sairaalassa. Ajauduin vanhustyöhön palattuani Suomeen. Pakistanilaisessa kulttuurissa vanhukset vanhenevat yleensä pojan perheessä, eikä tehostetulle palveluasumiselle tai kotihoidon käynneille ole tarvetta. Aluksi vanhusten tilanne Suomessa ihmetytti minua - huonokuntoisia vanhuksia asumassa ja selviämässä arjen haasteista yksin. Työssäni kuulin mielenkiintoisia elämäntarinoita ja kohtasin ainutlaatuisia ikäihmisiä. Vanhustyö moninaisuudessaan vei mukanaan.

Nyt työskentelen lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusosastolla. Osastolle saapuu kotona tai palveluasumisen piirissä asuvia lonkkamurtuman saaneita kuntoutujia. Olen nuoruudessani opiskellut fysioterapeutiksi, joten kyseinen osasto tuntuu juuri sopivalta ja innostavalta työpaikalta. Omat harrastukseni ovat pitkälti liikuntapainotteisia. Liikkumista ulkona vuodenaikojen mukaan pyörällä, suksilla tai jalkaisin, lisäksi käyn kuntosalilla. Koen liikunnan tärkeäksi työssäjaksamisen kannalta.

Miksi hain opiskelemaan Metropoliaan vanhustyön ylempää amk-tutkintoa

Oltuani Suomessa muutaman vuoden, halusin lähteä opiskelemaan. Työ vanhusten parissa tuntui mielenkiintoiselta ja halusin oppia siitä lisää. Metropoliassa alkoi diabeteshoitajan koulutus, jonka ajattelin olevan hyödyllinen. Diabeetikkojen määrän lisääntyessä tietoa sairaudesta ja sen hoidosta tarvitaan.

Edellisestä opiskelusta oli kulunut vuosia ja opiskelujen aloittaminen jännitti. Opiskelu Metropoliassa oli kuitenkin innostavaa ja hyvin järjestettyä. Tarjolla oli uusinta tietoa ammattitaidolla opetettuna. Päästyäni sisälle koulun systeemiin, tuntui luontevalta hakea Metropoliaan YAMK-opintoihin. Innostusta lisäsi, kun Metropoliassa oli tarjolla vanhustyön tutkinto-ohjelma.

Opiskelu oli erittäin antoisaa ja mielenkiintoista

Opiskelu oli erittäin antoisaa ja mielenkiintoista. Opinnoissa pureuduttiin laaja-alaisesti vanhustyön tämän hetken sekä tulevaisuuden haasteisiin. Opintokokonaisuudet oli suunniteltu työelämän tarpeet huomioiden ja tehtävät tähtäsivät useimmiten työelämän kehittämiseen. Opiskelijaryhmässä oli eri ammattien edustajia mm. sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja geronomeja. Kokemusta eri terveydenhuollon alueilta oli laajasti, mikä rikastutti keskusteluja ja toi erilaisia näkökulmia asioihin.

Koulutus antoi eväitä moninaisuuden ymmärtämiseen sekä työyhteisöissä että asiakkaiden tai potilaiden keskuudessa. Omia ajatuksia ja asenteita sai haastaa uuden tiedon ja erilaisten mielipiteiden valossa. Tarjolla oli uusinta kotimaista ja kansainvälistä materiaalia gerontologian tieteenalalta. Työyhteisön johtamiseen sai eri opintokokonaisuuksien kautta hyviä eväitä.

Ajoittain koin haasteeksi työn ja opiskelun yhteensovittamisen. Olin opintovapaalla opiskelujen aikana kolme kuukautta ja koin sen hyväksi. Tuona aikana sain rauhassa keskittyä opinnäytetyöni tekemiseen.

Opinnot oli suunniteltu käytännönläheisiksi. Opintokokonaisuuksissa hyödynnettiin esimerkiksi kokemusasiantuntijoita, sekä tuotiin esille käynnissä olevia projekteja eri paikkakunnilta. Tehtävissä kartoitettiin työelämän tarpeita ja pyrittiin linkittämään tehtäviä niihin. Yhdessä pohdittiin hoitoalan henkilöstövajetta ja esimiestyön haasteita pitovoiman lisäämiseksi. Opintomateriaalien ja hyvien opettajien johdolla käytiin monia mielenkiintoisia keskusteluja.

Opiskelu jouduttiin Covid-19-pandemian vuoksi toteuttamaan miltei kokonaisuudessaan etäopiskeluna. Opinnot sujuivat ihmeteltävän hyvin ja tekniikka toimi. Itselle tämä oli aluksi oppimisen paikka sekä teknisesti että esiintymisen osalta. Kommunikointi olisi mahdollisesti ollut vielä rikkaampaa ja antoisampaa, jos olisimme fyysisesti olleet samassa tilassa. Upea juttu kuitenkin, että näinkin saadaan koulutuksia hyvin toteutettua. Henkilökohtaisesti myös nautin etäopiskelusta, koska vältin matkustamisen Tampereelta Helsinkiin.

Tulevaisuus

Jatkan toistaiseksi samassa työssä lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusosastolla. Opiskelun myötä koen saaneeni uutta virtaa ja intoa työhöni sekä sen kehittämiseen. Olen saanut uusia näkökulmia työskentelyyn moniammatillisen ja moninaisen työryhmän jäsenenä, ja laajemmin osana yhteiskuntaa ja vanhustyön palveluverkostoa. Opiskelu oli hieno ja iso ponnistus. Kiitollisin mielin ajattelen kulunutta matkaa ja sen varrella kohtaamiani ihmisiä. Tästä on hyvä jatkaa tärkeässä työssä vanhusten parissa."

Lisätietoja

Vanhustyön tutkinto-ohjelma, Geronomi (AMK)

Vanhustyön ylempi AMK-tutkinto