Vetovoimainen sote- ja hyvinvointiala syntyy inhimillisesti kestävistä työyhteisöistä

25.4.2023 - 09:00

Työvoiman saatavuus elintärkeillä sosiaali- ja terveysaloilla sekä hyvinvointialoilla on ajankohtainen kysymys myös Suomessa. Yksi Metropolia Ammattikorkeakoulun tehtävistä on kehittää työelämän uudistumiskykyä. Tehtävää toteutetaan kouluttamalla uusia sote- ja hyvinvointialan ammattilaisia sekä täydentämällä heidän osaamista jatkuvan oppimisen periaatteella.

Henkilöstön hyvinvointi on avainasemassa sote- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Alan vetovoiman kasvuun on löydettävä uusia tapoja johtaa työyhteisöjä. Yksi keinoista on kehittää työntekijöiden voimavaroja sopeutua muuttuviin työelämän vaatimuksiin, yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa.

Ihminen muovaamassa käsillään teosta, jolla kuvataan kestävän työelämän piirteitä.Kestäväksi! -seminaarissa muistutettiin ihmisen voimavarojen rajallisuudesta

Sote- ja hyvinvointialojen inhimillisen kestävään työhön keskityttiin Metropolian Myllypuron kampuksella 30.3.2023 järjestetyssä Kestäväksi! -seminaarissa. Tilaisuuden puhujat nostivat esiin, kuinka tärkeitä omien voimavarojen tunteminen sekä psykologinen turvallisuus osana työhyvinvointia on.

Anonyymeissa yleisöpalautteissa tärkeä oivallus oli, että hyvinvoinnin merkitys on valtava - niin työntekijöille, yrittäjille kuin asiakkaille. Aivoergonomia mainittiin tärkeänä tekijänä hyvinvoinnille. Palautteissa tunnistettiin, että psykologinen turvallisuus vaikuttaa niin luovuuteen, tuottavuuteen kuin hyvinvointiin. Palautteissa kuvattiin myös, ettei työpaikan ilmapiiri ole kiinni palkkanauhasta, vaan arjen pienemmistä teoista.

Kuvassa oikealla: Tilaisuudessa työstettiin teoksia, joilla kuvataan inhimillisesti kestävän työelämän piirteitä.

Aivoergonomia ja palautumisen merkitys

Aivotutkija Minna Huotilainen muistutti puheenvuorossaan, kuinka ihmisaivot ovat vielä keräilijä-metsästäjä -kehitysvaiheessa, ja miten haastavaa tulevaisuuden digitalisoituva maailma aivoillemme on.

Työn jatkuvat keskeytykset, silppuisuus ja informaatiotulva kuormittavat aivoja. Aivot vaativat työstä palautumista ja tauotuksia toimiakseen. Huotilainen jakoi yleisölle käytännön vinkkejä taukokulttuurin elvyttämiseksi ja palautumisen edistämiseksi.

Psykologista turvallisuutta työarjessa

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala kertoi, miten psykologinen turvallisuus vaikuttaa työyhteisön menestykseen ja hyvinvointiin. Hyvässä työyhteisössä uskalletaan ilmaista mielipiteitä ja tunteita avoimesti. Tämä edistää avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä, joka vähentää stressiä ja parantaa työssä viihtymistä.

Inhimillistä työelämää tukevat työyhteisön vuorovaikutus, sen jäsenten kuuleminen ja kohtaaminen. Esihenkilön esimerkin voima ja kaikkien työyhteisön jäsenten oppimispotentiaalin tunnistaminen ovat tärkeitä työkaluja menestyvälle työyhteisölle.

Toimivimmat työelämän tulevaisuuden ratkaisut pohjautuvat inhimillisesti kestävään ajattelumalliin, ja hyvään yhteistyöhön työelämän osapuolten välillä.

Lisätietoja

Titta-Maria Kettunen
Projektipäällikkö, Katse tulevaisuuteen -hanke
titta-maria.kettunen [at] metropolia.fi (titta-maria[dot]kettunen[at]metropolia[dot]fi)

Kati Ylikahri
Projektipäällikkö, Kestävä keikkatyö -hanke
kati.ylikahri [at] metropolia.fi (kati[dot]ylikahri[at]metropolia[dot]fi)

Kestäväksi! -seminaarin järjestivät Katse tulevaisuuteen sekä Kestävä keikkatyö -hankkeet. 

Katse tulevaisuuteen -hanke vahvistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden muutoskyvykkyyttä sekä antaa konkreettisia työkaluja yrityksen kestävän menestystarinan rakentamiseen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se toteutetaan 1.5.2021–30.4.2023.

Kestävä keikkatyö -hanke keskittyy työhyvinvoinnin, -turvallisuuden ja -terveyden, sekä näiden kautta tuottavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen keikkatyötä hyödyntävissä sekä välittävissä yrityksissä. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Projekti toteutetaan Etelä-. Kaakkois-, Keski- ja Pohjois-Suomessa aikavälillä 1.3.2020–31.8.2023.