Yritysten kestävää menestystä rakentamassa

Katse tulevaisuuteen -hankkeen (ESR) tarkoituksena on vahvistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden muutoskyvykkyyttä sekä antaa konkreettisia työkaluja yrityksen kestävän menestystarinan rakentamiseen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset käyvät läpi joko yrityskohtaisen tai useiden yrittäjien pienryhmässä toteutettavan kehittämispolun, jonka aikana kirkastetaan yhdessä työyhteisön tulevaisuuden visio ja rakennetaan konkreettinen suunnitelma tämän saavuttamiseksi. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen sekä kestävän työn periaatteisiin pitkäaikaisen kilpailukyvyn pohjana. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, joten kohderyhmään kuuluvat yritykset ja yhdistykset voivat osallistua hankkeeseen maksutta. Hanke toteutetaan 1.5.2021–30.4.2023.

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumamme ovat maksuttomia. Tapahtumamme ovat avoimia kaikille, mutta niissä painottuu erityisesti hyvinvointialan pienryritysten näkökulma.

Kestäväksi! - Inhimillisesti kestävää työtä sote- ja hyvinvointialalle

Aika: 30.3.2023 klo 12.30-15.30
Paikka: Metropolia, Myllypuron kampus (Myllypurontie 1, 00920 Helsinki)

Mitä inhimillisesti kestävä työ tarkoittaa arjessa? Miten varmistaa kestävyys myös esihenkilötyössä? Tervetuloa Kestäväksi!-seminaariin rakentamaan yhdessä inhimillisesti kestävää työtä.

Kaikille avoin tilaisuus on suunnattu erityisesti sote- ja hyvinvointialan yrittäjille ja esihenkilöille. Varaa jo nyt aika kalenteristasi.

Tilaisuuden moderaattorina toimii vuoden puhujanakin palkittu Marjo Rantanen. Tilaisuus on Katse tulevaisuuteen -hankkeen loppuseminaari.

Kestäväksi!-seminaarin lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Yrittäjyyden aalloilla -podcast

Yrittäjyyden aalloilla -podcastissa käsitellään yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja keskustellaan eri alojen edustajien kanssa näistä aiheista. Katse tulevaisuuteen -hankkeen toteuttaman podcastin kipparina toimii Helena Miettunen.

Jaksot

Yrittäjyyden myytti 1: Yrittäjä ei voi vaikuttaa osaajapulaan

Mitä yrittäjä voisi tehdä menestyäkseen osaajapulasta huolimatta? Helena Miettusen kanssa teemasta keskustelemassa ammattikorkeakouluopiskelijat Anton Sidorik ja Lara Bertieri sekä Katse tulevaisuuteen -hankkeen asiantuntija Salla Kivelä.

Yrittäjyyden myytti 2: Yrityksen arvoja ei tarvitse miettiä tai käydä esimerkiksi perehdytyksessä läpi

Miten yrittäjän kannattaa käydä yrityksen arvot läpi uuden työntekijän kanssa? Helena Miettusen kanssa asiasta keskustelemassa Katse tulevaisuuteen -hankkeen asiantuntija Jaana Meriläinen.

Yrittäjyyden myytti 3: Konkurssi(uhka) on yrittäjän loppu

Onko konkurssi tai sen uhka yrittäjyyden loppu? Helena Miettusen kanssa kysymystä ruotii Sami Heikkilä Nordeasta.

Yrittäjyyden myytti 4: Johtajan on varmistettava kaikki

Tarvitseeko johtajan varmistaa kaikki? Jos johtaja kokee tarvetta tarkistaa työntekijöidensä tekemiset, mistä se voi kertoa? Helena Miettusen kanssa asiaa käsittelee Katse tulevaisuuteen -hankkeen projektipäällikkö Titta-Maria Kettunen.

Yrittäjyyden myytti 5: Yrittäjä on yksin rahoituksensa ja taloutensa suunnittelun kanssa

Mistä yrittäjä voi saada tukea rahoituksensa ja taloutensa suunnitteluun? Helena Miettusen kanssa kysymykseen vastaa Marjo Seppälä Finnverasta.

Kuka voi osallistua hankkeeseen?

Hankkeeseen ei oteta enää uusia osallistujayrityksiä. Olet kuitenkin tervetullut maksuttomaan loppuseminaariimme!

Hankkeen kehittämispolut on suunnattu:

 • Uudellamaalla toimiville
 • sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan
 • *mikro- tai pk-yrityksille (henkilöstömäärä 1-249),
 • jotka haluavat hyvinvoivan ja muutoskykyisen työyhteisön.

*Yrityskoon osalta noudatamme Euroopan komission pk-yrityksen määritelmää eli myös määritelmän täyttävät taloudellista toimintaa harjoittavat y-tunnukselliset yhdistykset voivat osallistua hankkeeseen.

Miksi kannattaa osallistua?

Hankkeeseen osallistumisen myötä yrityksellä on kestävän menestyksen tarina, joka sisältää

 • yhdessä jaetun vision yrityksen tulevaisuudesta
 • työkalut ja suunnitelman visioon pääsemiseksi
 • muutoksissa joustavasti toimivan työyhteisön
 • avaimet kestävään työkulttuuriin, jossa vuorovaikutus toimii ja jokainen osallistuu oman työnsä kehittämiseen

Osallistuminen on mahdollista joustavasti myös etänä tai hybridimallilla.

Mitä osallistuminen tarkoittaa?

Katse tulevaisuuteen -kehittämispolku toteutetaan työpajatyöskentelynä. Kehittämispolun aikana kirkastetaan yrityksen toivottu tulevaisuus sekä lähdetään suunnitelmallisesti tavoittelemaan sitä. Hankkeen asiantuntijat tukevat yhteisten tavoitteiden määrittelyssä sekä tarjoavat yrityksen tarpeisiin sopivia työkaluja toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi. Yrityksen työntekijät vievät yhdessä sovittuja kehitystoimenpiteitä eteenpäin kehittämispolun eri vaiheiden välissä.

Yhteisen kehittämispolun päätteeksi yrityksen kyky kohdata muutostilanteita on kasvanut ja yrityksen toimintatavat vastaavat entistä paremmin kestävän työn periaatteita.

Olemme kehittäneet Katse tulevaisuuteen -kehittämispolusta kaksi eri versiota huomioidaksemme erilaisten työyhteisöjen tarpeet:

1) yrityskohtaisesti toteutettavan polku yrityksille, joissa työskentelee yrittäjien lisäksi palkattuja työntekijöitä (yrityskohtaisen toteutuksen esittelyvideo)

2) ryhmämuotoisesti toteuttava polku, joka mahdollistaa yksin tai parina työskenteleville yrittäjille muiden yrittäjien vertaistuen (ryhmämuotoisen toteutuksen esittelyvideo)

Kehittämispolulla hyödynnetään Metropolian aiemmissa hankkeissa kerättyä tutkimustietoa sekä yritysten kehittämisestä saatuja konkreettisia tuloksia (katso esimerkiksi Työhyvinvointiboosteri).

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja siksi osallistuminen on kohderyhmään kuuluville yrityksille maksutonta. Osallistuminen kirjataan yritykselle vähämerkityksiseksi (de minimis) yritystueksi.

Ryhmämuotoinen kehittämispolku mikroyrittäjille

Toimitko yrittäjänä ilman palkattua henkilökuntaa? Sinua varten järjestämme kehittämispolusta ryhmätoteutuksen, jonka aikana pääset paitsi kehittämään yrittäjyyttäsi myös verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa.

Järjestämme neljä työpajaa sisältävän pienryhmätoteutuksen, jossa luodaan katse yrityksesi tulevaisuuteen. Etänä toteutettavissa työpajoissa pääset visioimaan yrityksesi ja yrittäjyytesi tulevaisuutta, laatimaan suunnitelman visioon pääsemiseksi sekä kasvattamaan kykyäsi toimia joustavasti ja kestävästi yrittäjyyden aallokoissa. Tavoitteena on turvata yrityksen kestävä tulevaisuus yhdessä yrittäjyyden haasteita ratkoen.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja siksi osallistuminen on kohderyhmään kuuluville yrityksille maksutonta. Osallistuminen kirjataan yritykselle vähämerkityksiseksi (de minimis) yritystueksi.

Syksyn 2022 pienryhmätoteutuksen aikataulu:

 • 14.10. klo 8-10 Tulevaisuuspaja: Miltä yritykseni ja yrittäjyyteni näyttävät nyt ja miltä haluan niiden näyttävän tulevaisuudessa?
 • 8.11. klo 8-10 Onnistumispaja 1: Minä hyvinvoivana yrittäjänä & onnistumisenportaat kohti visiotani
 • 28.11. klo 8-10 Onnistumispaja 2: Vision toteutumisen esteiden ennakoiminen ja ratkaiseminen
 • 13.12. klo 8-10 Yhteenvetopaja: Opitun reflektointi ja oman onnistumissuunnitelman täydennys kestävän yrittäjyyden menestystarinaksi

Pienryhmätoteutus järjestetään etäyhteyksien avulla, joten tarvitset osallistumiseen vain tietokoneen tai mobiililaitteen.

Ilmoita kiinnostuksesi osallistua pienryhmään. Olemme sinuun yhteydessä lähipäivinä osallistumisesi varmistamiseksi.

Yrityskohtainen kehittämispolku tiimeille

Tiimeille tarkoitettu kehittämispolku koostuu neljästä vaiheesta (kuva alla), jotka jaksotetaan yhdessä sopien noin 9–12 kuukauden ajanjaksolle yrityksen toiveiden mukaisesti. Työskentely tapahtuu työpajoissa, joihin osallistuu yritysjohdon lisäksi yrityksen työntekijöistä koottu kehitystiimi.

Katse tulevaisuuteen -kehittämispolun kulku yrityksissä:

Katse tulevaisuuteen yrityksen kehittämispolun kulku. Kuvattu alla sanallisesti.

Työpajojen sisältö

Kehittämispolku voidaan toteuttaa yrityksen toiveiden mukaisesti etä-, hybridi- tai lähityöskentelynä. Työpajojen ja tapaamisten järjestämisessä voidaan hyödyntää muun muassa Zoom-, Teams- ja Jamboard-työkaluja, jotka tukevat vuorovaikutteisen toimintakulttuurin rakentamista sekä vastaavat koronan, kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

1. Tulevaisuuspaja: visioidaan onnistunut tulevaisuus
 • Kesto: noin 1,5 h
 • Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi
 • Tavoite: Visioidaan yrityksen toivottu tulevaisuus esimerkiksi 1, 3 ja 5 vuotta eteenpäin ja sitoutetaan tiimi tähän yhteiseen tavoitteeseen.

Pajan jälkeen hankkeen asiantuntija tapaa yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi pajan kooste ja sovitaan tulevissa pajoissa käsiteltävistä teemoista.

2. Onnistumispajat: laaditaan konkreettinen suunnitelma tulevaisuuden visioon pääsemiseksi
 • Kesto: noin 1,5 h x 2 työpajaa = 3 h tuntia
 • Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi
 • Tavoite: Onnistumispajoissa rakennetaan yhteistoiminnallisesti konkreettinen suunnitelma vaihe vaiheelta kohti toivottua tulevaisuutta.

Pajoissa keskitytään erityisesti yrityksen resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen.

Pajojen jälkeen hankkeen asiantuntija tapaa yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi pajojen kooste ja valmistaudutaan yhteenvetopajaan.

3. Yhteenvetopaja: täydennetään suunnitelma kestäväksi menestystarinaksi
 • Kesto: noin 2 h
 • Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi
 • Tavoite: Tulevaisuus- ja onnistumispajojen tuloksia täydennetään kestävän työn näkökulmilla: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja inhimillinen. Tuloksena syntyy yrityskohtainen Katse tulevaisuuteen, joka toimii kilpailuetua tuottavana kestävän työn menestystarinana sekä konkreettisena suunnitelmana yrityksen kestävässä kehittämisessä.

Pajan jälkeen asiantuntija tapaa jälleen yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa viimeistellään yrityksen menestystarina, johon on kirjattu tarkasti kehittämisen kohteet, aikataulut, toimijat ja vastuut.

4. Missä mennään -katsaukset
 • Kesto: noin 1 h x 2 katsaustapaamista = 2 h
 • Ajankohta: noin 2 ja 6 kuukauden kuluttua yhteenvetopajasta
 • Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi
 • Tavoite: Tukea yritystä matkalla kohti yrityksen menestystarinaa seuraamalla sovittujen toimenpiteiden toteutumista sekä taklaamalla mahdollisia haasteita yhdessä.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja siksi osallistuminen on kohderyhmään kuuluville yrityksille maksutonta. Osallistuminen kirjataan yritykselle vähämerkityksiseksi (de minimis) yritystueksi

Menneet tapahtumat

Webinaari: Katse sote-alan tulevaisuuteen 20.1.2022

Ohjelma
09.00 Webinaarin aloitus
09.05 Elina Hiltunen: Kolme avainta tulevaisuuteen: ennakointi, innovointi ja kommunikointi
09.35 Mikä sote-alan toimijoita pohdituttaa tällä hetkellä?
09.45 Terhi Tevameri: Sote-toimiala monien murrosten keskellä
10.35 Tauko
10.45 Minna Janhonen: Miten voin varautua asioihin, joiden en tiedä tapahtuvan?
11.15 Titta-Maria Kettunen: Katse tulevaisuuteen -hankkeen esittely
11.25 Eveliina Korkiakangas: Sote-alan yrittäjän työstä palautuminen ja jaksaminen
11.50 Yhteenveto
12.00 Webinaari päättyy

Osallistujien palaute tapahtumasta

Keräsimme tapahtuman jälkeen osallistujilta palautetta webinaarin onnistumisesta ja toiveista tulevia tilaisuuksia ajatellen:

 • Yleisarvosana tapahtuman onnistumisesta: 4,52 (asteikko 1-5)
 • Webinaari tarjosi hyödyllistä tietoa: 4,62 (asteikko 1-5)
 • Puhujat olivat asiantuntevia: 5 (asteikko 1-5)
 • Olen valmis suosittelemaan muita hankkeen tilaisuuksia tuttavilleni: 4,43 (asteikko 1-5)
 • Tekninen toteutus: 4,76 (asteikko 1-5)

Osallistujat antoivat kiitosta positiivisesta asenteesta, käytännöllisistä vinkeistä ja rakenteesta, jossa edettiin yleiseltä tasolta yksilöön. Kehittämisideona mainittiin vuorovaikutteisuuden lisääminen ja yrittäjien omakohtaisten tarinoiden sisällyttäminen tilaisuuksiin.

Lisätietoja menneestä tapahtumasta ja puhujista löydät Katse sote-alan tulevaisuuteen -webinaarin tapahtumasivuilta.

Yrittäjän oma resilienssi osana yrityksen menestystarinaa 26.4.2022

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Yrittäjän oma resilienssi osana yrityksen menestystarinaa -tapahtumasivulta.

3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä 28.4.2022

Osallistuimme Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian järjestämään virtuaaliseen konferenssiin, esityksemme aiheena oli "Ennakoinnin, yhdessä tekemisen ja kehittämisen avulla kohti kestävää työelämän muutosta".

Konferenssin verkkosivut

Yrityksen sisäinen vuorovaikutus ja viestintä 31.5.2022

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Yrityksen sisäinen vuorovaikutus ja viestintä -tapahtumasivulta.

Kahdeksan työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa ratkaisua yrityksille 9.6.2022

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Kahdeksan työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa ratkaisua yrityksille -tapahtumasivulta.

Webinaari: Miten luon työympäristön, joka houkuttaa ja koukuttaa? 20.9.2022

Työntekijöiden onnistunut rekrytointi ja nykyisistä työntekijöistä kiinni pitäminen ovat pienyritysten kestävän menestyksen edellytyksiä. Voit yrittäjänä kehittää yrityksesi työnantajakuvaa ja työkulttuuria yksinkertaisilla arjen teoilla varmistaaksesi onnistuneet rekrytoinnit ja työntekijöiden sitoutumisen.

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Miten luon työympäristön, joka houkuttaa ja koukuttaa? -webinaarin tapahtumasivuilta.

Merkityksellisyys polkuna kestävään työhön 4.10.2022

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Merkityksellisyys polkuna kestävään työhön -tapahtumasivulta.

Virtuaalinen työpaja: Miten luon työympäristön, joka houkuttaa ja koukuttaa? 24.11.2022

Työntekijöiden onnistunut rekrytointi ja nykyisistä työntekijöistä kiinni pitäminen ovat pienyritysten kestävän menestyksen edellytyksiä. Näihin teemoihin pureuduttiin Miten luon työympäristön, joka houkuttaa ja koukuttaa? -työpajassa.


Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät virtuaalisen työpajan tapahtumasivulta.