Yritysten kestävää menestystä rakentamassa

Katse tulevaisuuteen -hankkeen (ESR) tarkoituksena on tukea sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden selviytymiskykyä koronapandemian haasteissa sekä antaa konkreettisia työkaluja yrityksen kestävän menestystarinan rakentamiseen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset käyvät läpi noin 9-12 kuukauden mittaisen yksilöllisen kehityspolun, jonka aikana kirkastetaan yhdessä yrityksen tulevaisuuden visio ja rakennetaan konkreettinen suunnitelma tämän saavuttamiseksi. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen sekä kestävän työn periaatteisiin pitkäaikaisen kilpailukyvyn pohjana. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, joten mikro- ja pk-yritykset voivat osallistua hankkeeseen maksutta. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023.

Etsimme juuri nyt osallistujia hankkeeseen, joten ilmoita yrityksesi mukaan heti!

Kuka voi osallistua hankkeeseen?

  • Uudellamaalla toimiva
  • sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan
  • mikro- tai pk-yritys,
  • joka haluaa hyvinvoivan ja muutoskykyisen työyhteisön.

Yrityskoon osalta noudatamme Euroopan komission pk-yrityksen määritelmää eli myös taloudellista toimintaa harjoittavat y-tunnukselliset yhdistykset voivat osallistua hankkeeseen.

Mikäli olet epävarma kuulutko kohderyhmään, ota rohkeasti yhteyttä ja selvitetään asia yhdessä.

Miksi kannattaa osallistua?

Hankkeeseen osallistumisen myötä yrityksellä on kestävän menestyksen tarina, joka sisältää

  • yhdessä jaetun vision yrityksen tulevaisuudesta
  • työkalut ja suunnitelman visioon pääsemiseksi
  • muutoksissa joustavasti toimivan työyhteisön
  • avaimet kestävään työkulttuuriin, jossa vuorovaikutus toimii ja jokainen osallistuu oman työnsä kehittämiseen

Osallistuminen on mahdollista joustavasti etänä tai hybridimallilla, joten koko kehityspolku on mahdollista kulkea koronatilanteesta riippumatta. Aloitusajankohta sovitaan yrityksen toiveiden mukaisesti.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää!

p. 050 536 2922 
titta-maria.kettunen [at] metropolia.fi

Mitä osallistuminen tarkoittaa?

Kukin yritys käy läpi nelivaiheisen kehityspolun (kuva alla), jonka aikana rakennetaan yrityksen selviytymissuunnitelma sekä perustukset kestävälle menestystarinalle. Kehityspolun aikana rakentuva yrityksen menestystarina pohjaa yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin ja siinä huomioidaan erityisesti resilienssin eli muutosjoustavuuden ja kestävän työkulttuurin vahvistaminen. Kehityspolun vaiheet jaksottuvat noin 9-12 kuukauden ajanjaksolle yrityksen toiveiden mukaisesti.Työskentely tapahtuu työpajoissa, joihin osallistuu yritysjohdon lisäksi yrityksen työntekijöistä koottu kehitystiimi.

Kehityspolun kulku

Kehityspolun aikana kirkastetaan yrityksen toivottu tulevaisuus sekä lähdetään suunnitelmallisesti tavoittelemaan sitä. Hankkeen asiantuntijat tukevat yhteisten tavoitteiden määrittelyssä sekä tarjoavat yrityksen tarpeisiin sopivia työkaluja toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi. Yrityksen työntekijät vievät yhdessä sovittuja kehitystoimenpiteitä eteenpäin kehityspolun eri vaiheiden välissä.

Yhteisen kehityspolun päätteeksi yrityksen kyky selviytyä muutostilanteista on kasvanut ja yrityksen sekä sen henkilöstön hyvinvointi ja tuottavuus ovat parantuneet. Lisäksi yrityksen toimintatavat vastaavat entistä paremmin kestävän työn periaatteita.

Kehityspolulla hyödynnetään Metropolian aiemmissa hankkeissa kerättyä tutkimustietoa sekä yritysten kehittämisestä saatuja konkreettisia tuloksia (katso esimerkiksi Työhyvinvointiboosteri).

Katse tulevaisuuteen -kehistyspolun kulku yrityksissä:

Katse tulevaisuuteen yrityksen kehityspolun kulku. Kuvattu alla sanallisesti.

Työpajojen sisältö

Työpajojen järjestämisessä hyödynnetään muun muassa Zoom-, Teams- ja Jamboard-työkaluja, jotka tukevat vuorovaikutteisen toimintakulttuurin rakentamista sekä vastaavat koronan, kestävän kehityksen ja ilmastomuutoksen haasteisiin.

1. Tulevaisuuspaja: visioidaan onnistunut tulevaisuus

Kesto: noin 1,5 h

Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi

Tavoite: Tulevaisuuspajassa yritykselle visioidaan yhdessä kolme selviytymistä ja yrityksen toivottua tulevaisuutta tukevaa skenaariota. Katse tulevaisuuteen luodaan 1, 3 ja 5 vuotta eteenpäin.

Pajan jälkeen hankkeen asiantuntija tapaa yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi pajan kooste ja sovitaan tulevissa pajoissa käsiteltävistä teemoista.

2. Selviytymispajat: laaditaan konkreettinen suunnitelma tulevaisuuden visioon pääsemiseksi

Kesto: noin 1,5 h x 2 työpajaa = 3 h tuntia

Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi

Tavoite: Selviytymispajoissa rakennetaan yhteistoiminnallisesti konkreettinen yrityksen selviytymissuunnitelma vaihe vaiheelta. Työpajoissa nimetään ratkaisuja ja keinoja selviytymisen tueksi ja tulevaisuusskenaarioihin pääsemiseksi. Pajan alussa perehdytään resilienssitalomalliin ja kestävän työn viitekehykseen sekä kerrataan yhdessä tulevaisuuspajan tulokset.

Pajojen jälkeen hankkeen asiantuntija tapaa yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi pajojen kooste ja valmistaudutaan yhteenvetopajaan.

3. Yhteenvetopaja: täydennetään selviytymissuunnitelma kestäväksi menestystarinaksi

Kesto: noin 2 h

Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi

Tavoite: Luodaan yrityksen yhteinen menestystarina. Tulevaisuuspajan ja selviytymispajojen tuloksia täydennetään kestävän työn näkökulmilla: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen sekä inhimillinen. Tuloksena syntyy yrityskohtainen Katse tulevaisuuteen, yrityksen menestystarina, joka sisältää yrityksen selviytymissuunnitelman sekä toimii kilpailuetua tuottavana yrityksen kestävän työn ja kehityksen tarinana.

Pajan jälkeen asiantuntija tapaa jälleen yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa rakennetaan valmiiksi yrityksen selviytymissuunnitelma ja menestystarina, johon on kirjattu tarkasti kehittämisen kohteet, aikataulut, toimijat ja vastuut.

4. Missä mennään -katsaukset

Kesto: noin 1 h x 2 katsaustapaamista = 2 h

Ajankohta: noin 2 ja 6 kuukauden kuluttua yhteenvetopajasta

Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi

Tavoite: Tukea yritystä matkalla kohti yrityksen menestystarinaa seuraamalla sovittujen toimenpiteiden toteutumista sekä taklaamalla haasteita yhdessä.

Yrittäjien aamukahvitilaisuudet

Hankkeen aikana järjestetään säännöllisesti myös virtuaalisia aamukahvitilaisuuksia, joissa yrittäjät saavat vertaistukea ja pääsevät oppimaan ajankohtaisista asioista asiantuntijapuheenvuorojen kautta.