Yrittäjä, katse tulevaisuuteen! Ammattikorkeakoulu tukee pienyrittäjää muuttuvassa toimintaympäristössä pandemian jälkeen

7.10.2021 - 11:00

Covid19-pandemia on ajanut etenkin pienyrityksiä ahtaalle; yrittäjiä on painanut huoli toimeentulosta, tulevaisuuden näkymistä sekä omasta ja henkilöstön jaksamisesta. Elpymiskeskustelun ytimessä ovat olleet taloudellinen tuki ja suhdannenäkymät. Yrittäjä tarvitsee myös tukea omaan jaksamiseen sekä voimavaroja ja työvälineitä tulevaisuuden yritystoiminnan visiointiin. Erityisesti yksinyrittäjät joutuvat usein ratkomaan haasteitaan yksin tai oman lähipiirinsä kanssa.

Yhdeksän kymmenestä Suomessa toimivasta yrityksestä on alle 10 henkilön mikroyrityksiä. Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan talouden nopeasta toipumisesta huolimatta pk-yritysten odotuksiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta siitä, miten pandemia ja sen seurauksena rajoitustilanne kehittyy.

Yrittäjät tarvitsevat tilanteeseensa kohdennettua tukea paitsi resilienssin eli muutoskyvykkyyden vahvistamiselle, myös tulevaisuuskestävän yrittäjyyden rakentamiselle. Samalla yrittäjiä yhdistää tarve tilannekuvan uudelle ymmärrykselle ja tulevaisuuden ennakoinnin taidoille. Ammattikorkeakoulut, työelämän käytännönläheiset kehittäjät, voivat osaltaan vastata tuen ja uudistumisen tarpeisiin. Samalla ne lisäävät ymmärrystä ja osaamista jaettavaksi tulevaisuuden tekijöille eli korkeakoulun opiskelijoille.

Yrittäjille maksutonta valmennusta ja uusia näkymiä

Metropolialla on pitkä tausta työelämän ja yritysten kehittämisestä uusien ilmiöiden äärellä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on sisäänrakennettu viiteen innovaatiokeskittymäämme. Toimimme innovaatiokeskittymissä ekosysteemiperiaatteella eli ratkaisut syntyvät eri toimijoiden kanssa rohkealla ajattelulla, yhdessä tekemällä ja oppien.

Koronaelpymiseen liittyviä kehittämishankkeita on Metropoliassa meneillään useita. Niissä yritysten muutoskyvykkyyttä tuetaan perinteisen ohjauksen ja valmennuksen lisäksi luovilla menetelmillä, joiden avulla etsitään uusia ratkaisuja, ajattelumalleja ja näkymiä. Luovien menetelmien, esimerkiksi tarinallisuuden tai visuaalisuuden avulla voidaan tutkia työtä, arjen toimintaa ja rutiineja ja löytää voimaannuttavia, yhdistäviä ja yllättäviäkin uusia ratkaisuja.

Yrittäjyyden nykyhaasteita tutkivissa ja toimintamalleja kehittävissä hankkeissa on mukana kunkin alan käytännön työn ammattilaisia. Usein työtä tehdään monialaisesti. Hankkeissa tarjottava tuki on yrittäjille maksutonta.

Tutustu yrittäjää tukeviin kehittämishankkeisiimme

Eevi - elpyminen, elinvoima ja verkostoituminen -hanke (4/21-12/22) tarjoaa valmennusta ja henkilökohtaista tukea uusimaalaisille luovien alojen ammattilaisille yhteiskunnan ja toimintamahdollisuuksien avautuessa koronakriisin jälkeen. Eevin Kohtaamon pienryhmissä katsotaan luovien alojen ammatinharjoittamista yhdessä uusista näkökulmista ja luodaan uusia verkostoja. Kahdenkeskisessä mentoroinnissa, Ohjaamossa, tarjotaan kehittämis-, sparraamis- ja innovointitukea. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto.

ELOISA-hanke (9/21-8/23) tarttuu korona-ajan jälkeiseen, työpaikoille vähittäisen paluun ajankohtaan ja sen myötä työyhteisöjen ja toimintakulttuurin uudelleen rakentamiseen. Hanke tukee työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöidensä arkeen. ELOISAssa kohtaavat ammattitaiteilija/ luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksen työntekijät. Tällaisella interventiolla mahdollistetaan taiteen hyödyntämisen suunnittelu ja taidetoiminnan käynnistäminen organisaatiossa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Katse tulevaisuuteen -hanke (5/21-4/23) vahvistaa Uudellamaalla toimivien sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yritysten kykyä ponnistaa koronapandemian haasteista kohti toivottua tulevaisuutta. Hankkeeseen osallistuvat yritykset käyvät läpi noin 9-12 kuukauden mittaisen yksilöllisen kehityspolun, jonka päätteeksi työyhteisöllä on yhteinen  tulevaisuuden visio, konkreettiset työkalut yrityksen kestävän menestystarinan rakentamiseen sekä vahvistunut kyky kohdata muutoksia joustavasti. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

TOIVO@TEE (4/2021-3/2023) kiinnittää huomiota yrittäjän hyvinvointiin sekä tutkii, miten koronakriisi on muuttanut yrittäjien työympäristöjä ja miten muutoksista selvitään myös jatkossa.
Hanke toteutetaan osioina, joista yrittäjä voi valita itselleen sopivat. Osiot on suunnattu kriisin keskellä selviämisestä kohti uutta kasvua ja tulevaisuuden ennakointia. Yrittäjä voi valita yksittäisiä tietoiskuja tai seminaareja eri aiheista sekä osallistua verkkokauppakoulutukseen, jossa voidaan rakentaa uusi verkkokauppa tai kehittää olemassa olevaa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

SUN - 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun (6/2020-3/2021) -hankkeessa tuettiin ja tutkittiin syksyllä 2020 matkailu- ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjien selviytymistä koronan keskellä. Hanketta rahoitti Uudenmaan liitto (UKRI). Tutkimus osoitti, että koronasta seurasi raskaiden kriisin kokemusten lisäksi hyviäkin asioita. Selviytymisessä korostui yrittäjien luovuus. SUN-hankkeen tulokset ja julkaisut on koottu verkkosivuille.

Lisätietoja hankkeista

Lehtori Leena Unkari-Virtanen
040 334 5992
Leena.Unkari-Virtanen [at] metropolia.fi