Eloisa − Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä

Eloisa-hanke

ELOISA-hanke tukee COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. ELOISAssa kohtaavat ammattitaiteilija/ luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksen työntekijät. Interventio mahdollistaa taiteen hyödyntämisen suunnittelun ja taidetoiminnan käynnistämisen organisaatiossa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Alempaa sivustolta voit lukea lyhyesti hankkeesta ja mitä tuloksia sen myötä on luvassa. Lisäksi voit perehtyä hankkeesta tehtyihin blogeihin ja oppaisiin.

Hankkeen tulokset

  • Syntyi luovan toiminnan työkaluja ja menetelmiä, joilla taiteen keinoin työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa voidaan vahvistaa. Laajaa materiaalipankkia voivat hyödyntää niin yritykset kuin taiteilijat.
  • Syntyi valmennusmalli yrityksille, jonka avulla yritys saa työkaluja taiteilijan tilaamiseksi työpaikalleen. Valmennusmalli lisää ymmärrystä taiteen mahdollisuuksista työyhteisön kehittämisprosesseissa sekä erilaisista taiteilija−yritysyhteistyön muodoista.
  • Syntyi valmennusmalli taiteilijoille, joka avaa sitä osaamista, jota työyhteisöjen kanssa työskennellessä tarvitaan.
  • Syntyi Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen –verkkokoulutus (2op)

Eloisa-hanke (ESR) kehitti yrityksille työkaluja ja menetelmiä, joilla taiteen keinoin työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa voidaan vahvistaa. 17 uusmaalaista palvelu- ja sosiaalialan yritystä sai v. 2022−23 aikana työyhteisölleen räätälöidyn valmennuskokonaisuuden. Valmennuksilla tuettiin yrityksiä ylittämään korona-ajan mukanaan tuomia haasteita työpaikan sosiaalisille suhteille. Valmennusten vetäjinä toimivat valmentaja−taiteilija −työparit.

Luovia menetelmiä on käytetty tähän asti erityisesti hoitotyössä. Totesimme niiden tuottavan hyvää tulosta myös työyhteisöjen kehittämisessä. Ne auttavat lisäämään luottamusta ja sitä kautta kykyä tuottaa yhdessä luovia ratkaisuja.

Hanke tuotti valmennusmallin yrityksille ja taiteilijoille. Mallin avulla yritys saa työkaluja siihen, miten tilata taiteilija työpaikalleen. Malli lisää myös ymmärrystä taiteen mahdollisuuksista työyhteisön kehittämisprosesseissa ja erilaisista taiteilija−yritysyhteistyön muodoista. Taiteilijalle malli avaa sitä osaamista, jota tarvitaan työyhteisöjen kanssa työskennellessä.

Eloisa-hanke rakensi taiteilijoille ja taide-alan ammatissa toimiville avoimen verkkokurssin Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen (2op). Kurssi antaa valmiuksia toimia työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi tarjolla on monipuolinen materiaalipaketti, jonka avulla luovat menetelmät työyhteisön kehittämisessä on helppo ottaa käyttöön.

Hankkeen kohderyhmänä olivat uusmaalaiset mikro- ja pk-yritykset toimisto- ja palvelualalta.

Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2021 - 31.8.2023. Päätoteuttajana toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu.

Hankkeelle myönnetty REACT-EU -rahoitus on osa Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" -rakennerahasto-ohjelmaa. Rahoituksella tuetaan ESR-toimintalinjan eritystavoitetta Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen.

Hanke sosiaalisessa mediassa

Lisätietoja hankkeesta

Hanke tietoa

Eloisa info

Hankkeen tuotokset

Podcastit: Taide työssä - kun yritys ja luovuus tapasivat toisensa

Neljän podcastin sarja kertoo siitä, miten Eloisa-hankkeen taidelähtöiset valmennukset toteutettiin ja miten osallistujat kokivat ne. Samalla etsitään työyhteisön toimivuuden ja hyvinvoinnin salaisuutta. Haastateltavina on valmennuksiin osallistuneita työntekijöitä, yrittäjiä, valmennusten vetäjiä ja taiteilijoita. Juontajana Raili Honkanen-Korhonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu).

Jakso 1: Taide tuli töihin

Jakso 2: Taide yrittäjän apuna

Jakso 3: Taide työyhteisön tukena

Jakso 4: Työhyvinvointia päivässä

Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen -kurssi

Eloisa-hankkeessa suunniteltu ja rakennettu avoin verkkokurssi eli MOOC auttaa tuotteistamaan luovan alan osaamista työhyvinvointiosaamiseksi. Taustalla on ajatus kannustaa taiteilijoita ja luovan alan osaajia hyödyntämään osaamistaan työhyvinvointipalveluiden kentällä. Kurssin avulla pääset pohtimaan omaa osaamistasi sekä miettimään, mikä olisi sinulle luontevin tapa olla osa organisaatioiden työhyvinvointia.

MOOC-kurssi on nyt osa syksyn 2023 Laurean ilmaisten verkkokurssien tarjontaa. Ilmoittaudu mukaan tästä!

Lue lisää:

Taidelähtöinen työhyvinvoinnin edistäminen | Laurea Journal

Luovaa työhyvinvointia Eloisa-hankkeen MOOC-kurssilta | Laurea Journal

Täydennyskoulutuksen esittelyvideo

Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen kurssi on taide ja muille luovien alojen osaajille suunnattu täydennyskoulutus, jossa tuotteistetaan omaa osaamista työhyvinvointipalveluksi. Koulutuksen lopputuloksena syntyy valmis palvelutuote tai -malli tekijälleen.

Koulutuksen järjestäjänä toimii Eloisa-hanke. Eloisa on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa kehitetään ja tuetaan yritysten resilienssiä luovin menetelmin. Video on tuotettu Euroopan Sosiaalirahaston tukemana Eloisa-hankkeessa

Hyvän mielen noppa

Onko työyhteisöllänne työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita? Tehkää niistä omat peliohjeenne ja ryhtykää pelaamaan! Peliä voi pelata yksin, mutta parhaimmillaan se toimii työyhteisön kanssa yhdessä pelatessa. Tulosta noppa alla olevasta kuvasta tai hanki omasi Metropolian Arabian kampuksen shopista.

Peli on suunniteltu Eloisa-hankkeen opiskelijoille suunnatussaTaide töihin -innovaatiokilpailussa. Pelin suunnittelijat: Sanna Gröhn, Camilla Grönholm, Mona Hongelin, Petra Kane ja Renja Tilander.

Hyvän mielen noppa

Yrityksen hyvinvointikortit

Pelaa itsellesi ja työyhteisöllesi hyvinvointia. Kortit antavat tilaisuuden keskusteluun ja herättävät yhteistä tietoisuutta hyvinvoinnin tärkeydestä yritystoiminnan arjessa. Hyvinvointikorttien teemoina ovat: 1) yksilö, 2) yhteisö 3) johtaminen ja 4) kehittäminen.

Tekijä Päivi Rahmel (Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Lataa ja tulosta värikkäät luontoaihein kuvitetut kortit tästä: Yrityksen hyvinvointikortit - Theseus

Kortteja on saatavilla myös valmiina korttipakkana Metropolian Kampus Shopissa (Hämeentie 135). Tarkista saatavuus Arabia kampus shopin sivuilta.

Hyvinvointikortit

Elämysnurkka työpaikalle -pikaopas

Elämysnurkka on tila työyhteisön kohtaamiselle ja työskentelylle. Työntekijöiden muistoihin, unelmiin tai arkeen sidottu teema helpottaa tutustumista ja vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta. Tila toimii myös irtautumishetkenä arjesta. Elämyksellisyyttä työpaikalle voi tuoda nopeasti yhdellä kuvalla tai paneutuen erilaisiin yksityiskohtiin ja eri aisteja hyödyntäen. Pikaopas sisältää tietoa ja vinkkejä elämysnurkan käyttöön ja rakentamiseen. Elämysnurkka työpaikalle -pikaopas - Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi).

Tutustu lisäksi Eloisa-hankkeessa kehitettyyn aistikonseptiin "Aistien menetelmä" sivustolla.

Katso Avainkumppanimme Villa Tapiola -video Youtubesta, jonka lopussa näkyy myös Eloisan Elämysnurkka.

Hedelmiä

Luovat valmennusmenetelmät työyhteisöihin -opas

Tutustu Eloisa-hankkeen työelämävalmennuksissa käytettyihin luoviin menetelmiin. Ne ovat käytännönläheisiä työtapoja, joita voi hyödyntää monenlaisia ryhmiä ohjatessa. Luovat valmennusmenetelmät työyhteisöihin -opas - Avointen oppimateriaalien kirjasto.

opas

Taiteen tilaajan muistilista

muistilista

Tekijä: Marika Kivistö, 2023.

Taidelähtöisyyttä työhyvinvoinnin tueksi -oppaat

Julkaisut

Blogikirjoitukset

Pääset tutustumaan Eloisa-hankkeen toimintaan ja käsittelemiin aiheisiin laaja-alaisesti Laurea Journalissa ja Metropolian Tikissä julkaistujen blogikirjoitusten kautta.

Tapahtumat ja toiminta

Blogitekstit, jotka käsittelevät Eloisa-hankkeen järjestämiä tapahtumia, verkkokurssia ja aistien-tilaa:

Luovaa työhyvinvointia Eloisa-hankkeen MOOC-kurssilta

Havuntuoksua työpäivän lomassa

Moniaistiset tilaratkaisut yrityksille - Elämysnurkka tukemassa työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Työyhteisön luovuus, vuorovaikutus ja luottamus - sanoja ja tekoja

Tarinasta voimaa yrityksiin pandemian jälkeen

Taideperustaisin menetelmin kohti työelämän tulevaisuuksia

Monenlaista yritystoimintaa kohtaamassa

Iloa, arvostusta ja elämyksiä Eloisa-hankkeen hybriditaidetyöpajassa

Hanketyö

Kurkista hanketyön vauhdikkaaseen todellisuuteen ja vaihteleviin työtehtäviin:

Hyppy liikkuvaan junaan - alati muokkautuvan hanketyön haasteet

Vauhti kiihtyy, työnkuvat muuttuvat

"Paras hanke on se, jonka lopputulosta ei tiedä etukäteen" - Eloisa-hankkeen opit

Kestävä kehitys on kiinteä osa hanketyötä – käytännön esimerkkejä Eloisa-hankkeesta

termien takana

Hanketyössä puhutaan paljon esimerkiksi de minimiksestä, resilienssistä ja sosiaalisesta pääomasta. Tutustu siihen, mitä nämä termit tarkoittavat ja kuinka ne konkretisoituvat hanketyön arjessa:

Mikä ihmeen de minimis?

Eloisasti läpi kriisien organisaation sosiaalisen pääoman avulla

Motivaatio ja taidelähtöisten menetelmien hyödyt

Seuraavissa blogikirjoituksissa perehdytään siihen, mikä johtaa oppimistapahtumaan ja kuinka taidelähtöiset menetelmät voivat edesauttaa yhteisöllistä hyvinvointia:

Taidelähtöinen työhyvinvoinnin edistäminen

Aito kiinnostus aiheeseen ja sisällöllinen motivaatio avaa ovet oppimiselle

Taiteilija yhteisöllisyyden rakentajana

Taiteen menetelmät siivittävät yritystoimintaa kukoistukseen

Voiko taide juurtua yrityksiin?

Ihanat, kamalat toiminnalliset menetelmät

Kestävästi työhyvinvointia tavoittelemassa – Arvostus ja vastuulliset valinnat Kohtaamistaiteen ytimessä

Loppujulkaisu

Blogikirjoitukset

Pääset tutustumaan Eloisa-hankkeen toimintaan ja käsittelemiin aiheisiin laaja-alaisesti Laurea Journalissa ja Metropolian Tikissä julkaistujen blogikirjoitusten kautta.
.

Tapahtumat ja toiminta

Blogitekstit, jotka käsittelevät Eloisa-hankkeen järjestämiä tapahtumia, verkkokurssia ja aistien-tilaa:

Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja – Eloisa-hankkeen MOOC-täydennyskoulutus houkutti luovia moniosaajia

Luovaa työhyvinvointia Eloisa-hankkeen MOOC-kurssilta

Havuntuoksua työpäivän lomassa

Moniaistiset tilaratkaisut yrityksille - Elämysnurkka tukemassa työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Työyhteisön luovuus, vuorovaikutus ja luottamus - sanoja ja tekoja

Tarinasta voimaa yrityksiin pandemian jälkeen

Taideperustaisin menetelmin kohti työelämän tulevaisuuksia

Monenlaista yritystoimintaa kohtaamassa

Hanketyö

Kurkista hanketyön vauhdikkaaseen todellisuuteen ja vaihteleviin työtehtäviin:

Idean jyväsestä valmiiksi tuotokseksi - Eloisa-hankkeen loppujulkaisun prosessi

MOOC-kurssi osana hanketoimintaa

Hyppy liikkuvaan junaan - alati muokkautuvan hanketyön haasteet

Vauhti kiihtyy, työnkuvat muuttuvat

"Paras hanke on se, jonka lopputulosta ei tiedä etukäteen" - Eloisa-hankkeen opit

termien takana

Hanketyössä puhutaan paljon esimerkiksi de minimiksestä, resilienssistä ja sosiaalisesta pääomasta. Tutustu siihen, mitä nämä termit tarkoittavat ja kuinka ne konkretisoituvat hanketyön arjessa:

Mikä ihmeen de minimis?

Eloisasti läpi kriisien organisaation sosiaalisen pääoman avulla

Motivaatio ja taidelähtöisten menetelmien hyödyt

Seuraavissa blogikirjoituksissa perehdytään siihen, mikä johtaa oppimistapahtumaan ja kuinka taidelähtöiset menetelmät voivat edesauttaa yhteisöllistä hyvinvointia:

Taidelähtöinen työhyvinvoinnin edistäminen

Aito kiinnostus aiheeseen ja sisällöllinen motivaatio avaa ovet oppimiselle

Taiteilija yhteisöllisyyden rakentajana

Taiteen menetelmät siivittävät yritystoimintaa kukoistukseen

Voiko taide juurtua yrityksiin?

Hankkeen menneet tapahtumat ja toiminta