ELOISA-hanke tukee COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. ELOISAssa kohtaavat ammattitaiteilija/ luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksen työntekijät. Interventio mahdollistaa taiteen hyödyntämisen suunnittelun ja taidetoiminnan käynnistämisen organisaatiossa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

 

 

 

Hankkeen tuloksena  

  • syntyy luovan toiminnan työkaluja ja sovellettavissa oleva malli luovan ja taidelähtöisen työhyvinvointia edistävän toiminnan toteuttamiseen yrityksissä. 
  • resilienssiin, työhyvinvointiin ja vastuulliseen johtamiseen liittyvä ymmärrys ja osaaminen lisääntyvät yrityksissä. 
  • luodaan tilaaja-tekijä -malli, joilla taiteilijoita ja luovan alanammatinharjoittajia voidaan rekrytoida yritysten tarpeisiin. 
  • Täydennyskoulutus: Taiteilijoille ja luovan alan ammatinharjoittajille sekä yrityksille suunnattu täydennyskoulutus. 


Hankkeen kohderyhmänä ovat uusmaalaiset mikro- ja pk-yritykset. 


Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.8.2023. Päätoteuttajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu. 

Hankkeelle myönnetty REACT-EU -rahoitus on osa Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" -rakennerahasto-ohjelmaa. Rahoituksella tuetaan ESR-toimintalinjan eritystavoitetta Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen.