Eloisa − Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä

Eloisa-hanke

ELOISA-hanke tuki COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. ELOISAssa kohtasivat ammattitaiteilija/ luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksen työntekijät. Interventio mahdollisti taiteen hyödyntämisen suunnittelun ja taidetoiminnan käynnistämisen organisaatiossa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2021 - 31.8.2023. Päätoteuttajana toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu. Alempaa sivustolta voit lukea lyhyesti hankkeesta ja mitä tuloksia sen myötä syntyi. Lisäksi voit perehtyä hankkeesta tehtyihin blogeihin ja oppaisiin.

Eloisa info

Hankkeen tuotokset

Julkaisut

Blogikirjoitukset

Pääset tutustumaan Eloisa-hankkeen toimintaan ja käsittelemiin aiheisiin laaja-alaisesti Laurea Journalissa ja Metropolian Tikissä julkaistujen blogikirjoitusten kautta.

Tapahtumat ja toiminta

Blogitekstit, jotka käsittelevät Eloisa-hankkeen järjestämiä tapahtumia, verkkokurssia ja aistien-tilaa:

Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja – Eloisa-hankkeen MOOC-täydennyskoulutus houkutti luovia moniosaajia

Luovaa työhyvinvointia Eloisa-hankkeen MOOC-kurssilta

Havuntuoksua työpäivän lomassa

Moniaistiset tilaratkaisut yrityksille - Elämysnurkka tukemassa työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Työyhteisön luovuus, vuorovaikutus ja luottamus - sanoja ja tekoja

Tarinasta voimaa yrityksiin pandemian jälkeen

Taideperustaisin menetelmin kohti työelämän tulevaisuuksia

Monenlaista yritystoimintaa kohtaamassa

Hanketyö

Kurkista hanketyön vauhdikkaaseen todellisuuteen ja vaihteleviin työtehtäviin:

Idean jyväsestä valmiiksi tuotokseksi - Eloisa-hankkeen loppujulkaisun prosessi

MOOC-kurssi osana hanketoimintaa

Hyppy liikkuvaan junaan - alati muokkautuvan hanketyön haasteet

Vauhti kiihtyy, työnkuvat muuttuvat

"Paras hanke on se, jonka lopputulosta ei tiedä etukäteen" - Eloisa-hankkeen opit

termien takana

Hanketyössä puhutaan paljon esimerkiksi de minimiksestä, resilienssistä ja sosiaalisesta pääomasta. Tutustu siihen, mitä nämä termit tarkoittavat ja kuinka ne konkretisoituvat hanketyön arjessa:

Mikä ihmeen de minimis?

Eloisasti läpi kriisien organisaation sosiaalisen pääoman avulla

Motivaatio ja taidelähtöisten menetelmien hyödyt

Seuraavissa blogikirjoituksissa perehdytään siihen, mikä johtaa oppimistapahtumaan ja kuinka taidelähtöiset menetelmät voivat edesauttaa yhteisöllistä hyvinvointia:

Taidelähtöinen työhyvinvoinnin edistäminen

Aito kiinnostus aiheeseen ja sisällöllinen motivaatio avaa ovet oppimiselle

Taiteilija yhteisöllisyyden rakentajana

Taiteen menetelmät siivittävät yritystoimintaa kukoistukseen

Voiko taide juurtua yrityksiin?

Työyhteisöjen yhteisöllisyyden vahvistaminen taiteen ja luovuuden keinoin

Hankkeen menneet tapahtumat ja toiminta