Valmennusta toimisto- ja palvelualan yrittäjille

Tarjoamme Uudellamaalla toimiville toimisto- ja palvelualan mikro- sekä pk-yrityksille monialaisen tiimin työyhteisösi yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamisen tueksi.

Tarjoamme räätälöidyn, maksuttoman valmennuspaketin yhteensä yhdeksälle hankkeen kohderyhmään kuuluvalle uusmaalaiselle yritykselle. Taidelähtöisessä valmennuspaketissa taiteilijoiden osaaminen tuodaan räätälöidysti yrityksesi tarpeisiin työyhteisösi hyvinvointia ja resilienssiä tukemaan.

Valmennuspaketti koostuu kolmesta yrityskohtaisesta valmennuksesta, niiden välissä olevista konsultointitapaamista sekä hyvinvointipäivästä. Valmennusten aikataulu sovitaan yhdessä yrityksen kanssa.

Hae mukaan jättämällä yhteydenottopyyntö!

Lue Eloisan uutisjuttu kaupunkilehti Länsiväylästä!
 

Taiteilijarekrytointi

Eloisa-hanke (ESR) etsii taiteilijoita mukaan räätälöityihin yritysvalmennuksiin uusmaalaisille yrityksille. Valmennukset (3 * puoli päivää) toteutetaan kevään ja syksyn 2022 aikana. Valmennusten tavoitteena on luoda yhteisöllistä voimaa korona-aikaan, ja yhdistää taiteen ja valmennusten voima yritysten käyttövaraksi. Olemme avoimia kaikille taiteen aloille. Rekrytoitavat valitaan yritysten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Taiteilijat työskentelevät valmentajan kumppanina yritysten tarpeista käsin. Valmentaja vastaa kokonaisuudesta, mutta se suunnitellaan yhdessä.

Odotamme sinulta:

 • Kiinnostusta luoda uudenlaista taiteen käyttövoimaa yrityksiin
 • Kiinnostusta yhteisöjen hyvinvointiin ja voimauttamiseen
 • Jonkun taiteenalan ammattilaisuutta (ammattilaisuus voi olla myös näyttöön perustuvan kokemuksen kautta)
 • Ymmärrystä oman taiteenalan monipuolisesta soveltamisesta eri toimintaympäristöissä

Tarjoamme:

 • Inspiroivan työyhteyden
 • Kiinnostavan tehtävän
 • Mahdollisuuden laajentaa omaa ammatillista osaamista
 • Laajenevan ammatillisen verkoston

Palkkio määritellään tapauskohtaisesti työmäärän mukaan. Palkkiot tulee laskuttaa hankkeelta. Kiinnostuitko? Paikat täytetään sopivien taiteiljoiden löydyttyä. Valituille järjestetään yhteinen perehdytystilaisuus hankkeen toimesta.
Juuri nyt haussa mm. Media-alan taiteilija, joka osaa kouluttaa tik tok –videoiden tekemistä!

Ota yhteyttä ja laita vapaamuotoinen hakemus sekä CV / portfolio oheisella e-lomakkeella. Haku on auki 20.3. saakka.

Projektipäällikkö Irene Alsti-Lehtonen irene.alsti-lehtonen [at] metropolia.fi 040 564 3178

Jos sinulla herää kysymyksiä itse tehtävään liittyen, ota yhteyttä hankkeen valmentajiin Päiviin ja Joriin.

 • Päivi Rahmel paivi.rahmel [at] metropolia.fi 040 334 0615
 • Jori Linnamäki jori.linnamaki [at] laurea.fi 046 920 7214

ELOISA-hanke tukee COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. ELOISAssa kohtaavat ammattitaiteilija/ luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksen työntekijät. Interventio mahdollistaa taiteen hyödyntämisen suunnittelun ja taidetoiminnan käynnistämisen organisaatiossa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Hankkeen tuloksena  

 • syntyy luovan toiminnan työkaluja ja sovellettavissa oleva malli luovan ja taidelähtöisen työhyvinvointia edistävän toiminnan toteuttamiseen yrityksissä. 
 • resilienssiin, työhyvinvointiin ja vastuulliseen johtamiseen liittyvä ymmärrys ja osaaminen lisääntyvät yrityksissä. 
 • luodaan tilaaja-tekijä -malli, joilla taiteilijoita ja luovan alanammatinharjoittajia voidaan rekrytoida yritysten tarpeisiin. 
 • Täydennyskoulutus: Taiteilijoille ja luovan alan ammatinharjoittajille sekä yrityksille suunnattu täydennyskoulutus. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat uusmaalaiset mikro- ja pk-yritykset toimisto- ja palv3lualalta. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.8.2023. Päätoteuttajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu. 

Hankkeelle myönnetty REACT-EU -rahoitus on osa Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" -rakennerahasto-ohjelmaa. Rahoituksella tuetaan ESR-toimintalinjan eritystavoitetta Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen.