Tekniikan koulutusalan yhteistyösopimukset

Metropolian tekniikan alan partneriverkosto kattaa yhteensä yli 90 korkeakoulua ympäri maailman. Vaihtosopimuksia tehdessä on otettu huomioon, että jokaiselle tekniikan tutkinto-ohjelmalle löytyy sopivia vaihtokohteita niin Euroopassa Erasmus+ -ohjelman puitteissa, Pohjoismaissa ja Baltiassa Nordplus-verkoston kautta, sekä Euroopan ulkopuolella kahdenvälisten sopimusten kautta.

Vaihtosopimukset takaavat opiskelijalle vaihto-opiskelun maksuttomuuden. Yhteistyösopimukset voivat kattaa joko yhden, tai useampia tutkinto-ohjelmia. Tämän sivun listoilta löytyvistä linkeistä löytyy lisää tietoa partnerikorkeakouluista.

Erasmus-vaihtokohteet