Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Tallennettu 5.6.2020 - 17:47

Rekisterin nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000 

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Päivi Haapasalmi
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Kuntoutus ja tutkiminen
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: paivi.haapasalmi [at] metropolia.fi

Nimi: Päivi Haarala
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Terveys
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: paivi.haarala [at] metropolia.fi

Nimi: Annakaisa Oksava
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Hyvinvointi
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: annakaisa.oksava [at] metropolia.fi
 

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Anita Ahlstrand
Tehtävä: Lehtori, Kuntoutus ja tutkiminen
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: anita.ahlstrand [at] metropolia.fi

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä

kyla [at] metropolia.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio
Puhelin: 040 844 0690
Sähköposti: tuulia.aarnio [at] metropolia.fi tai tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on mahdollistaa eri sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelun toteutuminen harjoittelusta vastaavien ohjaajien valvonnassa. HyMy-kylässä harjoitellaan keskeisiä opetusasiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä ohjattuna opetusopetusasiakastyönä.

HyMy-kylä muodostuu Metropolia Ammattikorkeakoulun 15 eri sosiaali- ja

terveysalan tutkinto-ohjelman tuottamasta toiminnasta.

Työskentely HyMy-kylässä toteutuu harjoittelun kaltaisena, ohjattuna opiskelijatyönä tulevaisuuden ammattilaisten ja heidän opettajiensa kanssa.

HyMy-kylän toteuttamat toiminnot ovat avoimia kaikille ja osa niistä on maksullisia. Toiminta toteutuu monialaisessa HyMy-kylässä, jossa eri alojen opiskelijat toimivat opettajiensa ohjauksessa. HyMy-kylä on avoinna lukukausittain tammikuusta toukokuuhun, ja elokuusta joulukuuhun, opiskelijoiden työskentelypäivinä (pääsääntöisesti toimistoaikana tiistaista torstaihin) Metropolian Ammattikorkeakoulu Oy:n pääkampuksella Helsingin Myllypurossa, osoitteessa: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Metropolian sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opetuksesta vastaava henkilökunta vastaa ja valvoo HyMy-kylän toiminnan suunnittelua, toteutusta ja niihin liittyvien opetusasiakaskirjausten tekemistä. Toiminnassa noudatetaan tietoturvallista henkilötietojen käsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa kokonaisuus huomioiden. Lisäksi HyMy-kylän toiminnan parissa saatuja tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, voidaan käyttää HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.

Suostumus toimii käsittelyperusteena myös rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta (arkaluonteiset henkilötiedot, kuten terveystiedot, jotka ovat EU:n yleisen tietosuojaasetuksen, ”GDPR:n” artiklassa 9 lueteltu erityissuojattavina tietoina).

Lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakkaaksi tulevalta henkilöltä kysytään erikseen suostumus siihen, että suostuuko hän, että tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, voidaan käyttää HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen. Tämä suostumuksenanto koskee tutkijoita sekä niitä opinnäytetyön tekijöitä, jotka ovat opettajien tai tutkijoiden ohjauksessa.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisterissä tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteriin rekisteröityessä henkilöä informoidaan opetusasiakastietolomakkeella mm. seuraavista asioista:

 • annetaan tiedot rekisterinpitäjästä
 • annetaan tieto kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta
 •  annetaan tiedot säännönmukaisista henkilötietojen luovutuksista, sekä
 • annetaan tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi

HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään opetusasiakassuhteiden hoitamisen yhteydessä mm. siten, että suostumuksensa antaneille henkilöille voidaan lähettää kutsu saapua opetusasiakkaaksi HyMy-kylän opetusasiakastiloihin.

Mainospostin vastaanottamiseen suostumuksensa antaneille henkilöille voidaan myös lähettää tiedotteita HyMy-kylän toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

 

HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

 

YKSILÖKÄYNNILLE OSALLISTUVA ASIAKAS

 

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT

 • Perustiedot: etunimi(t), sukunimi, sukupuoli, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite, postinumero- ja toimipaikka, sähköposti, henkilöllisyyden tarkastamistieto
 • Alaikäisen huoltajatiedot: etunimi(t); sukunimi

 

ESITIEDOT TERVEYDENTILASTA KÄYNTIÄ VARTEN

(terveystiedot ja muut arkaluonteiset henkilötiedot, jotka ovat GDPR:n artiklan 9 mukaisia erityishenkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja):

 • Asiakkaan odotukset käynnille Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylän opetusyksikössä (vapaa tekstikenttä)
 • Mikäli asiakkaalla on kipua tai muita oireita, merkinnät niiden sijainnista ihmisvartalon muotoiseen kuvakarttaan
 • Onko asiakkaalla lääkärin diagnosoimia sairauksia (vapaa tekstikenttä)
 • Onko asiakas ollut sairaalahoidossa viimeisen 6kk aikana
 • Onko asiakas ollut leikkauksessa
 • Onko asiakkaalla joskus todettu syöpä
 • Onko asiakkaalla sydämentahdistin, tekoläppä tai -nivel, tai metallia kehossa
 • Onko asiakkaalla verenvuotosairaus
 • Onko asiakas allerginen tai yliherkkä
 • Onko asiakas ottanut jotakin kipu- tai tulehduslääkettä ennen opetusyksikön asiakaskäynnille tuloa
 • Onko asiakkaalla käytössä säännöllistä lääkitystä (vapaa tekstikenttä, jossa saa kuvata käytössä olevat lääkkeet ja/tai luontaistuotteet)

 

OMA-ARVIOT TERVEYDENTILASTA

 • Minkä pistemäärän asiakas itse antaa arviointiasteikolla 1-10 tämänhetkiselle kokemukselle terveydestään ja hyvinvoinnistaan
 • Asiakkaan oma arvio terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden tilasta tällä hetkellä seuraavien aihealueiden osalta:       
 • Arjessa pärjääminen/ itsestä huolehtiminen
 • Arjen hallinta
 • Perhe, läheiset, ystävät/ihmissuhteet
 • Minäkuva
 • Terveyden ja sairauden omaseuranta
 • Työtilanne/työllistyminen
 • Taloudellinen tilanne
 • Harrastukset/osallistuminen
 • Liikkuminen/fyysinen kunto
 • Mielen hyvinvointi
 • Painonhallinta
 • Uni ja lepo
 • Syöminen/ruokavalio
 • Suun terveys
 • Lääkkeiden käyttö
 • Seksuaaliterveys
 • Nikotiinin ja/tai huumaus- ja lääkeaineiden käyttö

 

SUOSTUMUKSENANNOT JA TIEDOT TOIMENPITEISTÄ

Tiedot suostumuksen annoista liittyen HyMy-kylän opetusasiakasrekisterin rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin: suostumus kutsua henkilö opetusasiakkaaksi; suostumus HyMy-kylän toimintaan liittyvän mainospostin vastaanottamiseen; suostumus henkilötietojen käsittelyyn; suostumus rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta (suostumus GDPR:n artiklan 9 mukaisten arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn); suostumus käyttää tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen.

Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: tiedot opetusasiakaskäynneistä ja toiminnasta, johon opetusasiakas on osallistunut; tiedot opetusasiakaskäynnistä vastanneesta HyMy-kylän opiskelijasta ja häntä ohjanneesta opetushenkilökunnan edustajasta; tiedot lähetetyistä kutsuista opetusasiakkaaksi; tiedot lähetetystä mainospostista liittyen HyMy-kylän toimintaan.

 

FYSIOTERAPIAAN OSALLISTUVA ASIAKAS

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT

 • Perustiedot: etunimi(t), sukunimi, sukupuoli, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite, postinumero- ja toimipaikka, sähköposti, henkilöllisyyden tarkastamistieto
 • Alaikäisen huoltajatiedot: etunimi(t); sukunimi

 

Physiotools Remote Trainer-harjoittelun etäohjausohjelmisto, joka tulee käyttöön HyMy-kylässä syksyllä 2020, voidaan rekisteröidyn henkilötietoina tallentaa: etu- ja sukunimi,koti- tai työsosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 

Physiotools Online-ohjelmistoa käytetään harjoitteluohjelmien laadintaan fysio- ja jalkaterapian opetusasiakkaille. Rekisteröidyn henkilötietoina voidaan tallentaa: etu- ja sukunimi sekä harjoitteluohjelma.

 

KUNTOTESTAUKSEEN TAI LIIKELABORATORIOMITTAUKSEEN OSALLISTUVA ASIAKAS

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT

 • Perustiedot: etunimi(t), sukunimi, sukupuoli, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite, postinumero- ja toimipaikka, sähköposti, henkilöllisyyden tarkastamistieto
 • Alaikäisen huoltajatiedot: etunimi(t); sukunimi

 

Mediloc plantaarisen paineen- mittausjärjestelmää käytettäessä rekisteröidyn henkilötietoina tallennetaan:

 • Asiakkaan nimi (nimen ei tarvitse kuitenkaan olla asiakkaan oikea nimi)

 

HUR-kuntosalilaitteeseen liittyvää digitaalista HUR Smart Touch -palvelua käytettäessä rekisteröidyn henkilötietoina voidaan tallentaa seuraavaksi rekisteröityjen ryhmäkohtaisesti kuvailtuja tietoja. HUR-kuntosalilaitteet on suunniteltu soveltuviksi muun muassa ikäihmisten ja kuntoutujien hyvinvointiin. Tämän lisäksi HUR on suunnitellut fyysisiin harjoittelulaitteisiinsa liittyviä digitaalisia palveluita, joiden avulla fyysisten harjoittelulaitteiden loppukäyttäjä voi seurata suoraan itse sähköisestä palvelusta (sinne rekisteröitymisen /tai palveluntarjoajan rekisteröitymisen jälkeen) harjoittelun edistymistä, käydä läpi asetettuja tavoitteita sekä rekisteröidä ylös jo saavutettuja tavoitteita. Ab HUR Oy kuntosalilaitteiden toimittajana käsittelee HyMy-kylän opetusasiakkaiden henkilötietoja ylläpitopalveluiden tarjoamiseksi sekä konsultointipalveluiden tarjoamiseksi.

 

HyMy-kylän laitetta käyttävästä HyMy-kylän työntekijästä/henkilökunnan edustajasta voidaan tallentaa:

 • Perustiedot: Etunimi(t), sukunimi, käyttäjänimi, salasana
 • Yhteystiedot (muu muassa yhteystietoina voidaan kerätä): sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • Profiilitiedot: sukupuoli, syntymäaika, kieli, tunnistenumero, profiiliin liitetyt tunnisteet, muistiinpanot, optiona (valokuva)
 • Kortin/rannekkeen/tunnisteen ID-numero
 • Viimeisin kirjautumisajankohta HUR Smart Touch -palveluun

 

HyMy-kylän laitetta käyttävästä loppukäyttäjästä/opetusasiakkaasta voidaan tallentaa:

 • Perustiedot: Etunimi(t), sukunimi, käyttäjänimi, salasana
 • Yhteystiedot (muu muassa yhteystietoina voidaan kerätä): sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • Profiilitiedot: sukupuoli, syntymäaika, kieli, tunnistenumero, profiiliin liitetyt tunnisteet, muistiinpanot, optiona (valokuva)
 • Kortin/rannekkeen/tunnisteen ID-numero
 • Viimeisin kirjautumisajankohta HUR Smart Touch -palveluun

 

 • HUR Smart Touch -palvelun käyttötietoina voidaan kerätä: loppukäyttäjän suosima palvelun käyttökieli, loppukäyttäjän paino, loppukäyttäjän pituus,loppukäyttäjän maksimisyke, loppukäyttäjän leposyke, loppukäyttäjän rasvaprosentti rasvaprosentti, loppukäyttäjän vyötärön ja lantion mitat, loppukäyttäjän verenpaine, loppukäyttäjän harjoitteludata (esim. kuinka kauan ajallisesti on käyttänyt laitetta, millä intensiteetillä/tasolla on käyttänyt laitetta yms.)

 

HyMy-kylän laitetta käyttävästä loppukäyttäjästä (koskee sekä HyMy-kylän työntekijöitä että opetusasiakkaita) voidaan tallentaa:

 • Tiedot opetusasiakasvalmennuksesta / harjoitustuntisuunnittelusta
 • Henkilökohtaiset harjoitusohjelmat
 • Harjoituskalenteri
 • Varatut tunnit
 • Tiedot harjoituskäynneistä
 • Vierailut (sisään- ja uloskirjautuminen)
 • Vierailujen tulokset (mukaan lukien harjoitukset, testit, kyselyt)
 • Tiedot liittyen kyselyihin
 • Päivämäärä ja kyselyn vastaukset (Rekisterinpitäjän valmistelemat)

 

TEKNISTEN MITTAUS- JA ANALYYSILAITTEIDEN MITTAUS- JA TESTITULOKSET

 • teknisten mittaus- ja analyysilaitteiden tuloksia tarvitaan mittauksien arvioinnissa ja ne tallentuvat myös itse laitteeseen/ohjelmaan (esim. mittauslaitteen analyysiohjelma). Tulokset voidaan antaa paperisena asikaskäynnin yhteydessä asiakkaalle hänen niin halutessaan. Vaihtoehtoisesti mittaus- ja testitulokset voidaan tallentaa asiakkaan omalle muistitikulle asiakaskäynnin yhteydessä hänen niin halutessaan.

 

SUOSTUMUKSENANNOT JA TIEDOT TOIMENPITEISTÄ

 • Tiedot suostumuksen annoista liittyen HyMy-kylän opetusasiakasrekisterin rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin: suostumus kutsua henkilö opetusasiakkaaksi; suostumus HyMykylän toimintaan liittyvän mainospostin vastaanottamiseen; suostumus henkilötietojen käsittelyyn; suostumus rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta (suostumus GDPR:n artiklan 9 mukaisten arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn); suostumus käyttää tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen.

 

 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: tiedot opetusasiakaskäynneistä ja toiminnoista, joihin opetusasiakas on osallistunut; tiedot opetusasiakaskäynnistä vastanneesta HyMy-kylän opiskelijasta ja häntä ohjanneesta opetushenkilökunnan edustajasta; tiedot lähetetyistä kutsuista opetusasiakkaaksi; tiedot lähetetystä mainospostista liittyen HyMy-kylän toimintaan.

 

FITWARE-POLKUPYÖRÄ ERGOMETRITESTAUKSEEN OSALLISTUVA ASIAKAS - FITWARE-POLKUPYÖRÄ ANALYYSIOHJELMA/JÄRJESTELMÄ

Fitware-polkupyörä ergometritestauksen analyysiohjelmaa/järjestelmää (Ergoline 800) käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaista ergometritestausta tehtäessä. Sen ylläpidosta vastaa AinoActive -niminen yritys. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi (nimen ei tarvitse olla asiakkaan oikea nimi)
 • pituus ja paino
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

 

FIRSTBEAT- HYVINVOINTIANALYYSIIN OSALLITUVA ASIAKAS - FIRSTBEAT -HYVINVOINTIANALYYSIOHJELMISTO JA -VERKKOPALVELU

Opetussiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään Firstbeat-hyvinvointianalyysiohjelmistoon ja siihen liittyvään verkkopalveluun. Mitattavien henkilöiden rekisteröityjä henkilötietoja ovat:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi; postinumero- ja toimipaikka; puhelinnumero; sähköposti; sukupuoli; pituus; paino
 • Tietoja työnantajasta: työnantajan perustiedot kuten työnantajan nimi ja yhteystiedot; henkilöstöryhmä
 • Tietoja palvelun käytöstä: käyttöliittymässä asetettu kieli; tieto suostumuksesta tietojen käsittelyyn palvelussa; analyysin tuloksena mitattavalle luotu raportti
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväkirjamerkintöjä: aktiivisuusluokka; maksimi- ja minimisyke; maksimaalinen hapenottokyky; alkoholin käyttö
 • Tietoja sairauksista ja lääkityksestä: tietoja pitkäaikaisista sairauksista ja lääkityksestä; tietoja lyhytaikaisista sairauksista ja lääkityksestä

 

LIIKELABORATORIOMITTAUKSEEN OSALLISTUVA ASIAKAS - LIIKELABORATORION 2D-JÄRJESTELMÄ

Opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään HyMy-kylässä käytössä olevien teknisten mittauslaitteiden analyysiohjelmiin, kuten liikelaboratorion 2D-järjestelmään. Liikeanalyysijärjestelmää ylläpitävä yritys on nimeltään CONTEMPLAS GmbH. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

 

Käytettäessä plantaarisen paineen mittausjärjestelmää (Medilogic), laitteen koneelle, jolla ohjelmaa käytetään, analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • nimi (nimen ei tarvitse olla opetusasiakkaan oikea nimi)

 

Käytettäessä kävelyn aika-matka-muuttujien mittausjärjestelmää (Optogait), joka on Microgate yrityksen tuottama mittausjärjestelmä, jonka koneelle, jolla mittausjärjestelmää käytetään, analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • nimi (nimen ei tarvitse olla opetusasiakkaan oikea nimi)

 

Käytettäessä Contrex-isokineettistä lihasvoimamittaria, voidaan laitteen käytössä olevalle tietokoneelle tallentaa analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina:

 • etunimi- ja sukunimi sekä lihasvoima

 

Käytettäessä Seca-kehonkoostumusanalysaattoria liikelaboratorion HyMy-kylän opetusasiakkaille, voidaan laitteen käytössä olevalle tietokoneelle rekisteröityjen henkilötietoina tallentaa:

 • etunimi- ja sukunimi, paino sekä rasvaprosentti

 

LIIKENANALYYSIN OSALLISTUVA ASIAKAS - TEMPLO-LIIKEANALYYSIOHJELMA

Templo-liikeanalyysiohjelmaa käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaista liikeanalyysia tehtäessä. Liikeanalyysijärjestelmää ylläpitävä yritys on nimeltään CONTEMPLAS GmbH. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina Templo-liikeanalyysiohjelman koneelle tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi (nimen ei tarvitse olla asiakkaan oikea nimi)
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta
 • liikeanalyysivideo

 

POHJALLISTEN VALMISTAMISEEN OSALLISTUVA ASIAKAS - KLAVENESS FOOTWEAR -OHJELMA

Klaveness Footwear -ohjelmaa käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaille pohjallisia tehtäessä. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja pohjallisten valmistamista varten sekä mahdollisia mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

LutraCad-ohjelmistoa, joka on yrityksen LutraCAD B.V:n kehittämä, käytetään pohjallisten ja lestien suunnittelu- ja valmisteluohjelmana HyMy-kylässä. Ohjelmisto voi tallentaa paikalliselle tietokoneelle opetusasiakkaan henkilötietoina:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja pohjallisten valmistamista varten sekä mahdollisia mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

 

OPTOMETRIAN NÄÖNTUTKIMUKSEEN JA MITTAUKSEEN OSALLISTUVA ASIAKAS:

HyMy-kylän optometrian näöntutkimukseen osallistuvan asiakkaan näön tutkimukseen ja mittauksen suorittamiseen käytetään seuraavia järjestelmiä ja laitteita:

Ocusweep-laitteistoa ja Ocusweep as a service -palvelua käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen.

Tietoja tarvitaan mittauksien arvioinnissa ja ne tallentuvat Ocuspecto Oy:n tarjoama Ocusweep -laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun toteuttamiseksi Ocuspecto Oy:n järjestelmään/tietokantaan.

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

Topcon Harmony-sovellusta (potilastietotyöväline) käytetään näöntutkimukseen osallistuvien henkilöiden tutkimustulosten analysointiin ja jatkotulkintaan. Metropolia on solminut yhteistyösopimuksen Topcon Healtcare Solutions Oy kanssa tammikuussa 2020. Yhteistyösopimuksen puitteissa Topcon lahjoittaa Optometrian tutkinto-ohjelman käyttöön potilasdatan tulkitsemista helpottavan sovellusohjelman nimeltään Topcon Harmony RS (Harmony Referral System). Harmony-sovellus kokoaa asiakkaan näöntutkimuksen aikana otetut eri tutkimukset yhteen (eri laitteet keräävät tiedon tällä hetkellä omalle katseluselaimelle tai -ohjelmalle).

Topcon Harmony -ohjelmisto on näin ollen sovellus, joka mahdollistaa eri laitteilla (voi olla eri valmistajien laitteet) otettujen näöntutkimustulosten arvioimisen rinnakkain, kuten esim. autorefraktiotuloksen, näkökenttätutkimustuloksen, silmänpohjakuvien ja OCT-kuvien analysoimisen rinnakkain ja samanaikaisesti. Topcon Harmony-ohjelmiston avulla tutkimusdata on siirrettävissä Promeda -potilastietojärjestelmään (tai muuhun potilastietojärjestelmään/-arkistoon), joka puolestaan voidaan saattaa olemaan yhteydessä KANTA-palveluun. Harmony-ohjelmisto kerää biometrisiä tietoja ja ne yhdistetään asiakkaan henkilötietoihin ja Promeda -potilastietojärjestelmään. Ohjelmaan syötetään asiakkaan nimi ja henkilötiedot, josta rakentuu asiakkaalle tunnistenumero.

Octopus 101 ja 600 -automaattiperimetri-mittausjärjestelmää, joka on yrityksen Haag-Streit AG:n tuottama mittausjärjestelmä, käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen.Tietoja tarvitaan mittauksien arvioinnissa ja ne tallentuvat näiden laitteiden oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin, analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • henkilötunnus ja/tai syntymäaika
 • syntymävuosi
 • sukupuoli

Silmämikroskooppia (Haag-Streit BC 900), joka on yrityksen Haag-Streit Ag:n tuottama laite, käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Stillkuva tai video silmän mikroskopioinnista (iiris, sarveiskalvo)

Nidek-silmänpohjakameraa, joka on Nidek Co. LTD:n tuottama laite, käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen.Tietoja tarvitaan näöntukitmuksen/mittauksien arvioinnissa ja ne tallentuvat tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin. Analysoitavien/tutkittavien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli
 • verkkokalvokuvat

 

Optos Daytona-silmänpohjakameraa, joka on yrityksen Optos plc:n tuottama laite, käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen.Tietoja tarvitaan näöntukitmuksen/mittauksien arvioinnissa ja tiedot tallentuvat tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien ja silmänpohja Atlaksien johdosta. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli
 • verkkokalvokuvat

Oculus Keratograph 5-topografialaitetta, joka on OCULUS Optikgeräte GmbH tuottama topografia laite, käyettään HyMy-kylän optometrian topografiatutkimukseen ja mittauksen suorittamiseen. Tietoja tarvitaan topografiatutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen ja ne tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli

Zeiss iProfiler -topografialaitetta, joka on yrityksen Carl Zeiss AG yrityksen tuottama, käytetään HyMy-kylän optometrian topografiatutkimukseen ja  mittauksen suorittamiseen. Tietoja tarvitaan topografia tutkimuksen ja mittauksien arvioinnissa ja osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään käytettäessä Zeiss iProfiler-topografialaitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin, rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli

Toiminallisen näkökentän perimetriä (Ocusweep)-laitetta käytettäessä, jonka oman tietokoneen Ocusweep-laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun mahdollistamana optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimusta ja mittausta opetusasiakkaille, nämä mittaustulokset tallentuvat Ocuspecto Oy:n tarjoaman Ocusweep -laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun toteuttamiseksi Ocuspecto Oy:n järjestelmään tai tietokantaan. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • sukupuoli
 • syntymävuosi

OCT (Topcon Dri OCT Triton Plus)-laitetta, joka on Topcon Corporationin laite, käytetetään optometrian silmänpohjakuvauksessa ja mittauksen suorittamisessa HyMy-kylän opetusasiakkaalle. Tietoja tarvitaan silmänpohjakuvauksen tutkimuksen ja mittauksien arvioinnissa ja osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien johdosta. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Asiakkaan nimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli

Topcon SL-3G -silmämikroskooppia, joka on Topcon Corporation tuottama laite, käytetään optometrian näon tutkimuksessa/analysoinnissa HyMy-kylän opetusasiakkaalle. Silmämikroskooppi ei kerää automaattisesti henkilötietoja, mutta rekisteröityjen henkilötietoina on tallennettavissa:

 • syntymäaika tai henkilötunnus

Keeler SL40 -silmämikroskooppia, joka on Carl Zeiss AG:n tuottama laite, käytetään optometrian näon tutkimuksessa/analysoinnissa HyMy-kylän opetusasiakkaalle. Silmämikroskooppi ei kerää automaattisesti henkilötietoja, mutta rekisteröityjen henkilötietoina on tallennettavissa:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Stillkuva tai video silmän mikroskopioinnista (iiris, sarveiskalvo)

 

Magnon -silmämikroskooppia, joka on Nidek Co. LTD:n tuottama laite, käytetään optometrian näon tutkimuksessa/analysoinnissa HyMy-kylän opetusasiakkaalle. Silmämikroskooppi ei kerää automaattisesti henkilötietoja, mutta rekisteröityjen henkilötietoina on tallennettavissa:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Stillkuva tai video silmän mikroskopioinnista (iiris, sarveiskalvo)

 

Oftalmoskopiasimulaattoria, joka on Vrmagic GmbH:n tuottama laite, käytetään oftalmoskopian tutkimuksessa/analyysissa HyMy-kylän opetusasiakkaalle. Oftalmoskopiasimulaattori ei kerää automaattisesti henkilötietoja, koska tietoihin tallennetaan virtuaaliasiakas.

 

PLANTAARISEN PAINEEN MITTAUKSEEN OSALLISTUVA OPETUSASIAKAS - MEDILOGIC -PLANTAARISEN PAINEEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Medilogic- plantaarisen paineen mittausjärjestelmää käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaille plantaarista painetta heistä painepohjallisia varten mitattatessa. Yritys Medilogic -plantaarisen paineen mittausjärjestelmän takana on Medilogic. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja sekä mahdollisia mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

 

RYHMÄLIIKUNTAAN OSALLISTUVA OPETUSASIAKAS:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi; osoite; postinumero- ja
 • toimipaikka; puhelinnumero; sähköposti; syntymäaika; sairaudet;
 • lääkitys; liikunnan harrastamistiedot ja tiedot osallistumisista HyMykylän tarjoamiin terveyttä edistäviin ryhmäliikuntoihin
 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä:
 • tiedot opetusasiakaskäynneistä ja toiminnoista, joihin opetusasiakas on osallistunut
 • tiedot toimintaa toteuttaneesta HyMy-kylän opiskelijasta ja häntä ohjanneesta opetushenkilökunnan edustajasta
 • tiedot lähetetyistä kutsuista opetusasiakkaaksi
 • tiedot lähetetystä mainospostista liittyen HyMy-kylän toimintaan
 • Tiedot suostumuksen annoista liittyen HyMy-kylän opetusasiakasrekisterin rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin
 • suostumus kutsua henkilö opetusasiakkaaksi
 • suostumus HyMykylän toimintaan liittyvän mainospostin vastaanottamiseen
 • suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • suostumus rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta (suostumus GDPR:n artiklan 9 mukaisten arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn)
 • suostumus käyttää tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen.

 

HOITOTYÖN HOITOON OSALLISTUVA ASIAKAS

Mahdollista tallentaa rekisteröidyn henkilötietoina:

 • etunimi(t) ja sukunimi;
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • pituus ja paino
 • sukupuoli

 

SUOSTUMUKSENANNOT JA TIEDOT TOIMENPITEISTÄ

Tiedot suostumuksen annoista liittyen HyMy-kylän opetusasiakasrekisterin rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin: suostumus kutsua henkilö opetusasiakkaaksi; suostumus HyMy-kylän toimintaan liittyvän mainospostin vastaanottamiseen; suostumus henkilötietojen käsittelyyn; suostumus rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta (suostumus GDPR:n artiklan 9 mukaisten arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn); suostumus käyttää tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen.

 

Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: tiedot opetusasiakaskäynneistä ja toiminnasta, johon opetusasiakas on osallistunut; tiedot opetusasiakaskäynnistä vastanneesta HyMy-kylän opiskelijasta ja häntä ohjanneesta opetushenkilökunnan edustajasta; tiedot lähetetyistä kutsuista opetusasiakkaaksi; tiedot lähetetystä mainospostista liittyen HyMy-kylän toimintaan.

Lepo-EKG-laitetta (Schiller AT-102 ja Schiller CARDIOVIT AT-102 G2), joka on Schiller Ag tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin. On mahdollista tallentaa rekisteröidyn henkilötietoina:

 • etunimi(t) ja sukunimi;
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • pituus ja paino
 • sukupuoli

Lepo-EKG-laitetta (MAC3500 GE Medical Systems), joka on GE Healtcare Finland Oy:n tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin. On mahdollista tallentaa rekisteröidyn henkilötietoina:

 • etunimi(t) ja sukunimi;
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • pituus ja paino
 • sukupuoli

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään ensiopetusasiakaskäynnin yhteydessä täytettävällä HyMy-kylän opetusasiakastietolomakkeella. Myös laitemittausten, kirjausten, toiminnan toteuttamisen ja niiden ylöskirjaamisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään saadaan tietoja.

Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

HyMy-kylän opetusasiakasrekisterissä olevia tietoja käsitellään HyMy-kylän hankkimilla eri mittalaitteilla, toimintakyvyn testilaitteilla, tietojärjestelmillä, hyvinvointisovelluksilla ja ohjelmistoilla (kliininen arviointi, mittaukset, ohjaus, harjoitteet, terapia/hoito). HyMy-kylässä toimivia opiskelijoita perehdytetään lukukausittain arkaluonteisia tietoja ja terveystietoja sisältävien asiakirjojen huolellisesta säilyttämisestä ja salassapito- 17§, 559/94- ja vaitiolovelvollisuudesta 12§, 152/90 annettuihin terveydenhuollon ammattilaisia koskevaan sääntelyyn opiskelijoiden tulevaa työelämän osaamistarvetta varten. Lisäksi opetusklinikalla toimivia opiskelijoita perehdytetään lukukausittain henkilötietojen käsittelyä säätelevään eurooppalaiseen tietosuojalainsäädäntöön (mm. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, ”GDPR” (2016/679), EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) sekä kansalliseen tietosuojalainsäädäntöön (mm. tietosuojalaki 1050/2018).

 

HyMy-kylässä käytössä olevia mittalaitteita, toimintakyvyn testilaitteita, tietojärjestelmiä, hyvinvointisovelluksia ja ohjelmistoja ovat:

 

Acuvitec Oy ja Acute-opetusasiakastietojärjestelmä (HUOM: käytössä vuosina 2016-2019)

Acute-opetusasiakastietojärjestelmä on ollut käytössä vuosina 2016-2019 HyMy-kylässä toimivilla fysioterapian, apuvälinetekniikan, jalkaterapian, osteopatian, vanhustyön ja toimintaterapian tutkinto-ohjelmilla. Järjestelmään on kirjattu vuosina 2016-2019 näiden tutkinto-ohjelmien toteuttamilla opetusasiakaskäynneillä (ja opetusasiakastietolomakkeella) saadut opetusopetusasiakkaiden henkilö- ja terveystietojen kartoitukset. Promeda-ohjelmisto Promeda-ohjelmisto on käytössä HyMy-kylässä toimivalla optometrian tutkinto-ohjelmalla. Promeda-ohjelmistoon kirjataan silmän- ja näöntutkimuksiin liittyen HyMy-kylän opetusasiakaskäynneillä (ja opetusasiakastietolomakkeella) saadut opetusopetusasiakkaiden henkilö-ja terveystietojen kartoitukset.

 

Promeda Oy:n ja Promeda-ohjelmisto

On käytössä HyMy-kylässä toimivalla optometrian tutkinto-ohjelmalla. Promeda-ohjelmistoon kirjataan silmän- ja näöntutkimuksiin liittyen HyMy-kylän opetusasiakaskäynneillä (ja opetusasiakastietolomakkeella) saadut opetusopetusasiakkaiden henkilöja terveystietojen kartoitukset. Promeda on Windows-pohjainen ohjelmisto, joka sisältää silmälasi- ja piilolinssikortiston, joista opetusasiakastiedot voidaan hakea nimen tai syntymäajan perusteella. Kortiston tietojen pohjalta voidaan myös tulostaa opetusasiakaskortit. Tiedot voivat olla ohjelmistoa käyttävällä organisaatiolla käytössä laskutuksessa, kassatoiminnoissa ja mainospostitusten teossa.

 

Ocuspecto Oy ja Ocusweep-laitteisto /Ocusweep as a service -palvelu (Ocusweep-laitteisto ja näöntutkimus)

 Ocusweep-laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun mahdollistamana optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMykylän opetusasiakkaille. Mittaustulokset tallentuvat Ocuspecto Oy:n tarjoaman Ocusweep -laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun toteuttamiseksi Ocuspecto Oy:n järjestelmään/ tietokantaan.

 

Nidek Co. LTD ja Nidek-silmänpohjakamera

Nidek Co. LTD:n silmänpohjakameroiden (Nidek) avulla optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMykylän opetusasiakkaille. HyMy-kylän opetusasiakkaiden henkilötietoja kerätään HyMy-kylän käytössä olevien silmänpohjakameroiden (Nidek) optometrian tutkinto-ohjelman analysoinnissa/tutkimuksessa, jossa tallennetaan henkilötietoja Nidek-mittauslaitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

 

Nidek Co. LTD ja Magnon-silmämikroskooppi

Nidek Co. LTD:n Magnon-silmämikroskoopin avulla optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMy-kylän opetusasiakkaille. Opetusasiakkaiden henkilötietoja tallennetaan käytettäessä silmämikroskooppia ja tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle.

 

Haag-Streit AG ja Octopus 101- ja 600-automaattiperimetri

Haag-Streit Ag:n Octopus 101- ja 600-automaattiperimetria avulla optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMy-kylän opetusasiakkaille. Näiden opetusasiakkaiden henkilötietoja tallennetaan käytettäessä Automaattiperimetri-mittausjärjestelmää (Octopus 101 ja 600) näiden laitteiden oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

 

Haag-Streit AG ja silmämikroskooppi (Haag-Streit BC 900)

Haag-Streit AG:n silmämikroskoopin (Haag-Streit BC 900) avulla optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMy-kylän opetusasiakkaille. Opetusasiakkaiden henkilötietoja tallennetaan käytettäessä Silmämikroskooppia (Haag-Streit BC 900) ja tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle.

 

Optos plc ja Optos Daytona-silmänpohjakamera

Optos plc:n Optos Daytona-silmänpohjakameran avulla optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMy-kylän opetusasiakkaille.

HyMy-kylän optomerian näöntutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Optos Daytona silmänpohjakameraa. Tiedot tallentuvat tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien ja silmänpohja Atlaksien johdosta.

 

OCULUS Optikgeräte GmbH ja Oculus Keratograph 5-topografialaite

OCULUS Optikgeräte GmbH:n Oculus Keratograph 5-topografialaitetta käytetään optometrian topografiatutkimukseen ja mittaukseen HyMy-kylän opetusasiakkaille.

Opetusasiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Oculus Keratograph 5-laitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

 

Carl Zeiss AG ja Zeiss iProfiler-topografialaite

Carl Zeiss AG:n Zeiss iProfiler-topografialaitetta käytetään optometrian topografiatutkimukseen ja mittaukseen HyMy-kylän opetusasiakkaille.

HyMy-kylän optomerian topografiatutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Zeiss iProfiler-topografialaitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

 

Carl Zeiss AG ja Keeler SL40 -silmämikroskooppi

HyMy-Kylän optometrian näon tutkimukseen/analysointiin käytetään Carl Zeiss Ag:n Keeler SL40 -silmämikroskooppia. Silmämikroskooppi ei kerää automaattisesti HyMy-kylän opetusasiakkaan henkilötietoja, mutta tarvittaessa niitä voidaan tallentaa.

 

Topcon Healtcare Solutions Oy ja Topcon Harmony -sovellus

Topcon Harmony-sovellusta (potilastietotyöväline) käytetään näöntutkimukseen osallistuvien henkilöiden tutkimustulosten analysointiin ja jatkotulkintaan. Metropolia on solminut yhteistyösopimuksen Topcon Healtcare Solutions Oy kanssa tammikuussa 2020. Yhteistyösopimuksen puitteissa Topcon lahjoittaa Optometrian tutkinto-ohjelman käyttöön potilasdatan tulkitsemista helpottavan sovellusohjelman nimeltään Topcon Harmony RS (Harmony Referral System). Harmony-sovellus kokoaa asiakkaan näöntutkimuksen aikana otetut eri tutkimukset yhteen (eri laitteet keräävät tiedon tällä hetkellä omalle katseluselaimelle tai -ohjelmalle).

 

Topcon Corporation ja OCT (Topcon Dri OCT Triton Plus)-laite

HyMy-kylän optomerian silmänpohjakuvauksen tutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä OCT (Topcon Dri OCT Triton Plus)-laitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien johdosta.

 

Topcon Corporation ja Topcon SL-3G -silmämikroskooppi

Optometrian näon tutkimuksessa/analysoinnissa HyMy-kylän opetusasiakkaalle käytetään silmämikroskooppia, joka ei kerää automaattisesti henkilötietoja, mutta rekisteröityjen henkilötietoina on tallennettavissa.

 

Vrmagic GmbH ja oftalmoskopiasimulaattori

Oftalmoskopiasimulaattoria, joka on Vrmagic GmbH:n tuottama laite, käytetään oftalmoskopian tutkimuksessa/analyysissa HyMy-kylän opetusasiakkaalle. Oftalmoskopiasimulaattori ei kerää automaattisesti henkilötietoja, koska tietoihin tallennetaan virtuaaliasiakas.

 

Physiotools Oy ja Physiotools Remote Trainer-harjoittelun etäohjausohjelmisto

Physiotools Remote Trainer-harjoittelun etäohjausohjelmistoa käytetään fysioterapian opetusasiakkaille, joka tulee käyttöön HyMy-kylässä syksyllä 2020.

 

Physiotools Oy ja Physiotools Online-ohjelmisto

Physiotools Oy:n Physiotools Online-ohjelmistoa käytetään harjoitelusohjelmien laadintaan fysio- ja jalkaterapian opetusasiakkaille.

 

Ab HUR Oy ja HUR-kuntosalilaitteeseen liittyvä digitaalinen HUR Smart Touch -palvelu

HUR-kuntosalilaitteet on suunniteltu soveltuviksi muun muassa ikäihmisten ja kuntoutujien hyvinvointiin. Tämän lisäksi HUR on suunnitellut fyysisiin harjoittelulaitteisiinsa liittyviä digitaalisia palveluita, joiden avulla fyysisten harjoittelulaitteiden loppukäyttäjä voi seurata suoraan itse sähköisestä palvelusta (sinne rekisteröitymisen /tai palveluntarjoajan rekisteröitymisen jälkeen) harjoittelun edistymistä, käydä läpi asetettuja tavoitteita sekä rekisteröidä ylös jo saavutettuja tavoitteita.

 

CONTEMPLAS GmbH ja Liikelaboratorion 2D-järjestelmä

HyMy-kylän opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään HyMy-kylässä käytössä olevien teknisten mittauslaitteiden analyysiohjelmiin, kuten liikelaboratorion 2D-järjestelmään.

 

Microgate ja Optogait kävelyn aika-matka-muuttujien mittausjärjestelmä

HyMy-kylän opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään käytettäessä kävelyn aika-matka-muuttujien mittausjärjestelmää (Optogait), joka on Microgate yrityksen tuottama mittausjärjestelmä, jonka koneelle, jolla mittausjärjestelmää käytetään, analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan.

 

Fysioline Oy ja Contrex-isokineettinen lihasvoimamittari

Fysioline Oy:n toimittamaa Contrex-isokineettistä lihasvoimamittaria käytetään liikelaboratorion HyMy-kylän opetusasiakkaille, jonka laitteen käytössä olevalle tietokoneelle voidaan analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoja tallentaa.

 

CONTEMPLAS GmbH ja Templo-liikeanalyysiohjelma

Templo-liikeanalyysiohjelmaa käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaista liikeanalyysia tehtäessä.

 

Firstbeat Technologies Oy ja Firstbeat- hyvinvointianalyysiohjelmisto ja -verkkopalvelu

Hyvinvointianalyysiin osallistuvien HyMy-kylän opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään Firstbeat-hyvinvointianalyysiohjelmistoon ja siihen liittyvään verkkopalveluun.

 

Aino Health Management Oy ja Fitware-polkupyörä ergometritestauksen

Fitware-polkupyörä ergometritestauksen analyysiohjelmaa/järjestelmää käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaista ergometritestausta tehtäessä.

 

Fysioline Oy ja Seca-kehonkoostumusanalysaattori

Fysioline Oy:n toimittamaa Seca-kehonkoostumusanalysaattoria käytetään liikelaboratorion HyMy-kylän opetusasiakkaille ja sen käytössä olevalle tietokoneelle voidaan rekisteröityjen henkilötietoja tallentaa.

 

Klaveness Footwear Oy ja pohjallisten valmistamiseen käytettävä Klaveness Footwear -ohjelma

Klaveness Footwear -ohjelmaa käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaille pohjallisia tehtäessä.

 

LutraCAD B.V ja LutraCad-ohjelmisto

LutraCad-ohjelmistoa, joka on yrityksen LutraCAD B.V:n kehittämä,  käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaille pohjallisten ja lestien suunnittelu- ja valmisteluohjelmana.

 

T & T Medilogic Medizintechnik GmbH ja Medilogic- plantaarisen paineen mittausjärjestelmä

Medilogic- plantaarisen paineen mittausjärjestelmää käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaille plantaarista painetta heistä mitattaessa.

 

Schiller Ag ja Schiller AT-102 ja Schiller CARDIOVIT AT-102 G2 Lepo-EKG-laite

Lepo-EKG-laitetta (Schiller AT-102 ja Schiller CARDIOVIT AT-102 G2), joka on Schiller Ag tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin.

 

GE Healthcare Finland Oy ja MAC3500 GE Medical Systems-lepo EKG-laite

Lepo-EKG-laitetta (MAC3500 GE Medical Systems), joka on GE Healtcare Finland Oy:n tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin.

 

Aditro Public Oy ja Wintime -taloushallinnon järjestelmä (HyMy-kylän palveluiden laskutus)

Kaikki HyMy-kylän maksullinen osuus ja siihen liittyvä laskutus tapahtuu Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisellä Aditro Wintime -taloushallinnon tietojärjestelmällä.

 

Liana Technologies Oy ja Liana®Cloud-uutiskirjetyökalu (HyMy-kylän palveluista tiedottaminen ja opetusopetusasiakaskutsujen lähettäminen)

HyMy-kylän opetusasiakastietorekisteriin ja toimintaan liittyvä, sähköpostitse tehtävä toiminnasta tiedottaminen ja esimerkiksi kutsut opetusasiakkaiksi (jos rekisteröity antanut siihen nimenomaisen, kirjallisen suostumuksensa), tapahtuu Liana®Cloud-uutiskirjetyökalun lähetysjärjestelmän kautta.

 

Metropolian sähköpostijärjestelmä

opetusasiakastietorekisteriin ja toimintaan liittyvä, sähköpostitse tehtävä toiminnasta tiedottaminen ja esimerkiksi kutsut opetusasiakkaiksi (jos rekisteröity antanut siihen nimenomaisen, kirjallisen suostumuksensa), tapahtuu Metropolian Microsoft Outlook Exchange - sähköpostijärjestelmän kautta. Vaikka Metropolia on hankkinut sähköpostijärjestelmän osana Microsoftin O365-palvelupakettia, toimii Metropolian sähköpostijärjestelmä ammattikorkeakoulun omalla palvelimella.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

HyMy-kylän opetusasiakastietorekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki HyMy-kylässä käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi HyMy-kylän opetusasiakasrekisterin taholta.

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakastietorekisterin osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti tullaan laatimaan/on laadittu HyMy-kylässä seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

 

Acuvitec Oy ja Acute-opetusasiakastietojärjestelmä (HUOM: käytössä vuosina 2016-2019)

Acute-opetusasiakastietojärjestelmä on ollut käytössä vuosina 2016-2019 HyMy-kylässä toimivilla fysioterapian, apuvälinetekniikan, jalkaterapian, osteopatian, vanhustyön ja toimintaterapian tutkinto-ohjelmilla. Järjestelmään on kirjattu vuosina 2016-2019 näiden tutkinto-ohjelmien toteutamilla opetusasiakaskäynneillä (ja opetusasiakastietolomakkeella) saadut opetusopetusasiakkaiden henkilö- ja terveystietojen kartoitukset.

 

Promeda Oy:n ja Promeda-ohjelmisto

Promeda-ohjelmisto on käytössä HyMy-kylässä toimivalla optometrian tutkinto-ohjelmalla. Promeda-ohjelmistoon kirjataan silmän- ja näöntutkimuksiin liittyen HyMy-kylän opetusasiakaskäynneillä (ja opetusasiakastietolomakkeella) saadut opetusopetusasiakkaiden henkilöja terveystietojen kartoitukset. Promeda on Windows-pohjainen ohjelmisto, joka sisältää silmälasi- ja piilolinssikortiston, joista opetusasiakastiedot voidaan hakea nimen tai syntymäajan perusteella. Kortiston tietojen pohjalta voidaan myös tulostaa opetusasiakaskortit. Tiedot voivat olla ohjelmistoa käyttävällä organisaatiolla käytössä laskutuksessa, kassatoiminnoissa ja mainospostitusten teossa. Ocuspecto Oy ja Ocusweep-laitteisto Ocusweep-laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun mahdollistamana optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMykylän opetusasiakkaille. Mittaustulokset tallentuvat Ocuspecto Oy:n tarjoaman Ocusweep -laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun toteuttamiseksi Ocuspecto Oy:n järjestelmään/ tietokantaan. Yritys x ja Liikelaboratorion 2D-järjestelmä

 

Ocuspecto Oy ja Ocusweep-laitteisto /Ocusweep as a service -palvelu (Ocusweep-laitteisto ja näöntutkimus)

Ocusweep-laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun mahdollistamana optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMykylän opetusasiakkaille. Mittaustulokset tallentuvat Ocuspecto Oy:n tarjoaman Ocusweep -laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun toteuttamiseksi Ocuspecto Oy:n järjestelmään/ tietokantaan.

 

Nidek Co. LTD ja Nidek-silmänpohjakamera

Nidek Co. LTD:n silmänpohjakameroiden (Nidek) avulla optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMykylän opetusasiakkaille. HyMy-kylän opetusasiakkaiden henkilötietoja käsitellään HyMy-kylän käytössä olevien silmänpohjakameroiden (Nidek) optometrian tutkinto-ohjelman analysoinnissa/tutkimuksessa, jossa tallennetaan henkilötietoja Nidek-mittauslaitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

 

Nidek Co. LTD ja Magnon-silmämikroskooppi

Nidek Co. LTD:n Magnon-silmämikroskoopin avulla optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMy-kylän opetusasiakkaille. Opetusasiakkaiden henkilötietoja tallennetaan käytettäessä silmämikroskooppia ja tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle.

 

Haag-Streit AG ja Octopus 101 ja 600-automaattiperimetri

HyMy-kylän optomerian näöntutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja tallennetaan käytettäessä Automaattiperimetri-mittausjärjestelmää (Octopus 101 ja 600) näiden laitteiden oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

 

Optos plc ja Optos Daytona-silmänpohjakamera

HyMy-kylän optomerian näöntutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Optos Daytona silmänpohjakameraa. Tiedot tallentuvat tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien ja silmänpohja Atlaksien johdosta.

 

OCULUS Optikgeräte GmbH ja Oculus Keratograph 5-topografialaite

HyMy-kylän optomerian topografiatutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Oculus Keratograph 5-topografialaitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

 

Carl Zeiss AG ja Zeiss iProfiler-topografialaite

HyMy-kylän optomerian topografiatutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Zeiss iProfiler-topografialaitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

 

Carl Zeiss AG ja Keeler SL40 -silmämikroskooppi

HyMy-Kylän optometrian näon tutkimukseen/analysointiin käytetään Carl Zeiss Ag:n Keeler SL40 -silmämikroskooppia. Silmämikroskooppi ei kerää automaattisesti HyMy-kylän opetusasiakkaan henkilötietoja, mutta tarvittaessa niitä voidaan tallentaa.

 

Topcon Healtcare Solutions Oy ja Topcon Harmony -sovellus

Topcon Harmony-sovellusta (potilastietotyöväline) käytetään näöntutkimukseen osallistuvien henkilöiden tutkimustulosten analysointiin ja jatkotulkintaan. Metropolia on solminut yhteistyösopimuksen Topcon Healtcare Solutions Oy kanssa tammikuussa 2020. Yhteistyösopimuksen puitteissa Topcon lahjoittaa Optometrian tutkinto-ohjelman käyttöön potilasdatan tulkitsemista helpottavan sovellusohjelman nimeltään Topcon Harmony RS (Harmony Referral System). Harmony-sovellus kokoaa asiakkaan näöntutkimuksen aikana otetut eri tutkimukset yhteen (eri laitteet keräävät tiedon tällä hetkellä omalle katseluselaimelle tai -ohjelmalle).

 

Topcon Corporation ja OCT (Topcon Dri OCT Triton Plus)-laite

HyMy-kylän optomerian silmänpohjakuvauksen tutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien opetusasiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä OCT (Topcon Dri OCT Triton Plus)-laitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien johdosta.

 

Topcon Corporation ja Topcon SL-3G -silmämikroskooppi

Optometrian näon tutkimuksessa/analysoinnissa HyMy-kylän opetusasiakkaalle käytetään silmämikroskooppia, joka ei kerää automaattisesti henkilötietoja, mutta rekisteröityjen henkilötietoina on tallennettavissa.

 

Vrmagic GmbH ja oftalmoskopiasimulaattori

Oftalmoskopiasimulaattoria, joka on Vrmagic GmbH:n tuottama laite, käytetään oftalmoskopian tutkimuksessa/analyysissa HyMy-kylän opetusasiakkaalle. Oftalmoskopiasimulaattori ei kerää automaattisesti henkilötietoja, koska tietoihin tallennetaan virtuaaliasiakas.

 

Physiotools Oy ja Physiotools Remote Trainer-harjoittelun etäohjausohjelmisto

Physiotools Oy:n Physiotools Remote Trainer-harjoittelun etäohjausohjelmistoa käytetään fysioterapian opetusasiakkaille, joka tulee käyttöön HyMy-kylässä syksyllä 2020.

 

Physiotools Oy ja Physiotools Online-ohjelmisto

Physiotools Oy:n Physiotools Online-ohjelmistoa käytetään harjoitelusohjelmien laadintaan fysio- ja jalkaterapian opetusasiakkaille.

 

Ab HUR Oy ja HUR-kuntosalilaitteeseen liittyvä digitaalinen HUR Smart Touch -palvelu

HUR-kuntosalilaitteet on suunniteltu soveltuviksi muun muassa ikäihmisten ja kuntoutujien hyvinvointiin. Tämän lisäksi HUR on suunnitellut fyysisiin harjoittelulaitteisiinsa liittyviä digitaalisia palveluita, joiden avulla fyysisten harjoittelulaitteiden loppukäyttäjä voi seurata suoraan itse sähköisestä palvelusta (sinne rekisteröitymisen /tai palveluntarjoajan rekisteröitymisen jälkeen) harjoittelun edistymistä, käydä läpi asetettuja tavoitteita sekä rekisteröidä ylös jo saavutettuja tavoitteita.

 

CONTEMPLAS GmbH ja Liikelaboratorion 2D-järjestelmä

HyMy-kylän opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään HyMy-kylässä käytössä olevien teknisten mittauslaitteiden analyysiohjelmiin, kuten liikelaboratorion 2D-järjestelmään.

 

CONTEMPLAS GmbH ja Templo-liikeanalyysiohjelma

Templo-liikeanalyysiohjelmaa käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaista liikeanalyysia tehtäessä.

 

Microgate ja Optogait kävelyn aika-matka-muuttujien mittausjärjestelmä ja Liikelaboratorio

HyMy-kylän opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään käytettäessä kävelyn aika-matka-muuttujien mittausjärjestelmää (Optogait), joka on Microgate yrityksen tuottama mittausjärjestelmä, jonka koneelle, jolla mittausjärjestelmää käytetään, analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan.

 

Fysioline Oy ja Contrex-isokineettinen lihasvoimamittari

Fysioline Oy:n toimittamaa Contrex-isokineettistä lihasvoimamittaria käytetään liikelaboratorion HyMy-kylän opetusasiakkaille, jonka laitteen käytössä olevalle tietokoneelle voidaan analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoja tallentaa.

 

Firstbeat Technologies Oy ja Firstbeat- hyvinvointianalyysiohjelmisto ja -verkkopalvelu

Hyvinvointianalyysiin osallistuvien HyMy-kylän opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään Firstbeat-hyvinvointianalyysiohjelmistoon ja siihen liittyvään verkkopalveluun.

 

Aino Health Management Oy ja Fitware-polkupyörä ergometritestauksen

Analyysiohjelma/järjestelmä Fitware-polkupyörä ergometritestauksen analyysiohjelmaa/järjestelmää käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaista ergometritestausta tehtäessä.

 

Fysioline Oy ja Seca-kehonkoostumusanalysaattori

Fysioline Oy:n toimittamaa Seca-kehonkoostumusanalysaattoria käytetään liikelaboratorion HyMy-kylän opetusasiakkaille ja sen käytössä olevalle tietokoneelle voidaan rekisteröityjen henkilötietoja tallentaa.

 

Klaveness Footwear Oy ja Pohjallisten valmistamiseen käytettävä Klaveness Footwear -ohjelma

Klaveness Footwear -ohjelmaa käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaille pohjallisia tehtäessä.

 

LutraCAD B.V ja LutraCad-ohjelmisto

LutraCad-ohjelmistoa, joka on yrityksen LutraCAD B.V:n kehittämä,  käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaille pohjallisten ja lestien suunnittelu- ja valmisteluohjelmana.

 

T & T Medilogic Medizintechnik GmbH ja Medilogic- plantaarisen paineen mittausjärjestelmä

Medilogic- plantaarisen paineen mittausjärjestelmää käytetään HyMy-kylän opetusasiakkaille plantaarista painetta heistä mitattaessa.

 

Schiller Ag ja Schiller AT-102 ja Schiller CARDIOVIT AT-102 G2 -lepo-EKG-laite

Lepo-EKG-laitetta (Schiller AT-102 ja Schiller CARDIOVIT AT-102 G2), joka on Schiller Ag tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin.

 

GE Healthcare Finland Oy ja MAC3500 GE Medical Systems lepo-EKG-laite

Lepo-EKG-laitetta (MAC3500 GE Medical Systems), joka on GE Healtcare Finland Oy:n tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin.

 

Aditro Public Oy ja Wintime -taloushallinnon järjestelmä (HyMy-kylän palveluiden laskutus)

Kaikki HyMy-kylän maksullinen osuus ja siihen liittyvä laskutus tapahtuu Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisellä Aditro Wintime -taloushallinnon tietojärjestelmällä.

 

Liana Technologies Oy ja Liana®Cloud-uutiskirjetyökalu (HyMy-kylän palveluista tiedottaminen ja opetusopetusasiakaskutsujen lähettäminen)

HyMy-kylän opetusasiakastietorekisteriin ja toimintaan liittyvä, sähköpostitse tehtävä toiminnasta tiedottaminen ja esimerkiksi kutsut opetusasiakkaiksi (jos rekisteröity antanut siihen nimenomaisen, kirjallisen suostumuksensa), tapahtuu Liana®Cloud-uutiskirjetyökalun lähetysjärjestelmän kautta.

 

Metropolian sähköpostijärjestelmä

HyMy-kylän opetusasiakastietorekisteriin ja toimintaan liittyvä, sähköpostitse tehtävä toiminnasta tiedottaminen ja esimerkiksi kutsut opetusasiakkaiksi (jos rekisteröity antanut siihen nimenomaisen, kirjallisen suostumuksensa), tapahtuu Metropolian Microsoft Outlook Exchange - sähköpostijärjestelmän kautta. Vaikka Metropolia on hankkinut sähköpostijärjestelmän osana Microsoftin O365-palvelupakettia, toimii Metropolian sähköpostijärjestelmä ammattikorkeakoulun omalla palvelimella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakastietorekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kaikki Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakastietorekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä lähtökohtaisesti 4 vuoden ajan.

Säilytysaika perustuu ammattikorkeakoululain 40 pykälään, jossa säädellään ammattikorkeakoulun oikeudesta käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja (L 932/2014, 40 §).

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylä -opetusyksikkö säilyttää sille vapaaehtoisesti (rekisteröidyn omalla suostumuksella) annettuja opetusasiakastietoja asiakkuussuhteen ajan, jonka kesto on 4 vuotta siitä, kun opetusasiakas on viimeksi käynyt tai muulla tavoin HyMy-kylän kanssa asioinut. Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylä poistaa aina oletusarvoisesti, ilman erillistä rekisteröidylle tehtävää ilmoitusta, neljän vuoden jälkeen opetusasiakastiedot henkilörekisteristään. Jos rekisteröity ilmoittaa halukkuudestaan lopettaa opetusasiakassuhde HyMy-kylän kanssa jo aiemmin, poistetaan tällöin rekisteröidyn henkilötiedot välittömästi HyMy-kylän opetusasiakastietorekisteristä.

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava lainsäädäntö:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Ammattikorkeakoululaki, 40§ (932/2014)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

 

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

 

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio [at] metropolia.fi, tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

 

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

 

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

 

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

 

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko reki

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakastietorekisterin tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset.

Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.  Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakastietorekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan HyMy-kylän toimintaa ja niihin liittyvää asianmukaista kirjausta.

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakastietorekisteriin tai opetusasiakkaaksi ei kenenkään ole pakko liittyä.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakastietorekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.