Tietosuojaseloste: Metropolian Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Paula Turkkila
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Kulttuuripalvelut ja musiikki
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: paula.turkkila [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Pirjo Aittomäki
Tehtävä: Tuottaja, Kulttuuripalvelut ja musiikki
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: pirjo.aittomaki [at] metropolia.fi

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä

sähköposti: metrofonia [at] metropolia.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolian Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käyttötarkoitus on tarjota esiintyjävälitystä Metropolia Ammattikorkeakoulussa Musiikin osaamisalueen tutkinto-ohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden ja sieltä valmistuneiden muusikoiden mahdollistamana. Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisteri ja sen sisältämien tietojen käyttötarkoitus on myös parantaa Metropolian Musiikin osaamisalueen tutkinto-ohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden ja sieltä valmistuneiden muusikoiden asemaa työmarkkinoilla tarjoten esiintymiskokemusta ja työtilaisuuksia ammattikorkeakoulun Musiikin opiskelijoille ja sieltä valmistuneille henkilöille.

Metrofonia on Metropolian Musiikin esiintyjävälitys, jonka kautta kenen tahansa on mahdollista tilata Metropolian Musiikin osaamisalueen tutkinto-ohjelmissa opiskelevia ja/tai sieltä valmistuneita opiskelijoita esiintymään yritysten, yhteisöjen ja/tai yksityishenkilöiden tilaisuuksiin. Metrofonia-esiintyjävälityksen kautta on mahdollista löytää sekä rytmimusiikin että klassisen musiikin taitajia, jotka voivat luoda yritysten, yhteisöjen ja/tai yksityishenkilöiden tilaisuuksiin halutun tunnelman taidokkaasti ja asiakkaan toiveita kuunnellen.

Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisteriä täydentää Metropolian kaikkien valmistuneiden opiskelijoiden - alumnien - tietojen hallinnoinnin henkilörekisteri ja siitä laadittu tietosuojaseloste. Metropolian alumnirekisterin tietosuojaselosteen kuten kaikki muutkin Metropolian henkilörekisterien tietosuojaselosteet on julkaistu Metropolian julkisten verkkosivujen Tietosuoja-osiossa. Tietosuojaselosteet -linkin kautta pääset katselmoimaan niitä tarkemmin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu

 • rekisteröidyltä saatuun suostumukseen
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun oikeutettuun etuun

Metropolia Ammattikorkeakoulun tietohallinto ylläpitää ja hallinnoi teknisesti Metrofonia-esiintyjävälityksen WordPress-alustalle toteutettua verkkosivustoa osoitteessa: http://metrofonia.metropolia.fi/

Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikin osaamisalue puolestaan ylläpitää, päivittää ja käsittelee tietoja, joita verkkosivun tarjouspyynnön jättämisosiossa sekä yhteystieto-osiossa kenen tahansa tapahtumajärjestäjän on mahdollista Metrofonia-esiintyjävälitykselle antaa.

Metrofonia-esiintyjävälityksen kautta kenen tahansa tapahtumajärjestäjän on mahdollista vapaaehtoiseen suostumukseensa perustuen jättää Metrofonian verkkosivujen tarjouspyynnön jättämisosiossa yhteystietonsa sekä tiedot esiintyjävälitystä kaipaavasta tapahtumasta/tilaisuudesta Metropolian Musiikin osaamisalueelle sopivan esiintyjän löytymistä varten.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikin osaamisalue tiedustelee säännöllisin väliajoin opiskelijoiltaan ja Musiikin tutkinto-ohjelmista valmistuneilta henkilöiltä heidän vapaaehtoiseen suostumukseensa perustuen halukkuutta saada työtilaisuuksia ja esiintymismahdollisuuksia Metrofonia-esiintyjävälityksen kautta.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu sekä suostumukseen että oikeutettuun etuun.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu ammattikorkeakoulun mahdollisuuteen ylläpitää käsittelyn tarkoituksessa kuvattua yhteyttä entisiin opiskelijoihin ja alumneihin. Toisaalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu ammattikorkeakoulun mahdollisuuteen tarjota esiintyjävälitystä ja työtilaisuuksia opiskelijoilleen ja Musiikin osaamisalueen tutkinto-ohjelmista valmistuneille henkilöille Metrofonia-esiintyjävälityksen kautta.

Yhtä lailla rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu ammattikorkeakoulun ajatukseen parantaa Metropolian Musiikin osaamisalueen tutkinto-ohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden ja sieltä valmistuneiden henkilöiden asemaa työmarkkinoilla tarjoten esiintymiskokemusta ja työtilaisuuksia ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja sieltä valmistuneille henkilöille.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisterin rekisteröityjä ovat ne Metropolian musiikin alan opiskelijat ja musiikin alan tutkinto-ohjelmista valmistuneet henkilöt, jotka ovat vapaaehtoisesti halunneet Metrofonia-esiintyjävälityksen ylläpidon tietoon yhteystietonsa saattaa.

Yhtä lailla Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisterin rekisteröityjä ovat ne tapahtumajärjestäjät (yhteisöt/yritykset ja heidän yhteyshenkilönsä sekä yksityishenkilöt), jotka esiintyjävälityksen verkkosivujen tarjouspyynnön jättämisosiossa ovat halunneet yhteystietonsa sekä tiedot esiintyjävälitystä kaipaavasta tapahtumasta/tilaisuudesta jättää Metropolian Musiikin osaamisalueelle sopivan esiintyjän löytymistä varten.

Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

Esiintyjävälitykseen tarjouspyynnön jättäjä:

YHTEYSTIEDOT ESIINTYJÄVÄLITYKSEEN TARJOUSPYYNNÖN JÄTTÄJÄLLE

 • etunimi; sukunimi;
 • sähköposti; puhelinnumero;
 • osoite; postinumero ja -toimipaikka

TAPAHTUMAN/TILAISUUDEN TIEDOT (ESIINTYJÄVÄLITYKSEEN JÄTETTY TARJOUSPYYNTÖ)

 • tapahtuman/tilaisuuden nimi;
 • aika; paikka;
 • toiveet ohjelmasta ja lisätiedot

Metropolian Musiikin osaamisalueen opiskelija:

PERUSTIEDOT METROPOLIAN MUSIIKIN OSAAMISALUEEN OPISKELIJASTA

 • etunimi; sukunimi;
 • instrumentti/laulu/taito, jonka mahdollistamana voi esiintyä;
 • tarkempi tyylilaji (esim. klassisen musiikin taitaja, joka osaa soittaa harppua; laulaja, jonka ohjelmistoon voi kuulua pop-muusikin esittämistä englannin, suomen ja ruotsin kielellä)

AMK-TUTKINTOTIEDOT MUSIIKIN OSAAMISALUEEN OPISKELIJASTA

 • tutkinto (AMK); koulutusohjelma; koulutusohjelma muu; valmistumisvuosi; (nämä eivät välttämättömiä tietoja)

Metropolian Musiikin osaamisalueen alumni/valmistunut henkilö:

PERUSTIEDOT METROPOLIAN MUSIIKIN OSAAMISALUEEN ALUMNISTA/VALMISTUNEESTA HENKILÖSTÄ

 • etunimi; sukunimi;
 • instrumentti/laulu/taito, jonka mahdollistamana voi esiintyä;
 • tarkempi tyylilaji (esim. klassisen musiikin taitaja, joka osaa soittaa harppua; laulaja, jonka ohjelmistoon voi kuulua pop-muusikin esittämistä englannin, suomen ja ruotsin kielellä)

AMK-TUTKINTOTIEDOT MUSIIKIN OSAAMISALUEEN ALUMNISTA/VALMISTUNEESTA HENKILÖSTÄ

 • tutkinto (AMK); koulutusohjelma; koulutusohjelma muu;
 • missä vaiheessa opinnot ovat/valmistumisvuosi; (nämä eivät välttämättömiä tietoja);
 • kuuluuko Metropolian alumnirekisteriin

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisterin sisältämiin tietoihin ei anneta pääsyä ulkopuolisille palveluntarjoajille. Näin ollen rekisteristä ei tapahdu säännönmukaista tietojen ulos luovuttamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kaikki Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät tiedot säilytetään oletusarvoisesti Metropolian rekisterissä opiskelun ja alumnisuhteen ajan. Pyynnöstä rekisteröidyn (esiintyjä ja/tai tarjouspyynnön jättäjä) tiedot poistetaan välittömästi.

Lisäksi mainittakoon, että jokaisella Metropolian alumnilla on oikeus itse saada pääsy, muokata, päivittää tai halutessaan vaikka poistaa tietonsa Metropolian alumniportaalista. Metropolian alumniportaaliin pääsee esimerkiksi Metropolian julkisten verkkosivujen kautta: https://alumnimetropolia.microsoftcrmportals.com/fi-FI/

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan jäsenyyttä, toimintaa ja viestintää sekä markkinoidaan Metrofonia-esiintyjävälityksen toimintaa ja palveluita.

Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä jäseneksi. Esiintyjän (Musiikin opiskelijan/alumnin) on mahdollista itse liittyä tai olla liittymättä Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisteriin. Esiintyjävälitykseen tarjouspyynnön jättäjän on mahdollista täysin vapaaehtoisesti tehdä päätös siitä jättääkö hän tarjouspyynnön (esiintyjän tilauspyynnön tapahtumaan/tilaisuuteensa) vaiko ei.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metrofonia-esiintyjävälityksen henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.